Station Vught

Provincie wil extra spoormaatregelen bij Vught en Boxtel

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant pleit er bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor dat er extra maatregelen worden genomen bij het spoor bij Vught, Haaren en Boxtel. Om de negatieve effecten te beperken heeft de provincie, net zoals de gemeenten, de voorkeur voor een verdiepte ligging van het spoor in Vught en het oplossen van de problemen rond de dubbele overweg bij de Tongersestraat in Boxtel met een andere verkeerscirculatie. Het programma Hoog Frequent Spoor (PHS) van het ministerie heeft volgens GS grote voordelen heeft voor Brabant, maar aanvullende maatregelen zijn nodig. De provincie is bereid om een groot deel van de kosten voor deze aanvullende maatregelen voor haar rekening te nemen.

Gedeputeerde Ruud van Heugten: “Door meer intercity’s worden de treinverbindingen met de Randstad sterk verbeterd: elk kwartier tussen Eindhoven en Rotterdam-Den Haag en elke tien minuten tussen Eindhoven en Utrecht-Amsterdam. Daarnaast kan veel meer goederenvervoer per spoor via de Betuweroute geleid worden zodat deze goederentreinen niet meer over een deel van de Brabantroute door onder andere Breda en Tilburg hoeven te rijden. Maatschappelijk gezien kan dit programma onze provincie vele miljoenen opleveren aan reistijdbaten en indirecte welvaartseffecten als werkgelegenheid.”

Leefbaarheid

Door de uitbreiding van het aantal treinen hebben de plannen van het Rijk ook consequenties in de directe omgeving van het spoor op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en oversteekbaarheid in met name Vught, Haaren en Boxtel.

“Het ministerie van IenM is bereid om een extra financiële bijdrage te doen voor maatregelen bovenop het wettelijke minimum om de situatie in deze gemeenten te verbeteren maar stelt daaraan wel de voorwaarde dat de regio zelf de helft van het benodigde budget voor deze maatregelen opbrengt. Ons college is na afweging van alle belangen, kosten en baten bereid om in totaal ongeveer 125 euro miljoen bij te dragen om die extra maatregelen mogelijk te maken. Nu is het natuurlijk aan de gemeenten om ook een duit in het zakje te doen”, aldus Van Heugten.

Verdiepte ligging spoor

De situatie in Vught vraagt bijzondere aandacht omdat meerdere spoorlijnen en twee rijkswegen dwars door het dorp lopen. De gemeente en de bewoners vragen daarom al langere tijd om het spoor verdiept aan te leggen.

Van Heugten: “De keuze om het spoor verdiept aan te leggen of op maaiveldniveau is niet eenvoudig. De verdiepte spoorligging in Vught zal de provincie ruim 110 miljoen euro meer kosten dan wanneer we de voorkeur zouden geven aan een niet-verdiepte spooraanpassing. Maar gezien het belang van PHS voor Brabant en de bijzondere situatie in Vught, willen Gedeputeerde Staten inzetten op de voorkeursvariant V3, een verdiepte ligging van het spoor en een onderdoorgang bij de Wolfskamerweg.”

Overwegen

In Boxtel scharen Gedeputeerde Staten zich achter de keuze van de gemeente voor het zogenaamde alternatief B14/15 variant 6 waarbij een fietspad onder de overweg bij de Tongersestraat wordt aangelegd en door aanpassing van de wegenstructuur worden de twee bestaande overwegen opgeheven. Tenslotte ondersteunen Gedeputeerde Staten de wens van de gemeente Haaren om de overweg in Esch veiliger te maken voor met name fietsers.

De voorkeur van Gedeputeerde Staten voor deze varianten en het aanbod om daar financieel aan bij te dragen is de inzet voor bestuurlijke afspraken met het Rijk en de betrokken gemeenten. Deze afspraken zijn onder voorbehoud van instemming van Provinciale Staten. Daarom bespreekt GS deze inzet eerst op 13 juni met de Statencommissie Mobiliteit en Financiën.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.