spooronderhoud, werkzaamheden

ProRail geeft openheid over spoorprestaties via online dashboard

ProRail gaat via een online dashboard inzicht geven over haar geleverde prestaties op het spoor. Daarbij zal de spoorbeheerder een gedifferentieerd inzicht geven, waardoor niet alleen landelijke cijfers beschikbaar zijn maar ook cijfers per traject. Dat staat in de concept beheersconcessie 2015-2025. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil dat de spoorbeheerder transparanter wordt over de geleverde prestaties, zodat het duidelijker wordt waar verbeteringen nodig zijn. ProRail zegt er door de afspraken die in de beheersconcessie zijn gemaakt vertrouwen in te hebben dat staatssecretaris Mansveld het beheer en onderhoud van het spoor weer bij haar neer zal leggen.

“Transparantie van informatie naar andere bij het beheer betrokken partijen geeft een prikkel en stelt reizigersorganisaties en decentrale overheden beter in staat om hun rol te vervullen. ProRail moet meer navolgbaar zijn, bijvoorbeeld in de afwegingen die zij maakt en de onderbouwing van hoe zij omgaat met de wensen van andere partijen”, zo valt in de beheersconcessie te lezen.

Het ministerie gebruikt de informatie die onder meer via het dashboard wordt geleverd in de prestatiesturing naar ProRail toe. Het dashboard moet er uiterlijk in 2016 zijn. Tijdens de ‘mid term review’ wordt beoordeeld of ProRail de ambities voor 2019 heeft gehaald.

Werkzaamheden

In het conceptcontract staat verder dat ProRail met het inplannen van onderhoudswerkzaamheden meer rekening moet houden met reizigers en omwonenden van het spoor. Ook zorgt de spoorbeheerder ervoor dat  goederenvervoerders voor capaciteitsaanvragen, capaciteitsverdeling en gebruiksvergoeding op het spoor in Nederland bij één loket terecht kunnen.

ProRail is sinds 1 januari 2005 houder van de beheerconcessie van het Nederlandse spoor. Deze concessie loopt op 1 januari 2015 af. Daarna gaat de nieuwe beheerconcessie voor de komende tien jaar in.  Voorafgaand daaraan is er een consultatieronde met consumentenorganisaties, vervoerders en andere belanghebbenden. Daarna gaat een eventueel aangepaste concessie voor behandeling naar de Tweede en Eerste Kamer.

Verplichte samenwerking

ProRail moet op grond van de nieuwe concessies beter en minder vrijblijvend met andere partijen in de spoorsector samenwerken. Er zijn gezamenlijke verbeterprogramma’s vastgesteld, die ProRail en NS samen moeten gaan uitvoeren, zoals de aanpak van winterweer en de invoering van ERTMS. Eerder werd al bekend dat ProRail nauwer zal gaan samenwerken met Rijkswaterstaat om grotere efficiency in het beheer te realiseren. Dat kan onder meer door gezamenlijk weg- en spoorprojecten aan te besteden en uit te voeren.

Ook worden eisen waaraan Prorail moet voldoen beter op elkaar en op regionale concessies afgestemd. Daarbij neemt ProRail verplicht deel aan landelijke en regionale overlegtafels met decentrale overheden, spoorgoederenvervoerders en Rijkswaterstaat. De spoorbeheerder zal daarbij onder meer deelnemen aan de OV en Spoortafels, het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV) en de Goederentafel.

Publieke belangen

Mansveld legt haar eisen aan ProRail voortaan jaarlijks vast in een beleidsprioriteitenbrief. Hiermee geeft de staatssecretaris ProRail specifieke prioriteiten mee die zij nader uitwerken in de jaarlijkse beheer- en vervoerplannen. Mansveld vindt dat ProRail en zich meer moeten richten op de publieke belangen. Daarom heeft het kabinet ervoor gekozen om het spoorbedrijf steviger te gaan aansturen op deze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De concessie bevat prikkels om de prestaties te verbeteren in het belang van de reizigers. Voor ProRail blijft er een maximale boete van 2,75 miljoen euro bestaan. Wel wordt deze direct opeisbaar. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat onderzoeken hoe de boetes meer ten goede kunnen komen aan de reizigers. Daarnaast wil het ministerie dat als ProRail een boete krijgt, dat haar bestuurders geen bonus meer krijgen.

Consultatieronde

De concessie voor ProRail is de uitwerking van de Lange Termijn Spooragenda die Mansveld twee weken geleden presenteerde. Op basis van de consulatieronde met de diverse belanghebbende partijen gaat Mansveld de concessie aanpassen. Zij wil de nieuwe versie voor het zomerreces met het kabinet bespreken, zodat de concessies daarna aan de Tweede en Eerste Kamer gezonden kunnen worden voor de formele voorhangprocedure. De nieuwe afspraken uit de concessie gaan op 1 januari 2015 in.

Marieke van Gompel

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.