Storm, NS, verstoring

Reizigers hebben steeds vaker last van verstoringen spoor

Reizigers hebben steeds vaker last van verstoringen op het spoor. Het aantal storingen waar zij last van hebben is gestegen met 25 procent, terwijl het totaal aantal verstoringen in de afgelopen twee jaar gelijk bleef. Het is opvallend dat ProRail, toen deze voor de reizigers slechte cijfers naar buiten kwamen, meteen in een persbericht meldde dat het aantal technische storingen juist met 9 procent is gedaald. De spoorbeheerder kijkt met name naar het aantal verstoringen waar zij direct invloed op hebben. De mate waarin reizigers hiervan overlast ondervinden, daar besteedde ProRail geen aandacht aan in het bericht.

De spoorbeheerder zegt geen invloed te hebben op de onvermijdbare storingen, omdat hieronder zaken vallen als heftige weersomstandigheden, suïcide, spoorlopers en koperdiefstal. Dat aantal steeg met 10 procent tussen 2011 en 2013.

Cijfers

Uit cijfers van Rijdendetreinen.nl blijkt dat de NS in 2011 1.846, verstoringen meldde aan haar reizigers, in 2012 2.074 en in 2013 2.312. Dat is een toename van 25,2 procent. “Wij herkennen ons niet in de cijfers van Rijdendetreinen.nl. We weten niet hoe er wordt gemeten, geanalyseerd en gevalideerd”, zegt woordvoerder Elles in ’t Hout van ProRail. “Wij maken in onze cijfers onderscheid in storingen door derden en technische storingen. Het totale storingspercentage is in vergelijking met de jaren ervoor gelijk gebleven. Uit onze cijfers blijkt dat de technische storingen met 9 procent zijn gedaald.”

Rijdendetreinen.nl destilleert via een API (application programming interface) de gegevens over verstoringen die de NS via haar website aan reizigers meldt. Daarbij gaat het om verstoringen die impact hebben op de dienstregeling. Geert Wirken van Rijdendetreinen.nl: “Wij melden de storingsinformatie zoals die ook op NS.nl wordt geplaatst. Daarbij worden ook de storingen op de regionale lijnen vermeld. Storingen op de goederenspoorlijn Betuweroute vallen hier buiten.”

Verschillen

De verschillen tussen de cijfers die NS aan de reizigers meldt en de cijfers van ProRail zijn deels te verklaren doordat NS alleen ‘grote verstoringen’ meldt die impact hebben op de dienstregeling. ProRail meldt alle storingen, inclusief de storingen op bijvoorbeeld de Betuweroute en rangeerterreinen.

ProRail wil de exacte cijfers van 2013 nog niet bekendmaken, omdat het nog om ‘voorlopige cijfers’ gaat. Wel meldt de woordvoerder dat het totaal aantal verstoringen ongeveer gelijk is gebleven tussen 2011 en 2013. Die trend is ook terug te zien in de Treindienst Aantastende Onregelmatigheden (TAO’s) in het jaarverslag van de spoorbeheerder. TAO’s zijn onregelmatigheden die de treindienst verstoren. In het totaal aantal verstoringen is te zien dat de aantallen tussen 2009 en 2012 maar met enkele procenten zijn gedaald.

Verstoringen

De spoorbeheerder maakt in de verstoringscijfers onderscheid tussen de categorieën techniek, derden, processen en weer. De buitendienststellingen worden niet meegerekend in de TAO’s. In de cijfers is te zien dat het aantal TAO’s dat veroorzaakt is door techniek tussen 2009 en 2012 is gedaald met 183 naar 4.267. Deze trend is in 2013 doorgezet. In de processen zit in dezelfde periode juist een toename van 132 naar 1119 gevallen. Uit deze cijfers wordt niet duidelijk wat de impact voor de reiziger is.
Treindienst Aantastende Onregelmatigheid

Treindienst Aantastende Onregelmatigheden. Bron: ProRail

Vertrek Marion Gout

ProRail maakte vorige week het vertrek van Marion Gout bekend. Volgens de spoorbeheerder kan ze ‘zich niet vinden in de strakkere aansturing’ die het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft geformuleerd in de Lange Termijn Spooragenda (LTSA). In de LTSA staat dat ProRail onder stevigere regie van het ministerie komt te staan. ProRail zal daardoor geen zelfstandig overheidsbedrijf meer zijn.

Volgens ProRail heeft het vertrek van Gout niets te maken met het toenemend aantal verstoringen op het spoor die impact voor de reizigers hebben. Wel is het duidelijk dat Gout haar belofte van nul vermijdbare verstoringen niet heeft waar kunnen maken. Het is nog onbekend of de functie van Marion Gout opnieuw wordt ingevuld of dat de directie bij het ministerie wordt ondergebracht.

Kamervragen

Tweede Kamerlid Betty de Boer (VVD) heeft Kamervragen gesteld over de situatie bij bij spoorbeheerder ProRail naar aanleiding van de berichtgeving over de verstoringen. De Tweede Kamer spreekt dinsdag over de Lange Termijn Spooragenda. Daarbij zal ook dit onderwerp aan bod komen.

Marieke van Gompel

Lees ook:

Marion Gout stapt op als directeur ProRail

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.