Spooronderhoud, werkzaamheden, Dura Vermeer

ILT: onvoldoende aandacht voor veiligheid bij spooronderhoud

Veiligheid dient een prominentere plaats te krijgen in de aanbesteding en de uitvoering van het klein onderhoud van de spoorweginfrastructuur. Dat geldt zowel voor de PGO- als OPC-contracten. Dat is een van de belangrijkste conclusies in een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over het spooronderhoud. De ILT is bij haar inspecties geen situaties tegengekomen waarbij sprake was van acuut gevaar. Wel vindt de Inspectie dat Prorail meer de regie moet nemen bij het sturen op kwaliteit en veiligheid.

De ILT controleerde het spoor in verschillende delen van het land: de Achterhoek, Arnhem en Oost-Gelderland (Gelre), het gebied rond Amersfoort en Zeeland. In alle drie de onderzochte gebieden werden situaties aangetroffen waarin onderhoudsnormen van ProRail overschreden werden. Deze normen zien toe op veiligheid, beschikbaarheid of duurzaamheid en kennen een veiligheidsmarge. Ook werden grote verschillen in onderhoudstoestand geconstateerd tussen de gebieden.

Contracten

De ILT blijft op grond van haar bevindingen bij haar conclusie uit de quick scan van 2012 dat PGO kan dienen als basis voor de uitbesteding van onderhoud, mits dat op een andere manier wordt ingericht.

Een deel van het spooronderhoud in Nederland loopt op dit moment nog via de klassieke OPC-methode (geen concurrentie) en eenderde via de nieuwe contractvorm prestatiegericht onderhoud (openbare aanbesteding). ProRail werkt sinds 2008 met de contractvorm prestatiegericht onderhoud (PGO). Dit is voortgekomen uit de wens van de Nma (nu ACM) en de Europese Commissie om het spooronderhoud ook openbaar aan te besteden zoals dat in andere bouwsectoren al gebruikelijk was.

Veiligheid

Na de introductie van het prestatie gericht onderhoud klonk er uit diverse hoeken kritiek dat ProRail zich bij aanbestedingen in het spooronderhoud meer zou bezighouden met geld dan met veiligheid. Na deze kritiek is ProRail samen met de spooraannemers gaan werken aan een verbeterd contractmodel voor Prestatie Gericht Onderhoud, onder de naam PGO 3.0.

De Inspectie ziet voldoende mogelijkheden om binnen de PGO-werkwijze de beheersing van de veiligheid te verbeteren. In het bijzonder dient de informatievoorziening verbeterd te worden, dient ProRail beter zicht te krijgen op de actuele staat van onderhoud van de infrastructuur en wordt van ProRail verlangd dat zij meer regie neemt bij het sturen op kwaliteit en veiligheid. Deze oproep geldt overigens voor al het klein onderhoud, dus niet alleen voor PGO-contractering.

Aanbevelingen

ProRail zegt in een reactie dat het Nederlandse spoornet tot de veiligste sporen ter wereld behoort. ProRail zegt de aanbevelingen van de Inspectie serieus te nemen en intussen al begonnen te zijn met de toepassing daarvan. Zo zal ProRail “de informatie over het gepleegde onderhoud nog beter vastleggen en delen met alle spooraannemers”. Ook belooft de spoorbeheerder dat er er explicietere afkeuringsnormen komen voor veiligheid. Tevens worden de procedures bij het onderhoud verder aangescherpt.

Lees ook:

Cultuuromslag in spoorbranche nodig voor PGO

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

3 reacties op “ILT: onvoldoende aandacht voor veiligheid bij spooronderhoud”

Arco Sierts|22.02.14|09:56

Concesssie-opdracht: “ProRail zorgt voor veiligheid, capaciteit en beschikbaarheid”. In alledrie faalt ’s lands infrabeheerder structureel en, strategisch nog wel het allerergste, zonder enig zelfinzicht waarom. Thans vallen de smoesjes als blaadjes van de bomen. Wanneer valt de directie als zijnde “the wrong kind of snow” ?

Arco Sierts|22.02.14|11:59

Inhoudelijk reagerend: ProRail ontkent ten eerste al dat er een probleem is. “We zijn de veiligste ter wereld”. Dat begint al goed. Niet echt geloofwaardig sinds de STS-toename en het wisselgevalletje bij Hilversum cum suis. Vervolgens komt ProRail met een lijst aan burocratische maatregelen. De ervaring leert echter dat meer van hetzelfde ook niet gaat werken. Alleen het doorgronden en aanpakken van de echte onderliggende problemen gaat iets oplossen. Vooral bij techniek werkt dat goed.

Henk-Jan Wormgoor|27.02.14|11:58

a. Meld achterstallig spooronderhoud gemeente Rheden, oa kanaalspoorbrug Dieren, sinds juni 2013 officieel bij alle spoor- en overheids-instanties. De trillingen en (laagfrequent) geluid worden met de dag erger.
b. Bij zwaarder, frequenter en sneller spoor moet je de peilstok, duimstok en de vanuit je auto inspectie afschaffen en deugdelijk gaan controleren met lasers, trillingsmeters, audio-analyses, NDO, etc. , etc.
c. Je moet er ook gewoon iets aan (blijven) doen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.