Goederentrein station Tilburg Centraal 2

Provincie Brabant: geen extra giftreinen over Brabantroute

Provincie Brabant vindt het onwenselijk dat er mogelijk extra goederentreinen met gevaarlijke stoffen over de Brabantroute gaan rijden tijdens werkzaamheden aan het Duitse deel van de Betuweroute. De fracties van PvdA, VVD, SP, PVV, D66, GroenLinks, 50PLUS en de Partij van de Dieren dienden hiervoor een motie in die unaniem werd aangenomen.

De motie vraagt Gedeputeerde Staten om met de betrokken gemeenten en de provincies gezamenlijk bezwaren over te brengen aan de staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu en de Tweede Kamer.

Onderzoek

De Tweede Kamer maakte vorige week bekend dat ze een onderzoek wil naar de risico’s en overlast van het toenemende spoorgoederenvervoer in Gelderland, Brabant en Overijssel. Daartoe nam de Kamer een motie aan. Mansveld dient hiervoor de veiligheidsrisico’s en overlast in kaart te brengen. Volgens KNV Spoorgoederenvervoer gaat de toezegging van Mansveld om een onderzoek te starten echter niet ver genoeg. Voorzitter Ad Toet: “De spoorsector en de Nederlandse overheid zullen samen voor oplossingen moeten zorgen.”

Door werkzaamheden aan het Duitse deel van de Betuweroute kunnen er tussen 2015 en 2022 veel minder treinen van deze spoorgoederenlijn gebruikmaken. Dat betekent dat er meer goederentreinen over het reguliere spoor door Brabant, Gelderland en Overijssel gaan rijden. Alle drie de provincies hebben met name bezwaar geuit tegen de toename van het aantal goederentreinen met gevaarlijke stoffen.

Derde spoor

Voor de aanleg van het Duitse deel van de Betuweroute wordt er een derde spoor vanaf Oberhausen centraal station via Emmerich tot aan de grens tussen Duitsland en Nederland aangelegd. Deze spoorlijn wordt 73 kilometer lang en wordt uitgerust met het Europese treinbeïnvloedingssysteem ECTS (European Train Control System).

 Daarnaast worden er over de volledige lengte van de spoorlijn geluidsschermen geplaatst.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.