ERTMS, bijeenkomst, Railforum

Systeemsprong alleen mogelijk met ERTMS Level 2 of hoger

Om de gewenste doelen op het gebied van veiligheid, capaciteit, en betrouwbaarheid te behalen op het Nederlandse spoor, dient ten minste Level 2 van het Europese beveiligingssysteem ERTMS te worden uitgerold. Dat is een van de conclusies uit het rapport Railmap 2.0, waarin een eerste verkenning is gedaan naar diverse scenario’s voor de uitrol van ERTMS (European Rail Traffic Management System). Ook de spoorsector pleit voor een uitrol van minimaal Level 2 van het beveiligingssysteem, zo bleek dinsdag bij een bijeenkomst van kennisplatform Railforum en het ministerie van IenM.

Staatssecretaris Wilma Mansveld meldt aan de Tweede Kamer dat verder onderzoek zich met name richt op invoeringsscenario’s van Level 2. Daarnaast wordt er gekeken naar doorontwikkeling van Level 2 en een mengvorm van Level 1 en Level 2. Dit zou uit kostenoverweging in sommige gebieden interessant kunnen zijn.

Kennisboek

Tijdens de Railforum-bijeenkomst waar deze plannen werden besproken, werd het Kennisboek ERTMS 1.0 gepresenteerd. Dit document is opgesteld door de partijen die gezamenlijk aan Railmap werken, het verkennende onderzoek naar ERTMS. Het Kennisboek is een verzameling van de stand van zaken en kennis over ERTMS.

De leden van Railforum gaven dinsdag commentaar en suggesties op het document. Het Kennisboek is een open document en daardoor is het ook mogelijk voor andere spoorprofessionals om hierover mee te denken. Suggesties kunnen gemaild worden naar kennisboekERTMS@minienm.nl.

Systeemsprong

De onderzoekers van Railmap verwachten dat bij een goed doordachte invoering ERTMS ‘een systeemsprong oplevert op het gebied van veiligheid, interoperabiliteit, capaciteit, snelheid en betrouwbaarheid’ ten opzichte van het huidige systeem ATB (Automatische Treinbeïnvloeding).

Invoering van ERTMS zal het volgens hen veiliger op en rond het spoor maken voor zowel reizigers als spoormedewerkers. Dat komt onder meer omdat ERTMS ook onder de 40 kilometer per uur de snelheid van treinen bewaakt.

Rood sein-passages

Bij ERTMS neemt het aantal rood sein-passages af omdat er remcurvebewaking wordt toegepast. Daarnaast kan er beter worden voorkomen dat een trein überhaupt een rood sein tegenkomen omdat duidelijk is waar een trein zich precies bevindt en hoe snel deze rijdt.

Onder ERTMS level 2 en 3 kunnen verder sneller en gemakkelijker tijdelijke snelheidsbeperkingen worden opgelegd wat ook leidt tot veiligere werkomstandigheden voor baanwerkers. De spoorbranche gaf in Den Haag wel aan dat de gewenste voordelen wel afhangen van de keuze voor de level van het beveiligingssysteem. Dit is in het Kennisboek volgens hen niet altijd duidelijk.

Ontwikkelingen

Tegelijkertijd zijn er op dit moment nog een aantal onduidelijkheden rondom het Europese beveiligingssysteem. Zo is het nog niet bekend in welke mate capaciteitswinst behaald kan worden. Ook moet er onderzoek komen naar de GSM-R communicatie die nodig is bij nationale uitrol. Er dient duidelijk te worden welke ontwikkelingen nodig zijn voor ERTMS level 3. Verder is oriëntatie nodig op het gebied van systeemintegratie.

Een belangrijk punt dat door Railforum-leden werd aangekaart is dat de spoorsector de ontwikkelingen op het gebied van ICT nauwgezet moet volgen. Omdat de uitrol van ERTMS over meerdere jaren wordt uitgesmeerd, dient de sector mee te gaan in de technologische ontwikkelingen rondom het systeem. Het tempo waarin software zich ontwikkeld gaat zoveel sneller dan het tempo waarmee in de spoorsector systemen worden bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd. Hierdoor bestaat het risico dat men steeds achter de ontwikkelingen aanloopt.

Voorkeursbeslissing

Mansveld komt in het eerste kwartaal van 2014 met een voorkeursbeslissing over het Europese beveiligingssysteem ERTMS. Daarna wil ze de plannen samen met de spoorsector verder uitwerken. Het Europese beveiligingssysteem moet voor 2020 geïnstalleerd zijn op het Nederlandse spoor. Op 22 januari 2014 wordt ERTMS in de Tweede Kamer besproken.

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.