Grondradar, kabels, nameten

ProRail meet spoorkabels na met grondradar

Spoorbeheerder ProRail gaat met grondradarapparatuur een derde van alle spoorkabels nameten en exacter in kaart brengen. Daarmee wil de spoorbeheerder vertragingen voor reizigers en vertragingen bij bouwprojecten voorkomen. Daarvoor is in samenwerking met ingenieursbureaus Oranjewoud en Movares samen met Bam Headline een methode bedacht.

ProRail meet elektriciteitskabels na en kabels voor de communicatie tussen seinen, wissels en de verkeersleiding. Volgens ProRail zijn er zijn de afgelopen decennia zo veel kabels bij het spoor geplaatst, dat het risico op schade bij werkzaamheden is gegroeid. Door ze exacter in kaart te brengen, wordt dat tegengegaan.

Treinhinder

Er ligt momenteel circa 100.000 kilometer aan kabels onder de spooremplacementen en langs spoorlijnen in Nederland. Bijna wekelijks ontstaat er een vorm van treinhinder door schade aan een kabel bij werkzaamheden. Naar schatting in dertig procent van die gevallen kan de schade en daarmee vertraging voor reizigers voorkomen worden als de locatie van kabels en leidingen exacter staat aangegeven.

De grondradar meet vanaf de oppervlakte de aanwezigheid van objecten in de bodem. Met name het analyseren van de radarbeelden en het omzetten naar nieuw kaartmateriaal, vormt een belangrijke nieuwe ontwikkeling.

Methode

Op de eerste nieuwe kaart die op die manier totstand is gekomen in Leeuwarden is de weergave van sommige kabels op de kaart tot op een meter nauwkeuriger geworden, omdat ze eerder globaler waren ingetekend. De ingenieursbureaus verwachten dat de methode ook buiten de spooromgeving gebruikt kan worden.

Naast het buiten nameten van circa 30.000 kilometer kabels op de meest cruciale trajecten, worden de digitale kaarten van de overige 70.000 kilometer kabels gecontroleerd. Er blijken minieme, maar belangrijke wijzigingen nodig om te zorgen dat de informatie ook digitaal goed doorkomt bij het Kadaster en Railmaps, een systeem dat de spooraannemers gebruiken. Verder zijn afgelopen jaar lijsten met informatie over kabeltypes, die bij de kaarten horen, verbeterd.

Beheer en bouw

ProRail verwacht over twee jaar het werk te hebben afgerond. Door strakke sturing en meer aandacht voor correcte kabelinformatie, wil ProRail samen met aannemers en ingenieursbureaus het beheer en bouw van ondergrondse infra verbeteren. Om deze reden is er op donderdag 12 september een speciale vakdag voor de spoorsector georganiseerd in Schoonderbeek in Drenthe.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.