Spooronderhoud Amsterdam

Inspectie: veiligheid baanwerkers op spoor achteruitgegaan

De veiligheidsprestatie van baanwerkers is in 2012 is achteruit gegaan. Bij controles werd er in 39 procent van de gevallen vastgesteld dat er sprake was van een onveilige situatie was. In 2011 kwam dit bij 29 procent van de controles voor. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport. De achteruitgang in de cijfers van de veiligheidsprestatie zijn voor een deel te verklaren doordat de inspecties niet langer willekeurig plaatsvinden, maar op basis van een risicoanalyse en incidentmeldingen. De bedrijven waar eerder geen onveilige situaties werden aangetroffen, zijn in 2012 minder vaak geïnspecteerd dan de bedrijven waarbij overtredingen plaatsvonden.

De Inspectie voerde in 2012 133 controles uit. Daarvan werd in 52 gevallen vastgesteld dat er een of meerdere onregelmatigheden waren. Het aantal controles dat de Inspectie uitvoert is sinds 2004 flink toegenomen. In 2004 werden er 28 controles uitgevoerd. In 2011 waren er dat zelfs 162.

Inspectie Baanwerken 2012, Inspectie Leefomgeving en Transport
Het aantal baanwerkers dat zwaargewond is geraakt tijdens werkzaamheden aan het spoor is volgens de cijfers van ILT tussen 2009 tot 2012 toegenomen van nul naar zeven. In 2012 vielen er 22 gewonden waar dat er in 2011 21 waren. Sinds 2007 zijn er geen dodelijke slachtoffers meer onder baanwerkers gevallen, zo meldt de Inspectie.

Gevaar voor aanrijding

Op plekken waarbij er gevaar voor personen of het spoorverkeer was, legde de organisatie het werk stil totdat de werkplek weer veilig was. De meest reëele risico’s bij het baanwerk zijn aanrijd- en elektrocutiegevaar. In zes gevallen deelde de Inspectie boetes uit omdat baanwerkers gevaar liepen om aangereden te worden.

De Inspectie stelt dat grote projectaannemers de wet- en regelgeving in 2012 slechter naleefden dan in 2011. Van de uitgevoerde inspecties bij deze grote spoorbedrijven werden in 41 procent van de gevallen onveilige situaties geconstateerd. In 2011 was dit maar bij 11 procent van de uitgevoerde inspecties het geval. Overige bedrijven presteerden beter. Bij 27 procent van de uitgevoerde inspecties bij deze groep werden gevaren voor de veiligheid vastgesteld. In 2011 kwam dat nog in 57 procent van de gevallen voor.

Veiligheidspaspoort

Inspecteurs stelden verder vast dat ook in 2012 bedrijven werkzaamheden op of rond het spoor uitvoerden die niet door ProRail zijn erkend. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die werkzaam zijn in de wegenbouw of groenvoorziening die in opdracht van een erkende spooraannemer werkzaamheden uitvoeren. Volgens de Inspectie verhoogt dit de kans dat de veiligheidsregels worden overtreden. ProRail heeft bepaald dat alleen door haar erkende bedrijven aan het spoor mogen werken. Dit is echter niet in de wet vastgelegd.

Om de veiligheidsprestatie voor baanwerken te verbeteren, werkt ProRail aan een ‘Digitaal Veiligheidspaspoort’. Iedereen die in opdracht van de spoorbeheerder werkzaamheden op of langs het spoor uitvoert, dient in het bezit te zijn van dat document. Om hiervoor in aanmerking te komen moet op een trainingslocatie een veiligheidstraining worden gevolgd en de toets ‘Toegang op het spoor’ positief afgelegd te worden.

Marieke van Gompel

Lees ook:

Hogere veiligheidsrisico’s door grote buitendienststellingen

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Inspectie: veiligheid baanwerkers op spoor achteruitgegaan”

Paul Lamote|03.07.13|11:46

Vreemd omdat tegenwoordig zelfs voor het kleinste wissewasje het treinverkeer wordt stilgelegd.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.