Seinen, wissels, NS, treinen

Spoorcommissies aangesteld voor Lange Termijn Spooragenda

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft twee adviescommissies ingesteld voor de uitwerking van de Lange Termijn Spooragenda. In deze agenda staan de aandachtspunten en toekomstige ontwikkelingen voor het Nederlandse spoor tot 2028. Het doel is om de kwaliteit van het spoor zodanig te verbeteren zodat de trein voor reizigers en goederenvervoerders in toenemende mate een aantrekkelijke vervoersoptie is.

Mansveld maakte in februari van dit jaar bekend dat zij bij de uitwerking van de Lange Termijn Spooragenda laat adviseren door een Critical Review Team met onafhankelijk experts en een klankbordgroep. Zij dienen haar scherp te houden op een zorgvuldige afweging van belangen. Beide commissies hebben een looptijd tot uiterlijk 1 juli 2014 en moeten de staatssecretaris voor die datum voorzien van hun eindadviezen.

Klankbordgroep

Een van de commissies, de klankbordgroep, moet ervoor zorgen dat alle betrokken partijen worden ingezet bij de uitwerking van de spooragenda.

Deze klankbordgroep staat onder leiding van de heer Kuijken (ABDTOPConsult). De andere leden van deze commissie zijn de heer Alders (voorzitter Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu), mevrouw Baljeu (wethouder Rotterdam), de heer Bruins (directievoorzitter UWV), de heer Kraaijeveld (voorzitter NL Maritiem Land), mevrouw Jongerius (commissaris PostNL), de heer Kaper (directeur van adviesbureau De Oude Mol).

Critical Review Team

De andere commissie, het Critical Review Team, zal de staatssecretaris advies geven over het besluitvormingsproces en de inhoudelijke uitwerking van de spooragenda.

Het Ciritical Review Team wordt ook geleid door de heer Kuijken. Andere leden die zitting hebben in de commissie zijn de heer Elbers (Chief Operating Officer KLM), de heer De Pagter (directeur Kompas Beheer), mevrouw Van Lier Lels (onafhankelijk consultant Lels & KO B.V.), mevrouw Van der Rest (manager Health, Safety and Environmental Affairs Shell), de heer Wiebes (wethouder Amsterdam), de heer Veenman (Veenman Management & Consultancy), de heer Verhoef (verkeerseconoom Vrije Universiteit), de heer Van Twist (decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur).

Beloning

De leden van de commissies worden beloond volgens het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Zij ontvangen maximaal 547,49 euro per maand. Mevrouw Baljeu en de heer Wiebes hebben geen recht op vergoeding omdat zij al in dienst van de overheid zijn.

De heer Kuijken is sinds 2012 voor één dag per week werkzaam als ABDTOPConsultant. Vanuit die hoedanigheid is hij door staatssecretaris Mansveld gevraagd beide commissies voor te zitten. Hij ontvangt hiervoor geen aparte vergoeding. Voor deze werkzaamheden vindt onderlinge verrekening plaats tussen de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

3 reacties op “Spoorcommissies aangesteld voor Lange Termijn Spooragenda”

Hans Lip|13.06.13|12:45

Nou dat wordt natuurlijk een doorslaand succes! Vooral geen ondernemers uit de spoorsector uitnodigen die hier dagelijks mee te maken hebben! Wordt een mooi theoretisch verhaal van consultants die zo ver van het spoor afstaan dat we hier echt veel aan gaan kunnen hebben!

Manu Lageirse|13.06.13|15:14

Vraag is inderdaad wat doel is. Zou in de volgende dagen duidelijk moeten worden. Staatsecretaris heeft antwoord beloofd aan de Tweede Kamer. Samenstelling is natuurlijk afhankelijk van doel dat bereikt moet worden

Johan ter Poorten|13.06.13|17:58

De doelstelling van de LTSA moet een combinatie zijn van het mobiliteitsbeleid van de Overheid en daarna de toets van de markt. Dat eerste is inderdaad goed vertegenwoordigd met de expertise van de gekozen leden. Ook krijgt de reizigersmarkt goede aandacht. Echter, zoals vaker het geval is, blijft de “echte” know-how en visie op het gebied van de spoorgoederen markt onderbelicht in de samenstelling van de twee commissies.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.