Amersfoort, station, foto: Jos van Zetten

Commissie: procedure aanbesteding PGO Eemland correct

De procedure van de aanbesteding van het spooronderhoud in Amersfoort (PGO Eemland) is goed uitgevoerd. In de uitvoering, beoordeling en communicatie zijn geen fouten gemaakt. Dat stelt een onafhankelijke commissie die onderzoek heeft gedaan naar het aanbestedingsproces. Vanwege de kritiek op het aanbestedingsproces van het spooronderhoud in Amersfoort besloot ProRail in overleg met de spooraannemers een onderzoek naar het aanbestedingsproces in te stellen. Op dit moment loopt er nog een tweede onderzoek naar de veiligheid van de PGO-contracten.

De aanbesteding in Amersfoort is volgens de Best Value Procurement-methode gedaan, ook wel prestatieinkoop genoemd. De commissie stelt dat de prestatiegerichte uitvraag die ProRail daarbij hanteerde er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat er grotere verschillen in het kostenniveau van inschrijvingen was.

 In de beoordeling van de technische uitvraag van de spooraannemers heeft de commissie geen grote verschillen geconstateerd.

Brandbrief

Strukton Rail riep eind vorig jaar in de brandbrief naar de Tweede Kamer op om de lopende procedure voor de aanbesteding van het spooronderhoud rond Amersfoort (PGO Eemland 2) stil te leggen. ProRail kende deze opdracht vorig jaar toe aan Asset Rail. Eerder werd deze opdracht aan Strukton Rail gegund.

Strukton Rail stelde dat het spooronderhoud met deze manier van aanbesteden op 25 tot 40 procent van de totale kostprijs uitkomt. Dat zou kunnen leiden tot ongelukken en vertragingen.

Gunnen

ProRail stond in april 2012 op het punt om de opdracht aan Strukton Rail te gunnen. Omdat ProRail meende dat de kwaliteitsbeloftes niet gerealiseerd konden worden op dit prijsniveau, werd de aanbesteding afgebroken. Daarna gunde de spoorbeheerder de nieuwe aanbesteding (PGO Eemland 2) voor een lagere prijs aan Asset Rail. Strukton Rail tekende bezwaar aan.

Door de discussie die daarna ontstond over de juistheid van het aanbestedingsproces werd er besloten om een onafhankelijke commissie in te stellen.

Interviews

De commissie nam daarna interviews af met betrokkenen van ProRail, Strukton Rail en Asset Rail. Ook werden schriftelijke vragen gesteld aan Volker Rail en Bam Rail, die zich ook voor deze aanbesteding hadden ingeschreven. Daaruit blijkt nu dat er geen fouten zijn gemaakt tijdens het aanbestedingsproces. Wel merkt de commissie op dat zowel ProRail als de aannemers moeten wennen aan deze nieuwe manier van aanbesteden.

Bij prestatieinkoop hebben inschrijvers meer vrijheid om hun aanbod vorm te geven. De opdracht wordt niet meer uitgebreid technisch gedefinieerd, maar aannemers mogen zelf met uiteenlopende oplossingen komen. Dit levert een verschillen in de kosten op.

Onderzoeksresultaten

De onderzoeksresultaten van de commissie zijn naar de betrokken spooraannemers gestuurd.

Marieke van Gompel

Lees ook:
Start proef met nieuwe manier van aanbesteden
Spooraannemers: aanbestedingen niet stopzetten
Strukton Rail: ongelukken door bezuinigingen op spooronderhoud

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.