Spurt, Arriva, trein

Groningen wil treinverbinding Veendam-Stadskanaal

De provincie Groningen wil weer een trein laten rijden tussen Veendam en Stadskanaal. De provincie, Arriva, Ballast Nedam en ProRail hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van deze lijn. De uitkomsten van die onderzoeken zijn voor Groningen voldoende aanleiding om de plannen verder uit te werken.

De spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal is één van de projecten uit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, de compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn. Voor het project is 46 miljoen euro beschikbaar.

Zuiderzeelijn

Jarenlang hebben de noordelijke provincies en de overheid gesproken over de Zuiderzeelijn, een snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen: de Zuiderzeelijn. In 2007 besloot het kabinet dat deze verbinding er niet komt.

Om een beter beeld te krijgen van de noodzakelijke kosten voor de treinverbinding tussen Veendam en Stadskanaal worden twee varianten uitgewerkt. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen de dienstregeling en infrastructurele maatregelen zoals bijvoorbeeld voor geluid en veiligheid.

Spoorlijn

Ook wordt gekeken of de spoorlijn Veendam-Stadskanaal onderdeel kan zijn van de hoofdspoorweg-infrastructuur. Het voordeel daarvan is dat ProRail dan verantwoordelijk wordt voor de kosten van beheer en onderhoud van de spoorlijn.

Verder wordt er onderzoek gedaan naar energiebesparende maatregelen zoals hybride treinen. Dit zijn treinen die op diesel rijden, maar de remenergie in de vorm van elektriciteit terugwinnen. Een bijkomend voordeel daarvan is dat die treinen bij het vertrekken minder geluid maken.

Reizigers

Uit onderzoek blijkt dat dagelijks ongeveer 1200 reizigers van de trein tussen Veendam en Stadskanaal gebruik willen maken. Vanwege het grote succes van de trein van Groningen naar Veendam zou dit aantal nog wel eens hoger kunnen uitvallen.

De provincie, de betrokken gemeenten en organisaties vinden de spoorlijn een belangrijke stimulans voor leefbaarheid in de regio. Als er ook een verbinding met Emmen wordt aangelegd, verbetert volgens hen ook de aansluiting met Zwolle.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Groningen wil treinverbinding Veendam-Stadskanaal”

Loek van der Heide|01.11.18|16:32

1-Spoor Groningen-Stadskanaal door naar Emmen en Almelo Wat is op dit moment de status van een volledig doortrekken van het spoor Groningen-Emmen-Almelo? Er is momenteel sprake van een groot maatschappelijk draagvlak. Dit in verband met de werkzaamheden te Herfte en daarmee problemen met de bereikbaarheid van het hele Noorden des lands

2- Compensatiegeld ZZL exit, (spoor in Groningen ) Hoe verhouden zich de ZZLexit gelden tot de TEN-tec subsidie ook voor de Harlingen-Zwolle?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.