Spoorbouw, werkzaamheden

FNV: spooronderhoud moet veiliger

Veilig werken op het spoor laat in de praktijk nog te wensen over. Dat valt op te maken uit een internetenquête van FNV Bondgenoten onder leiders werkplekbeveiliging (LWB’ers), die verantwoordelijk zijn voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden op het spoor. De uitkomsten zijn inmiddels met de sector besproken en nu is ProRail wat de bond aan zet. Voorlopig zouden er wat vakbondsbestuurder Egon Groen geen aanbestedingen moeten plaatsvinden totdat de discussie over veiliger werken is afgerond.

Hoewel de meeste ongeveer 170 respondenten ervaren zijn en hun werk met veel plezier doen, lopen ze aan tegen de nodige knelpunten. Bijna de helft van de leiders werkplekbeveiliging (48,3 procent) geeft aan dat de praktijksituatie sterk afwijkt ten opzichte van de werkzaamheden die zijn gepland en voorbereid. Een kwart van hen heeft zelden of nooit genoeg tijd om werkzaamheden goed te kunnen verrichten.

Werkplekbeveiligingsinstructie

Ruim 30 procent krijgt te weinig praktijkbegeleiding en slechts 19 procent krijgt de benodigde werkplekbeveiligingsinstructie – een map met tekeningen en een omschrijving van de veiligingsmaatregelen –  op tijd. Volgens het Voorschrift Veilig Werken van de Stichting RailAlert moet de LWB’er die instructie uiterlijk drie dagen krijgen voordat de werkzaamheden starten. De meeste LWB’ers krijgen de instructie 3 tot 7 dagen tevoren en 16 procent zelfs pas ter plekke. Van de ondervraagde LWB’ers heeft 9,5 procent niet altijd tijd om instructie te geven aan de spoorwerkers die het werk gaan uitvoeren.

FNV Bondgenoten merkt dat de de druk op de leiders werkplek beveiliging toeneemt en dat de tijd die beschikbaar is voor spooronderhoud steeds krapper wordt. De hoeveelheid werk binnen een buitendienststelling neemt toe om de treinenloop zo min mogelijk te verstoren. Het werk beter spreiden over het jaar en minder werk in een buitendienststelling stoppen, kortom kleinere aanbestedingen, zou de veiligheid volgens bestuurder Groen ten goede komen. Dat was de aanleiding om de internetenquête te houden. Tweehonderd mensen vulden de vragenlijst in, van wie er 170 als LWB’er werken. Ze zijn doorgaans in dienst bij de traditionele spooraannemers of bij gespecialiseerde bedrijven die worden ingehuurd door de aannemers.

De uitkomsten van het onderzoek naar de werkbeleving van de LWB’ers, getiteld ‘We werken veilig of we werken niet?’  gaat FNV Bondgenoten gebruiken om samen met de LWB’ers hun werksituatie te verbeteren. Dat gebeurt onder meer door het onderzoek te bespreken met beleidsmakers, politici en werkgevers. Groen: “Vooralsnog is ProRail nu aan zet, samen met de politiek.”

Auteur: Yvonne Ton

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.