Veiligheid, spoor, werkzaamheden

Spooraannemers: aanbestedingen niet stopzetten

Het nu stopzetten van de aanbestedingen van het spooronderhoud heeft ernstige gevolgen voor de spoorsector. Dat schrijven spooraannemers BAM, Asset Rail en VolkerWessels aan de Tweede Kamer. Zij reageren hiermee op de brandbrief die Strukton Rail donderdag naar de Kamer stuurde met het verzoek om de aanbestedingen via Prestatie Gericht Onderhoud (PGO) stop te zetten.

BAM, Asset Rail en VolkerWessels zeggen dat hoewel Prestatie Gericht Onderhoud nog verder moeten worden doorontwikkeld, zij de visie achter deze contractvorm steunen. Volgens de spoorbedrijven is het veiligheidsniveau van het spooronderhoud in Nederland gewaarborgd.

Prijsniveau

ProRail werkt sinds enkele jaren met PGO-contracten. Het idee daarbij is dat ProRail het onderhoud aanstuurt op basis van de geleverde prestatie. Aannemers zouden daarbij meer vrijheid krijgen om de werkwijze en werkmomenten te bepalen.

Strukton Rail schrijft in de brief dat ProRail het prijsniveau van het spooronderhoud met PGO op 25 tot 40 procent van de totale kostprijs vaststelt. Dit kan volgens de aannemer leiden ongelukken en vertragingen op het spoor. ProRail wilde vrijdag niet reageren op de brieven van de aannemers.

Vaklieden

HR-directeur Hijlke Huizer: “Strukton Rail is absoluut niet tegen concurrentie. Het is juist goed om elkaar scherp te houden, maar er zitten grenzen aan. Dit moet niet ten koste gaan van onze vaklieden. Die gaan op een bepaald moment weg en die komen niet meer terug.”

Strukton Rail riep in de brandbrief onder meer op om de lopende procedure voor de aanbesteding van het spooronderhoud rond Amersfoort (PGO Eemland) stil te leggen. ProRail heeft deze opdracht onlangs toegekend aan Asset Rail.

Prijsniveau

In april van dit jaar stond ProRail op het punt om deze opdracht aan Strukton Rail te gunnen. Omdat ProRail meende dat de kwaliteitsbeloftes niet gerealiseerd konden worden op dit prijsniveau, werd de aanbesteding afgebroken. Daarna gunde de spoorbeheerder de opdracht voor een nog lagere prijs aan Asset Rail. Ook VolkerRail (dochter VolkerWessels) en BAM Rail hadden zich voor deze opdracht ingeschreven.

Vakbonden stellen dat in de praktijk de PGO’s ertoe leiden dat spoorbedrijven gedwongen worden om naar de eigen organisatie te kijken. Dit zou vanwege de huidige economische situatie steeds vaker betekenen dat werknemers worden ontslagen.

Contractvorm

BAM, Asset Rail en VolkerWessels zeggen dat zij de visie achter de PGO-contracten steunen. “Reeds gegunde PGO-contracten leiden tot een lager aantal storingen tegen lagere kosten. Bovendien leveren zij veel praktijkervaring die input voor verbetering van de contractvorm zal opleveren”, aldus de aannemers.

De SP diende eerder een motie in waarin de partij ervoor pleit dat ProRail alle aanbestedingen voor het spooronderhoud stopzet. Volgens de SP moeten de betrokken partijen op zoek gaan naar een ander, duurzaam onderhoudsmodel.

Optimaliseren

Bam Asset Rail en VolkerWessels roepen de Tweede Kamer op om de SP-motie niet te steunen.

 De aannemers willen samen met ProRail en vakbonden de PGO-contracten verder optimaliseren. Bemoeienis vanuit de politiek zou volgens hen het proces alleen maar tegenwerken.

Marieke van Gompel

Lees ook:
Strukton Rail: ongelukken door bezuinigingen op spooronderhoud
Uitholling dreigt voor banen in de railsector
Aanbesteding spooronderhoud Amersfoort onder vuur

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.