Spooronderhoud Amsterdam

Verdeling spoorgelden volgens Miljoenennota 2013

Uit de miljoenennota die dinsdag door het kabinet werd gepresenteerd, blijkt dat er 2,2 miljard euro in het spoor wordt geïnvesteerd. 1,3 miljard euro daarvan gaat naar beheer, onderhoud en vervanging. 706 miljoen euro gaat naar de aanleg van spoorwegen, waarin het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is opgenomen. In dat programma staan plannen voor de bouw van spoorwegen tot 2040.

Verder is er 148 miljoen euro vrijgemaakt voor Publiek Private Samenwerkingen en het onderwerp Gebiedsgericht Integraal Veiliger (GIV). Een Publiek Private Samenwerking is een samenwerkingsvorm tussen de overheid en een of meerdere private instellingen.

Saneren spoorgebieden

GIV richt zich op mens en milieu. Daaronder valt bijvoorbeeld een subsidie aan de Stichting Bodemsanering NS. Deze stichting houdt zich bezig met het saneren van vervuilde spoorgebieden. De overige 18 miljoen euro gaat naar rente en aflossing.

Onder het beheer, onderhoud en vervanging valt onder meer het invoeren van de Europese richtlijn Inspire die de toegang en uitwisseling van geografische informatie moet verbeteren. Deze informatie is onder meer nodig voor Europese regels op het gebied van milieu.

In 2013 start het ministerie van Infrastructuur en Milieu met de Lange Termijn Spooragenda. In die agenda worden keuzes gemaakt over de planning van spoorprojecten en -programma’s en de samenhang daartussen.

Aansturing ProRail en NS

Ook gaat het ministerie volgend jaar kijken naar de ordening van de spoorsector en de aansturing van spoorbeheerder ProRail en spoorwegbedrijf NS.

 Internationale regelgeving voor het vervoer wordt ingevoerd en er worden regels en kaders voor onder meer de capaciteitsverdeling op het spoor gesteld.

Het ministerie gaat in 2013 samen met andere overheden en infrastructuurbeheerders verder met het vormen van drie Europese spoorgoederencorridors. Het ministerie stelt dat deze corridors naar Frankrijk, Italië, Polen en Tsjechië afgestemd moeten worden op de Nederlandse situatie.

Hoofdrailnet

Minister Schultz van Haegen wil nog dit jaar het programma van eisen en het beleidsvoornemen voor het vervoer over het hoofdrailnet (HRN) bespreken met de Tweede Kamer. Dan kan per 1 januari 2015 een nieuwe concessie ingaan. De uitkomsten van het gesprek met de Kamer over het programma van eisen moeten input geven voor die vervoerconcessie.

Ook in 2013 is opnieuw aandacht voor veiligheid op het spoor. De proef met het Europese beveiligingssysteem ERTMS tussen Amsterdam en Utrecht gaat verder. De verdere invoering van dit systeem in Nederland wordt uitgewerkt. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het terugdringen van het aantal rood-sein-passages op het spoor.

Marieke van Gompel

Lees ook: Ministerie investeert 2,2 miljard euro in spoor

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.