Werkzaamheden Halfweg

Stichting Bodemsanering NS wil over 5 jaar stoppen

De Stichting Bodemsanering NS (SNSB) wil op 1 januari 2018 stoppen als stichting. Volgens directeur Bruno van Dunné is het grootste deel van het project van de bodemsanering van het Nederlandse spoorgebied afgerond. ProRail en NS moeten daana zelf de verantwoordelijkheid gaan nemen.

Van Dunné blikt terug op een succesvol project. “We zijn nu zestien jaar bezig en hebben het grootste deel van het spoorgebied in Nederland succesvol gesaneerd.” SBNS wil het project uitfaseren en over vijf jaar stoppen. Van Dunné: ”Wij hebben de komende vijf jaar nog een stapel werk. Wat we achterlaten zou goed moeten kunnen worden verzorgd door ProRail.”

Sanering terreinen NS en ProRail

SBNS zorgt jaarlijks voor de sanering van vijftig tot zestig terreinen van NS en ProRail. Daarmee is de organisatie een van de grootste saneerders in Nederland. Bij de stichting met het hoofdkantoor in Utrecht zijn dertig mensen in dienst.

SBNS besteedt het onderzoeks- en saneringswerk uit aan ingenieursbureaus, aannemers en grondverwerkingsbedrijven. Daarnaast probeert de stichting kosten te verhalen van bodemverontreiniging die door partijen van buiten NS zijn veroorzaakt, een operatie die zijn geld dubbel en dwars heeft opgeleverd.

Vervuiling in bodem spoorgebieden

Van Dunné: “Toen NS (in 1996, red) moest gaan verzelfstandigen bleek dat er een enorm veel vervuiling in de bodem van spoorgebieden zat. Er werd toen een afspraak gemaakt tussen het rijk en de NS dat de verantwoordelijkheid voor de verontreiniging naar een stichting moest gaan.” SBNS werd daarom in het leven geroepen.

De stichting moest alle ernstige bodemverontreiniging op en rond het spoor van voor de verzelfstandiging van de NS onderzoeken en saneren. In een convenant werd vastgelegd dat 40 procent van de kosten voor de NS waren, 40 procent voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat en 20 procent voor het ministerie van VROM. Deze twee ministeries zijn in 2010 samengegaan in het ministerie voor Infrastructuur en Milieu.

Totale kosten vielen mee

Er werd afgesproken dat er jaarlijks 50 miljoen gulden (23 miljoen euro) naar het project zou gaan werd. “De afspraak is dat we doorgaan totdat het klaar is of alle partijen met elkaar overeenkomen om te stoppen”, stelt Van Dunné.

De kosten werden in 1996 op 3,5 miljard gulden (1,6 miljard euro) geschat. Het werkelijke bedrag zal naar verwachting uitkomen onder 1 miljard euro. Van Dunné: “De totale kosten van het project vielen uiteindelijk mee, omdat er pas vanaf het nemen van monsters en het aansluitende onderzoek in laboratoria bekend was hoe erg de grond vervuild was. We komen alles tegen zoals olie, asbest, zware metalen, gechlooreerde koolwaterstoffen en MTBE.” MTBE wordt sinds 1988 in Nederland als loodvervanger in benzine toegepast.

Spoorgebied nog niet schoon

Dat de stichting over een paar jaar wil stoppen, betekent niet dat het Nederlandse spoorgebied helemaal schoon is. Van Dunné: “Het spoorgebied in Amersfoort is bijvoorbeeld nog zwaar vervuild. Ook het havengebied in Dordrecht is verontreinigd doordat het destijds gebruikelijk was om de dwarsliggers onder te dompelen in creosoot (carbolineum, olie uit steenkool, red.). Voordat we stoppen willen we een goede oplossing vinden voor die grote vervuilingen.”

“Het convenant is tegen die tijd in zijn essentie uitgevoerd. Bovendien is er een groot verantwoordelijkheidsgevoel bij de betrokken partijen zoals ProRail en de NS. Het zou vreemd zijn om voor de laatste kubieke meter nog een organisatie in stand te houden”, legt Van Dunné uit. “Maar, uiteraard hebben de Convenantpartijen I&M, NS en ProRail het laatste woord hierin”, stelt de directeur.

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.