Strukton kantoor in Utrecht

Strukton behaalt niveau 5 op CO2-Prestatieladder 2.0

Naast Strukton Rail hebben nu ook de werkmaatschappijen Strukton Bouw, Strukton Civiel, Strukton Worksphere en Strukton Integrale Projecten niveau 5 behaald op de CO2-Prestatieladder 2.0. Strukton Rail behaalde het certificaat enkele maanden geleden. 

De CO2-Prestatieladder is een meetinstrument voor CO2-bewust handelen en is oorspronkelijk ontwikkeld voor de spoorsector.

De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen in de bedrijfsvoering en bij uitvoering van projecten. Het gaat daarbij om het besparen van energie, efficiënt benutten van materialen en het gebruiken van duurzame energie.

Hogere eisen

Strukton bezat al een certificaat op niveau 5, maar dat was voor de CO2 Prestatieladder versie 1.2. Het bedrijf is nu doorgestroomd naar versie 2.0, waarbij de eisen hoger zijn. Bij de versie 2.0 moet ook gerapporteerd moet worden over CO2-uitstoot op projectniveau.

De auditeur loofde vooral de geïntegreerde aanpak van Strukton. CO2-reductie is voor Strukton geen doel op zich, maar maakt onderdeel uit van een visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) waarbij ‘denken in levensduur centraal’ staat.

Reductie in CO2-uitstoot

Harry Hofman, projectleider mvo van Strukton: “Bij het ontwerp van een werk houden we rekening met de levensduur ervan. Vanaf de start van de bouw tot de uiteindelijke sloop ervan. Strukton denkt vanuit levensduur, voor projecten, mens en natuur en draagt hiermee concurrerende en innovatieve oplossingen aan voor de vraagstukken van onze klanten, zowel gevraagd als op eigen initiatief.”

In 2011 realiseerde Strukton een reductie in de CO2-uitstoot van zestien procent ten opzichte van 2010, waarmee de doelstelling van twee procent reductie ruimschoots is gehaald.

Aanvullende maatregelen

Aanvullende maatregelen moeten ervoor zorgen dat het terugdringen van de CO2-uitstoot ook de komende jaren wordt voortgezet. Tot deze maatregelen behoren de overschakeling naar groene stroom, vaker gebruikmaken van videoconferencing, een pilot met Active Energy Management voor gebouwen en aanscherping van de leaseregeling. 

Ook de aanschaf van vijf elektrische poolauto’s eerder deze maand draagt bij aan vermindering van de CO2-uitstoot.

Daarnaast is Strukton mede-initiatiefnemer van Het Nieuwe Draaien gericht op zuiniger gebruik van machines bij bijvoorbeeld spoorwerken. Het Nieuwe Draaien is vorige maand  in samenwerking met Stichting Natuur en Milieu en BMWT is gelanceerd.

CO2-Prestatieladder door ProRail ontwikkeld

De CO2-Prestatieladder is door ProRail ontwikkeld en wordt sinds 2009 ingezet bij aanbestedingen in de spoorsector. Versie 2.0 is in maart 2011 in gebruik genomen en maakt het ook mogelijk voor bedrijven en aanbesteders buiten de spoorsector om het instrument te gebruiken.

Lees ook: CO2-Prestatieladder spoor voorbeeld voor andere sectoren

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.