Melanie Schultz van Haegen

Commissie tikt minister Schultz op vingers over spoorbeleid

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur is de afgelopen jaren tekort gekomen in het verbeteren van de samenhang binnen de spoorsector. Sinds de NS en spoorbeheerder ProRail in 1995 werden gesplitst, is die samenhang niet vanzelfsprekend aanwezig.

Dat blijkt uit een onderzoek van de parlementaire commissie. Zij onderzocht de afgelopen maanden het onderhoud en de innovatie van het Nederlandse spoorstelsel. De commissie stelt dat de VVD bewindsvrouw ‘haar systeemverantwoordelijkheid moet waarmaken en een stevigere, samenbindende positie moet innemen in de aansturing van de spoorsector’. In het rapport staat de aanbeveling dat moet worden onderzocht of de spoorsector op termijn anders moet worden ingericht.

Verder wordt in het rapport geconcludeerd dat het geld dat de Kamer jaarlijks geld opzij zet voor onderhoud en innovatie van het spoor, niet volledig wordt besteed. De verklaring daarvoor ligt in vertraagde of bewust uitgestelde projecten, zoals het treinbeveiligingssysteem ERTMS.

Commissievoorzitter Attje Kuiken (PvdA) stelt dat een langetermijnvisie op het spoor ontbreekt. Verder stelt zij dat de minister en Prorail beslissingen nemen op basis van onbetrouwbare informatie. De commissie heeft daarom ‘ernstige zorgen over behoud van een goede spoorkwaliteit’. De Kamer zou te weinig mogelijkheden hebben om dit goed te kunnen controleren.

De Kamer is ook van mening dat hij onvolledig en onduidelijk is geïnformeerd over het geld dat is bedoeld voor de verbetering van de spoorsector. Het ministerie van Infrastructuur en spoorbeheerder Prorail moeten beter inzicht geven in het financieel verkeer en besteding van de spoorbudgetten.

Stevig rapport

Kuiken heeft het over ‘een stevig rapport’. Zij zegt dat de minister met haar beleid ‘een wissel trekt op de toekomst’. De commissie vreest dat door het schuiven met spoorbudgetten niet zeker is dat geld dat is bedoeld voor het spoor op termijn ook echt wordt gebruikt voor het spoor. Als kamerleden daarover aan de bel trekken, blijft duidelijkheid doorgaans uit. ”De Kamer kan haar controlerende taak zo niet goed uitvoeren”, aldus Kuiken. ”De commissie vraagt zich af of er sprake is van onkunde of onwil.”

Werkwijze

De Rekenkamer berekende het niet-bestede bedrag op ongeveer 1,4 miljard euro. Volgens Schultz ligt dat bedrag veel lager. Zij heeft het over 364 miljoen. Het niet bestede geld wordt in de tussentijd gebruikt voor projecten als wegenaanleg. Volgens Schultz vloeit dat geld terug naar de spoorsector, maar de commissie zegt dat dat nauwelijks te volgen is. Zij stelt dat het spoorbudget zo ‘een grabbelton’ wordt. ”Te weinig investeren in beheer en onderhoud is als een sluipmoordenaar.”

Uit hetzelfde rapport bleek eerder al dat de infrastructuur van het spoor onvoldoende robuust is.

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.