Twee metrovoertuigen van het GVB in Amsterdam, foto: GVB Verbindt

Staatssecretaris: bus net zo’n goede reisoptie als lightrail

Een busdienst kan een net zo goede reisoptie bieden als een lightrail-verbinding. Voor een busverbinding zijn aanzienlijk minder forse investeringen in infrastructuur nodig. Daarnaast is de routering flexibeler aan te passen en is het aantal voertuigen makkelijker af te stemmen op de vervoersvraag. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. 

Lightrail wordt nu regelmatig opgevoerd als oplossing van mobiliteitsproblemen in steden en neemt volgens Van Veldhoven ‘een prominente plek in het politieke en maatschappelijke debat’. Vervoersautoriteiten en vervoerders roepen al enige tijd dat er miljarden nodig zijn voor lightrail in de grote steden. In eerste instantie werd de vraag volledig gericht aan het kabinet, maar het ministerie heeft aangegeven dat deze bedragen niet beschikbaar zijn.

Verstedelijking

In Nederland sprake is van een toenemende verstedelijking, zowel in de Randstad als de steden daarbuiten. Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat als knelpunten in de Randstad onvoldoende worden aangepakt dat de mobiliteit in Nederland in 2040 vastloopt.

“Het vormgeven van het stedelijke OV is primair aan de steden, provincies en vervoersregio’s zelf”, schrijft de staatssecretaris in de Kamerbrief. “Maar omdat het OV ook vanuit rijksperspectief een belangrijke drager is van mobiliteit in en tussen de grote steden, wordt ook door het Rijk fors in het OV geïnvesteerd.” Ze verwijst daarbij naar gezamenlijke investeringen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht in nieuwe tram- en metroverbindingen en de transformatie van diverse stations voor het toenemend aantal reizigers.

“Desondanks zullen keuzes en afwegingen moeten worden gemaakt om de hoge ambities die Rijk en regio hebben te realiseren, want het budget is gelimiteerd”, aldus de bewindsvrouw. Ze stelt daarom met een ‘integrale blik’ naar de uitdagingen te willen kijken en keuzes te baseren op een combinatie van ‘urgentie van de opgave en kosteneffectiviteit, oplossend vermogen en toekomstvastheid’ van de maatregel.

Lightrail-projecten

Lightrail-projecten vergen volgens Van Veldhoven ‘vaak grote investeringen, die van tevoren niet altijd goed in te schatten zijn’. Een busdienst kan volgens de staatssecretaris een net zo goede reisoptie bieden als een lightrailverbinding. Daarbij verwijst ze naar hoogwaardige busverbindingen van en naar Eindhoven Airport en in de regio Groningen-Assen. “Ook de rol van andere modaliteiten zoals de fiets, lopen, auto taxi en deelconcepten moet bij de uitwerking van oplossingen in beschouwing worden genomen.”

Door de verstedelijking en de vervoersgroei in het OV worden de stedelijke gebieden in Nederland volgens de bewindsvrouw geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en leefbaarheid. “Ik zie stedelijke OV in combinatie met de fiets als een belangrijke oplossing voor deze uitdagingen.”

Oplossingen

“Bij het verkennen van oplossingen kunnen alle soorten van stedelijk OV aan de orde komen, waaronder lightrail. Voor mij geldt echter dat bij besluitvorming met name kosten effectiviteit, oplossend vermogen en toekomstvastheid leidend zijn. Bij de besluitvorming over stedelijk OV kijk ik daarom ook nadrukkelijk naar de mogelijkheden van hoogwaardige busverbindingen en sprinterdiensten.”

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

5 reacties op “Staatssecretaris: bus net zo’n goede reisoptie als lightrail”

Pat Rick|26.06.18|14:45

De staatssecretaris schrikt wellicht van het drama van de Uithoflijn, dat door een betere aansturing wel goed was gegaan. Men offert te snel rijbaan op voor lege busbanen, met de geheime agenda dat automobilisten door de ontstane files dan wel het OV gaan nemen. Niet dus, want meestal zijn er goede redenen voor de auto. Steden worden onbereikbaar voor wie van buiten de stad komt. Voor de shoppers komt men met P&R, en laat men mensen overstappen. Maar het is ondoenlijk voor forensen

Pat Rick|26.06.18|14:58

Lightrail-projecten vergen volgens Van Veldhoven ‘vaak grote investeringen, die van tevoren niet altijd goed in te schatten zijn’. Bij de Uithoflijn heeft men kosten achter gehouden om tot een betere kosten/baten-analyse te komen. Ook bij de Hoekse Lijn is wensdenken een van de oorzaken van latere tegenvallers. In beide gevallen zijn D66-politici (V/d Berg, resp Langenberg) verantwoordelijk. Kosteneffectiviteit begint bij de-politiek projectmanagement

Henk Angenent|26.06.18|19:20

De kostenoverschrijdingen komen niet door de keuze voor “lightrail”, maar door slecht management door prutsende projectleiders die van toeten noch blazen weten…

baxspace|12.01.19|09:27

Kom toch uit uw eierschaal, mw. van Veldhoven. Hoe pakken omliggende landen deze vervoersproblematiek aan? Met meer (e-) bussen? Ik denk het niet.
Strak geplande, maar wel realistisch geplande, railprojecten moeten uitkomst bieden, anders slibt het verkeer vanzelf vast.

Theo Kuster|17.01.19|14:08

Gekeken naar de Groningse situatie, en met name de ontsluiting van het Zernike-terrein, moet ik constateren dat de busdienst die het Hoofdstation verbindt met Zernike in het geheel niet de oplossing is die mw. van Veldhoven beoogt.
In de spits wringen zich zo’n 30 gelede bussen per uur door de bestaande infrastructuur.
Mijn suggestie: benut de spoorse infrastructuur die thans in gebruik is voor stoptreinen van Arriva, en bouw dit uit waar dit kan. B.v.: met 1,5 km tramlijn ben je op Zernike.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Staatssecretaris: bus net zo’n goede reisoptie als lightrail | SpoorPro.nl
Twee metrovoertuigen van het GVB in Amsterdam, foto: GVB Verbindt

Staatssecretaris: bus net zo’n goede reisoptie als lightrail

Een busdienst kan een net zo goede reisoptie bieden als een lightrail-verbinding. Voor een busverbinding zijn aanzienlijk minder forse investeringen in infrastructuur nodig. Daarnaast is de routering flexibeler aan te passen en is het aantal voertuigen makkelijker af te stemmen op de vervoersvraag. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. 

Lightrail wordt nu regelmatig opgevoerd als oplossing van mobiliteitsproblemen in steden en neemt volgens Van Veldhoven ‘een prominente plek in het politieke en maatschappelijke debat’. Vervoersautoriteiten en vervoerders roepen al enige tijd dat er miljarden nodig zijn voor lightrail in de grote steden. In eerste instantie werd de vraag volledig gericht aan het kabinet, maar het ministerie heeft aangegeven dat deze bedragen niet beschikbaar zijn.

Verstedelijking

In Nederland sprake is van een toenemende verstedelijking, zowel in de Randstad als de steden daarbuiten. Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat als knelpunten in de Randstad onvoldoende worden aangepakt dat de mobiliteit in Nederland in 2040 vastloopt.

“Het vormgeven van het stedelijke OV is primair aan de steden, provincies en vervoersregio’s zelf”, schrijft de staatssecretaris in de Kamerbrief. “Maar omdat het OV ook vanuit rijksperspectief een belangrijke drager is van mobiliteit in en tussen de grote steden, wordt ook door het Rijk fors in het OV geïnvesteerd.” Ze verwijst daarbij naar gezamenlijke investeringen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht in nieuwe tram- en metroverbindingen en de transformatie van diverse stations voor het toenemend aantal reizigers.

“Desondanks zullen keuzes en afwegingen moeten worden gemaakt om de hoge ambities die Rijk en regio hebben te realiseren, want het budget is gelimiteerd”, aldus de bewindsvrouw. Ze stelt daarom met een ‘integrale blik’ naar de uitdagingen te willen kijken en keuzes te baseren op een combinatie van ‘urgentie van de opgave en kosteneffectiviteit, oplossend vermogen en toekomstvastheid’ van de maatregel.

Lightrail-projecten

Lightrail-projecten vergen volgens Van Veldhoven ‘vaak grote investeringen, die van tevoren niet altijd goed in te schatten zijn’. Een busdienst kan volgens de staatssecretaris een net zo goede reisoptie bieden als een lightrailverbinding. Daarbij verwijst ze naar hoogwaardige busverbindingen van en naar Eindhoven Airport en in de regio Groningen-Assen. “Ook de rol van andere modaliteiten zoals de fiets, lopen, auto taxi en deelconcepten moet bij de uitwerking van oplossingen in beschouwing worden genomen.”

Door de verstedelijking en de vervoersgroei in het OV worden de stedelijke gebieden in Nederland volgens de bewindsvrouw geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en leefbaarheid. “Ik zie stedelijke OV in combinatie met de fiets als een belangrijke oplossing voor deze uitdagingen.”

Oplossingen

“Bij het verkennen van oplossingen kunnen alle soorten van stedelijk OV aan de orde komen, waaronder lightrail. Voor mij geldt echter dat bij besluitvorming met name kosten effectiviteit, oplossend vermogen en toekomstvastheid leidend zijn. Bij de besluitvorming over stedelijk OV kijk ik daarom ook nadrukkelijk naar de mogelijkheden van hoogwaardige busverbindingen en sprinterdiensten.”

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

5 reacties op “Staatssecretaris: bus net zo’n goede reisoptie als lightrail”

Pat Rick|26.06.18|14:45

De staatssecretaris schrikt wellicht van het drama van de Uithoflijn, dat door een betere aansturing wel goed was gegaan. Men offert te snel rijbaan op voor lege busbanen, met de geheime agenda dat automobilisten door de ontstane files dan wel het OV gaan nemen. Niet dus, want meestal zijn er goede redenen voor de auto. Steden worden onbereikbaar voor wie van buiten de stad komt. Voor de shoppers komt men met P&R, en laat men mensen overstappen. Maar het is ondoenlijk voor forensen

Pat Rick|26.06.18|14:58

Lightrail-projecten vergen volgens Van Veldhoven ‘vaak grote investeringen, die van tevoren niet altijd goed in te schatten zijn’. Bij de Uithoflijn heeft men kosten achter gehouden om tot een betere kosten/baten-analyse te komen. Ook bij de Hoekse Lijn is wensdenken een van de oorzaken van latere tegenvallers. In beide gevallen zijn D66-politici (V/d Berg, resp Langenberg) verantwoordelijk. Kosteneffectiviteit begint bij de-politiek projectmanagement

Henk Angenent|26.06.18|19:20

De kostenoverschrijdingen komen niet door de keuze voor “lightrail”, maar door slecht management door prutsende projectleiders die van toeten noch blazen weten…

baxspace|12.01.19|09:27

Kom toch uit uw eierschaal, mw. van Veldhoven. Hoe pakken omliggende landen deze vervoersproblematiek aan? Met meer (e-) bussen? Ik denk het niet.
Strak geplande, maar wel realistisch geplande, railprojecten moeten uitkomst bieden, anders slibt het verkeer vanzelf vast.

Theo Kuster|17.01.19|14:08

Gekeken naar de Groningse situatie, en met name de ontsluiting van het Zernike-terrein, moet ik constateren dat de busdienst die het Hoofdstation verbindt met Zernike in het geheel niet de oplossing is die mw. van Veldhoven beoogt.
In de spits wringen zich zo’n 30 gelede bussen per uur door de bestaande infrastructuur.
Mijn suggestie: benut de spoorse infrastructuur die thans in gebruik is voor stoptreinen van Arriva, en bouw dit uit waar dit kan. B.v.: met 1,5 km tramlijn ben je op Zernike.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.