Beveiliger NS, foto: NS

Meer NS-medewerkers raakten in 2020 gewond door agressie

In 2020 raakten 171 NS-medewerkers gewond door agressie in het openbaar vervoer. In 2019 waren dat er nog 168. In zijn totaliteit daalde het aantal incidenten met agressie licht van 678 naar 661, blijkt uit sociale veiligheidscijfers van NS over 2020. Onder incidenten met agressie valt naast lichamelijk geweld ook bedreiging, bespugen en aanranding.

Ondanks een lichte daling van het totaal aantal agressie-incidenten, steeg het aantal NS’ers dat betrokken was bij zo’n incident wel van 942 (2019) naar 1051 (2020). De spoorvervoerder meldt aan het ANP aan dat overlastgevers eerder opvielen omdat er minder reizigers waren. Ook kregen NS’ers extra handhavingstaken vanwege de coronamaatregelen en werden zij meer gestimuleerd melding te maken van agressie.

Agressie

Het afgelopen jaar zijn er binnen heel NS 661 incidenten gemeld van agressie tegen medewerkers in de zogenaamde ‘A-categorie’ (meest ernstige incidenten) (2019: 678). De incidenten betroffen vormen van bedreiging (231), daarnaast was er in 158 gevallen sprake van verzet bij aanhouding. Verder was er sprake van lichamelijk geweld (158), bespugen (102), dreigen met een wapen (9) en aanranding (3).

Uit de cijfers van NS blijkt dat incidenten van de trein naar het station verschuiven. In de trein is het aantal agressie-incidenten in de A-categorie 197 in 2020 tegenover 242 in dezelfde periode 2019. Op het station is het aantal toegenomen met 7,2 procent (430 in 2019 tegenover 461 in 2020). Agressie op stations is sneller aan te pakken omdat NS-medewerkers en politie sneller ter plaatse kunnen zijn.

Sinds 1 juni legt NS vast of de aanleiding coronagerelateerd was. Dit was bij 83 incidenten in de A-categorie het geval. In 2020 liepen 171 NS’ers letsel op als gevolg van agressie (2019: 168). In bijna 90 procent van de gevallen betrof dit licht letsel.

Informatie-uitwisseling

NS werkt samen met de politie aan betere informatie-uitwisseling. Om de sociale veiligheid te verbeteren worden er in samenwerking met gemeentes, politie en andere vervoerders gerichte controles gehouden. Daarnaast is in alle treinen en op stations het Whatsapp alert actief, zodat reizigers direct in verbinding staan met de meldkamer van NS.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.