Spoorwerkzaamheden, foto: ProRail

RailAlert wil gebruik dagpassen DVP ontmoedigen

Houders van een dagpas van het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) wijken twee keer zo vaak af van de regels bij het werken aan het spoor, dan houders van een reguliere DVP-pas. Door hogere kosten aan de dagpas te verbinden wil stichting RailAlert, de regelgevende instantie voor veiligheid bij werk aan het spoor, gebruikers stimuleren om een veiligheidstraining te volgen en daarmee een volwaardige DVP-pas te verkrijgen. 

Een dagpas om het spoor te mogen betreden tijdens werkzaamheden was aanvankelijk gratis, maar kost sinds dit jaar 35 euro. “Na vijf keer zijn de kosten gelijk aan die van een DVP-certificering en die is vijf jaar geldig”, legt Eric Schoenmakers uit. De programmamanager Veiligheid en coördinator inspecties bij RailAlert gaf een workshop over het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) tijdens RailTech Europe in Utrecht.

Het DVP is het identiteitsbewijs voor spoormedewerkers. Het werd in 2013 in het leven geroepen door ProRail en een jaar later overgedragen aan RailAlert. Volgens Schoenmakers wijken zzp’ers het vaakst af van de veiligheidsregels 2,7 keer vaker dan werknemers in vaste dienst. Dagpashouders maken zich volgens de meting 1,7 keer zo vaak schuldig aan een afwijking. Onder een Afwijking verstaat RailAlert het niet volgen van de Life Saving Rules, zoals bijvoorbeeld veiligheidsinstructies en het werken met goedgekeurd gereedschap, “de afscherming van het spoor voor de beveiliging van de medewerkers valt hier ook onder”, verduidelijkt Schoenmakers.

500 overtredingen

In de afgelopen jaren werden er in totaal 60.000 DVP-passen verstrekt aan zo’n 4.800 organisaties, waarvan tweeduizend zzp’ers. In dezelfde periode gingen er 190.000 dagpassen uit, zo’n 35 duizend per jaar. Sinds twee jaar voert RailAlert ook inspecties uit. Inmiddels zijn dit er volgens Schoenmakers zo’n 17.000 per jaar. De inspecteurs van RailAlert constateerden 500 overtredingen sinds juli 2018.

Daarnaast werden er 50 overtredingen begaan door werkgevers, de rest door werknemers. Dit resulteerde in totaal in het uitdelen van 150 sancties. Dit gebeurt overigens niet door RailAlert zelf, maar door de infrabeheerder. en de eigen werkgever. Zo’n sanctie varieert van een waarschuwing tot het ontzeggen van de toegang tot het spoor voor een periode die varieert van drie tot zes maanden. “Bij die overtredingen door werkgevers ging het meestal om bedrijven die hun processen niet op orde hadden.”

Programmamanager Veiligheid en coördinator inspecties Eric Schoenmakers van RailAlert.

Afgelopen jaar werden er bij Rail Alert 305 veiligheidsincidenten gemeld. Hierin zijn ook bijna ongevallen, gevaarlijke situaties en ongevallen met of zonder ziekteverzuim opgenomen. Er waren volgens RailAlert gelukkig geen dodelijke ongevallen te betreuren. In 2016 was dat voor het eerst sinds 2006 helaas wel het geval. Over het algemeen daalde het aantal gemelde incidenten sinds de invoering van het DVP in 2013 wel. In 2014 werden er nog 629 incidenten gemeld, maar sinds 2015 is het aantal gemelde incidenten stabiel.

Naar nul incidenten

Nu het DVP-systeem staat en afgaande op de cijfers zijn vruchten begint af te werpen, is het volgens Schoenmakers tijd voor de volgende stap. “Het doel was vanaf het begin nul incidenten, daar zijn we nog niet. We werken daarom nu aan DVP 3.0. We willen er een compleet programma van maken waarin DVP-houders actief participeren. In plaats van een keer in de vijf jaar hercertificeren, is het voorstel om de DVP-pashouder doorlopend betrokken  te houden door onder andere het volgen van opleidingen aan de hand van actuele veiligheidsthema’s. Verder onderzoeken we of het beter is om direct met de pashouders te communiceren in plaats van met de werkgevers zoals nu gebeurt. Wij denken dat dit bijdraagt aan een groter veiligheidsbewustzijn bij de DVP-houder. Het digitale DVP-ID maakt het technisch mogelijk, maar de vraag is of werkgevers er organisatorisch aan toe zijn.”

Volgens Schoenmakers kunnen grote aannemers waarvan het veiligheidsniveau op trede 4 van de veiligheidsladder zit, zelf aan de slag om zo’n DVP 3.0 in te richten, maar zou er voor kleinere bedrijven een all inclusive pakket moeten komen, waarbij RailAlert deze bedrijven op weg helpt bij het inrichten van de processen. Vanuit het publiek in de zaal was er veel belangstelling voor dat pakket. Verder was uit de reacties op te maken dat de eigen DVP-app en de app van Dual Inventive waarin het  DVP is geïntegreerd al veel wordt gebruikt en gewaardeerd door pashouders.

Lees ook: 

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.