Verkeersleidingspost van ProRail in Amsterdam

Cao-akkoord: 5 procent loonsverhoging voor ProRail-personeel

FNV Spoor heeft met ProRail een cao-onderhandelingsresultaat bereikt voor de vierduizend werknemers van het spoorbedrijf. Er is een loonsverhoging afgesproken van in totaal vijf procent en er zijn afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat medewerkers gezond hun pensioengerechtigde leeftijd kunnen behalen. De cao loopt van 1 maart 2017 tot 1 juli 2019.

De uitgangspunten van FNV Spoor voor de cao-onderhandelingen waren gezondheid en behoud van koopkracht. Jacqueline Lohle, bestuurder FNV Spoor: “Een goede personeelsbezetting op kantoor en in roosterdiensten is noodzakelijk om de werkdruk in de hand te houden. Bovendien is het de belangrijkste maatregel voor duurzame inzetbaarheid, dat wil zeggen dat mensen gezond hun pensioen halen. ProRail is het op dit punt volledig met ons eens en wil zich hier ook aan committeren.”

Oudere werknemers

De ontziemaatregelen voor oudere werknemers blijven behouden. De FNV heeft met ProRail afgesproken dat alles in het werk wordt gesteld om medewerkers die daar recht op hebben, er ook daadwerkelijk gebruik van te laten maken. Lohle: “Daarbij moet tegelijk de werkdruk van medewerkers jonger dan 55 jaar goed beheerst worden, om ook hen te beschermen tegen overbelasting.” Ontziemaatregelen, zijn bijvoorbeeld extra vrije dagen voor oudere werknemers.

Een ander belangrijk winstpunt is volgens FNV dat de inhuurcontracten worden omgezet in een vast dienstverband als het structureel werk betreft.

Onregelmatigheidstoeslag

Eerder al, in februari van dit jaar, kwam FNV Spoor met ProRail overeen om de onregelmatigheidstoeslag ook over wettelijke verlofdagen te betalen. Dit gebeurt met terugwerkende kracht over de afgelopen vijf jaar. Aanleiding voor de afspraak is de uitspraak van het Europees Hof hierover. Bij de cao-onderhandelingen is nu afgesproken dat deze toeslag vanaf 1 maart 2017 ook over het bovenwettelijk verlof en het koopverlof wordt uitbetaald.

Na het vorige cao-akkoord, twee jaar geleden, zijn afspraken over functiewaardering en duurzame inzetbaarheid volgens de vakbond niet of onvoldoende nagekomen. Lohle: “Dit mag niet nog een keer gebeuren. Daarom hebben we nu afgesproken dat onderwerpen als een goede personeelsbezetting, roosteren en het toepassen van de ontziemaatregelen vier keer per jaar worden besproken op het vakbondsoverleg. Zo zorgen we ervoor dat ze worden gerealiseerd.”

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.