Werkzaamheden, spoor, Den Bosch

Modernisering cao Railinfrastructuur voorlopig op laag pitje

De onderhandelingen tussen de vakbonden en werkgevers over een snelle verlenging van de huidige cao Railinfrastructuur (RIS) zijn op niets uitgelopen. Dit vormt een hindernis voor het moderniseringstraject van deze cao. De vakbonden hoopten de bestaande cao tijdelijk te kunnen verlengen, om de tijd te hebben om de moderniseringsvoorstellen voor de cao RIS goed uit te werken. 

Die verlenging bleek echter niet mogelijk omdat er onoverkomelijke verschillen van mening bleken te bestaan over de looptijd, de salarisverhoging en de aanvullende afspraken over te bereiken veranderingen in het moderniseringsproces. Sinds eind april hebben er enkele overleggen plaatsgevonden tussen de vakorganisaties en de werkgevers om samen een nieuwe visie te bedenken op de ontwikkelingen en werkzaamheden in de spoorsector. Dit moet uiteindelijk leiden tot een gemoderniseerde cao.

Cao RIS

De cao RIS 2014-2016 verliep een week geleden op 15 juli. Omdat er nog geen nieuw akkoord is bereikt, moeten de onderhandelingen voor een nieuwe cao RIS weer worden gestart. De komende maanden zullen de de werkgevers zich beraden over voorstellen voor de komende onderhandelingen en de vakbonden willen met hun leden overleggen over hun wensen over een nieuwe cao RIS. De moderniseringsplannen staan voorlopig op een laag pitje.

In de moderne cao gaat het met name om drie specifieke thema’s, namelijk vakmanschap en duurzame inzetbaarheid, de arbeidstijden en arbeidsduur en ten derde om waardering en honorering. Wanneer het zou zijn gelukt om tot een snel akkoord te komen over een verlenging van de bestaande cao, zouden de vakbonden de moderniseringsvoorstellen verder hebben kunnen uitwerken en in dat geval zou in het najaar van 2016 meteen onderhandeld kunnen worden over een volledig nieuwe, gemoderniseerde cao.

Visie modernisering cao

De vakbonden willen de nieuwe visie voorafgaand aan het sluiten van een moderne cao echter voorleggen aan het personeel en het management, zodat ook zij de kans krijgen om hun mening te geven over de manier waarop de gemoderniseerde cao eruit moet komen te zien. “De onderhandelingen voor een nieuwe Cao RIS vragen de nodige tijd, aandacht en energie”, aldus CNV Vakmensen. “Daarom wordt het moderniseringstraject op dit moment opgeschort. De bouwstenen die in het moderniseringsproces zijn gevormd, zullen daarna mogelijk weer opgepakt worden om tot een wezenlijke modernisering van de cao RIS te komen.”

Auteur: Inge Jacobs

Inge is redacteur van SpoorPro en vaste redacteur van OVPro, het vakblad voor OV-professionals.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.