Rood sein, station Tilburg Universiteit

Onafhankelijk onderzoek landelijke storing NS op 1 juli klaar

Het onafhankelijke onderzoek naar de grote landelijke IT-storing bij de NS waardoor zondag al het treinverkeer kwam stil te liggen, is op 1 juli klaar. In de zomer gaat staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat het rapport bespreken. Na de zomer krijgt de Kamer te horen wat hiervan de uitkomsten zijn, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) gaat het onderzoek uitvoeren. Naast de oorzaak van de storing zal onder meer gekeken worden of de NS voldaan heeft aan haar zorgplicht, vooral als het gaat om het aanbieden van vervangend vervoer. De NS zei dat het door de omvang van de storing niet mogelijk was alternatief vervoer zoals bussen in te zetten.

Beroep op zelfredzaamheid reizigers ‘lastig te rijmen’

Staatssecretaris Heijnen sprak afgelopen dinsdag met de voorzitter van de Raad van Bestuur van NS over de grootschalige verstoring van het NS-treinverkeer. Daar heeft ze nogmaals benadrukt dat de manier waarop zondag een beroep is gedaan op het begrip en de zelfredzaamheid van de reiziger ‘lastig te rijmen’ is met hetgeen van NS onder deze omstandigheden verwacht mag worden.

Vrijdag heeft NS het ministerie vervolgens een brief gestuurd met meer informatie over het vervolgonderzoek dat wordt uitgevoerd door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT). De bewindsvrouw wijst erop dat de vragen en suggesties van medewerkers en vakbonden in het onderzoek worden meegenomen. “Ik waardeer hun betrokkenheid en het meedenken zeer”, schrijft ze in haar brief.

FNV zegt zaterdag in een reactie op de brief van de staatssecretaris dat dit ‘niet genoeg’ is. De vakbond herhaalt de eisen die eerder deze week aan NS zijn gesteld voor volledige betrokkenheid bij een transparant onderzoek. Als dat niet gebeurt gaat de vakbond het onderzoek zelf uitvoeren. “Er dient in samenspraak met de vaklieden van de werkvloer een plan B opgesteld te worden. Voor het geval er in de toekomst weer een storing optreedt. FNV Spoor zal voor het onderzoek en voor het opstellen van de plannen vaklieden leveren.”

Daarnaast eist de vakbond dat de “lokale organisatie weer terug in positie wordt gebracht, zodat er een lokaal alternatief mogelijk is voor de klant van dat moment. Niet voor de klant van morgen”. Verder wil FNV Spoor dat alle gemaakte kosten door medewerkers, om de dag door te komen en om thuis te komen, volledig worden vergoed.

Mensen op de werkvloer betrekken bij oplossing

Vakbondsbestuurder Wim Eilert van VVMC stelde woensdag in de uitzending van SpoorProTV dat het compleet platleggen van het treinverkeer door NS in de toekomst voor een groot gedeelte kan worden voorkomen door mensen op de werkvloer onderdeel van de oplossing te maken.

“Er was veel verontwaardiging over de stap van NS om het hele treinverkeer plat te gooien, iets dat volgens medewerkers niet nodig was geweest. Uit het verleden weten we dat als er materiaal en mensen beschikbaar zijn, er ook mogelijkheden zijn. Zeker aangezien de seinen nog bediend werden. Je had treinen tussen station kunnen laten pendelen”. Ook vakbond FNV Spoor stelde dat de treinen gewoon hadden kunnen rijden.

De staatssecretaris wijst er verder in haar brief op dat ProRail in het licht van de motie Grinwis en Boulakjar een analyse uitvoert met vervoerders een analyse uit naar hun vermogen om de treindienst op te starten na grootschalige uitval van de infrastructuur. “Ik wil de uitkomsten van deze analyse van ProRail graag na het zomerreces in samenhang met de evaluatie van de IT-storing aan uw Kamer voorleggen”, schrijft ze.

Bekijk hier de uitzending van SpoorProTV over de storing terug:

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Onafhankelijk onderzoek landelijke storing NS op 1 juli klaar”

Jan den Dunnen|11.04.22|10:23

Het is interessant om terug te kijken naar het rapport dat destijds door de werkgroep Mover (markt overheid en reizigers) is geschreven over de verzelfstandiging van Railverkeersleiding. Dit rapport is opgesteld door Twijnstra en Gudde en zegt met name iets over de positionering van de materieel en personeelsplanning. Ik maakte zelf deel uit van die werkgroep, maar heb het rapport niet meer, wel weet ik mij nog te herinneren dat hierover uitvoerig is gediscussieerd.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Onafhankelijk onderzoek landelijke storing NS op 1 juli klaar | SpoorPro.nl
Rood sein, station Tilburg Universiteit

Onafhankelijk onderzoek landelijke storing NS op 1 juli klaar

Het onafhankelijke onderzoek naar de grote landelijke IT-storing bij de NS waardoor zondag al het treinverkeer kwam stil te liggen, is op 1 juli klaar. In de zomer gaat staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat het rapport bespreken. Na de zomer krijgt de Kamer te horen wat hiervan de uitkomsten zijn, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) gaat het onderzoek uitvoeren. Naast de oorzaak van de storing zal onder meer gekeken worden of de NS voldaan heeft aan haar zorgplicht, vooral als het gaat om het aanbieden van vervangend vervoer. De NS zei dat het door de omvang van de storing niet mogelijk was alternatief vervoer zoals bussen in te zetten.

Beroep op zelfredzaamheid reizigers ‘lastig te rijmen’

Staatssecretaris Heijnen sprak afgelopen dinsdag met de voorzitter van de Raad van Bestuur van NS over de grootschalige verstoring van het NS-treinverkeer. Daar heeft ze nogmaals benadrukt dat de manier waarop zondag een beroep is gedaan op het begrip en de zelfredzaamheid van de reiziger ‘lastig te rijmen’ is met hetgeen van NS onder deze omstandigheden verwacht mag worden.

Vrijdag heeft NS het ministerie vervolgens een brief gestuurd met meer informatie over het vervolgonderzoek dat wordt uitgevoerd door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT). De bewindsvrouw wijst erop dat de vragen en suggesties van medewerkers en vakbonden in het onderzoek worden meegenomen. “Ik waardeer hun betrokkenheid en het meedenken zeer”, schrijft ze in haar brief.

FNV zegt zaterdag in een reactie op de brief van de staatssecretaris dat dit ‘niet genoeg’ is. De vakbond herhaalt de eisen die eerder deze week aan NS zijn gesteld voor volledige betrokkenheid bij een transparant onderzoek. Als dat niet gebeurt gaat de vakbond het onderzoek zelf uitvoeren. “Er dient in samenspraak met de vaklieden van de werkvloer een plan B opgesteld te worden. Voor het geval er in de toekomst weer een storing optreedt. FNV Spoor zal voor het onderzoek en voor het opstellen van de plannen vaklieden leveren.”

Daarnaast eist de vakbond dat de “lokale organisatie weer terug in positie wordt gebracht, zodat er een lokaal alternatief mogelijk is voor de klant van dat moment. Niet voor de klant van morgen”. Verder wil FNV Spoor dat alle gemaakte kosten door medewerkers, om de dag door te komen en om thuis te komen, volledig worden vergoed.

Mensen op de werkvloer betrekken bij oplossing

Vakbondsbestuurder Wim Eilert van VVMC stelde woensdag in de uitzending van SpoorProTV dat het compleet platleggen van het treinverkeer door NS in de toekomst voor een groot gedeelte kan worden voorkomen door mensen op de werkvloer onderdeel van de oplossing te maken.

“Er was veel verontwaardiging over de stap van NS om het hele treinverkeer plat te gooien, iets dat volgens medewerkers niet nodig was geweest. Uit het verleden weten we dat als er materiaal en mensen beschikbaar zijn, er ook mogelijkheden zijn. Zeker aangezien de seinen nog bediend werden. Je had treinen tussen station kunnen laten pendelen”. Ook vakbond FNV Spoor stelde dat de treinen gewoon hadden kunnen rijden.

De staatssecretaris wijst er verder in haar brief op dat ProRail in het licht van de motie Grinwis en Boulakjar een analyse uitvoert met vervoerders een analyse uit naar hun vermogen om de treindienst op te starten na grootschalige uitval van de infrastructuur. “Ik wil de uitkomsten van deze analyse van ProRail graag na het zomerreces in samenhang met de evaluatie van de IT-storing aan uw Kamer voorleggen”, schrijft ze.

Bekijk hier de uitzending van SpoorProTV over de storing terug:

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Onafhankelijk onderzoek landelijke storing NS op 1 juli klaar”

Jan den Dunnen|11.04.22|10:23

Het is interessant om terug te kijken naar het rapport dat destijds door de werkgroep Mover (markt overheid en reizigers) is geschreven over de verzelfstandiging van Railverkeersleiding. Dit rapport is opgesteld door Twijnstra en Gudde en zegt met name iets over de positionering van de materieel en personeelsplanning. Ik maakte zelf deel uit van die werkgroep, maar heb het rapport niet meer, wel weet ik mij nog te herinneren dat hierover uitvoerig is gediscussieerd.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.