ICNG van Alstom op testbaan Tsjechië, bron: NS

Kabinet gelooft niet in creëren Europese treinkampioenen

Om de Europese concurrentiekracht te versterken is het verstandiger om in te zetten op een gelijk speelveld voor Europese bedrijven in plaats van het creëren van Europese kampioenen via versoepeling van de mededingingskaders. Dit standpunt van het kabinet herhaalt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in antwoorden op Kamervragen van het CDA over de overname van de treinentak van Bombardier door Alstom.

In februari kwamen de partijen overeen dat Bombardier Transportation voor een bedrag van 7,45 miljard euro overgaat naar Alstom. Tegelijkertijd trekt investeerder Caisse de dépôt et placement du Québec, mede-eigenaar van Bombardier Transportation, zich terug uit het bedrijf en wordt aandeelhouder van Alstom. Mededingingsautoriteiten, waaronder de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt, moeten zich nog wel over de overname buigen.

Nederlandse economie

CDA-Kamerleden Mustafa Amhaouch en Hilde Palland vroegen de staatssecretaris in hoeverre deze overname gevolgen heeft voor de Nederlandse economie. Keijzer geeft aan dat wanneer de overname leidt tot verminderde concurrentie dit naar verwachting nadelig zal zijn voor Nederlandse afnemers en daarmee ook voor Nederlandse consumenten. “Het is aan mededingingsautoriteiten om per casus te beoordelen of een overname leidt tot een significante beperking van de mededinging.”

Een fusie garandeert volgens de bewindsvrouw ‘niet automatisch een Europese kampioen’. Ze wijst erop dat eerdere samenvoegingen van bedrijven niet altijd een succes zijn gebleken.

Chinese treinfabrikant

De CDA’ers wijzen erop dat het Verenigd Koninkrijk voor de aanleg van een hogesnelheidslijn in gesprek is met de Chinese treinfabrikant CRCC en vragen de staatssecretaris wat zij vindt van deze ontwikkeling. Ze geeft in antwoord daarop aan dat het volgens haar aan individuele aanbestedende diensten is ‘om af te weten of zij een partij uit een derde land, zoals CRCC, toelaten tot aanbestedingen’. “China is immers geen partij bij het Government Procurement Agreement. Dat betekent dat een in China gevestigd bedrijf uitgesloten mag worden bij aanbestedingen”, aldus de staatssecretaris.

Volgens de bewindsvrouw is een gelijk speelveld belangrijk tussen Europese bedrijven en bedrijven uit landen zoals China. Daarbij is wederkerigheid belangrijk, waarbij Europese bedrijven eerlijk kunnen concurreren met derde landen, en ook ‘in gelijke mate toegang hebben tot de markt voor overheidsopdrachten in derde landen als omgedraaid’.

Die gelijke toegang is op dit moment nog geenszins het geval. Europese belangenorganisatie Unife meldde in september 2019 nog dat het aantal Europese leveranciers dat actief is in China in minder dan acht jaar gedaald van 63 naar 18 procent.

Keijzer wijst erop dat Nederland in EU-verband in onderhandeling is over de totstandkoming van een effectief internationaal aanbestedingsinstrument. Daarnaast wil Nederland met een ‘Level Playing Field Instrument’ een gelijk speelveld bevorderen.

Lees hier de Kamerbrief.

Lees ook:

Alstom en Siemens bereiken akkoord over fusie
Unife: sluit China uit van aanbestedingen EU

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Kabinet gelooft niet in creëren Europese treinkampioenen | SpoorPro.nl
ICNG van Alstom op testbaan Tsjechië, bron: NS

Kabinet gelooft niet in creëren Europese treinkampioenen

Om de Europese concurrentiekracht te versterken is het verstandiger om in te zetten op een gelijk speelveld voor Europese bedrijven in plaats van het creëren van Europese kampioenen via versoepeling van de mededingingskaders. Dit standpunt van het kabinet herhaalt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in antwoorden op Kamervragen van het CDA over de overname van de treinentak van Bombardier door Alstom.

In februari kwamen de partijen overeen dat Bombardier Transportation voor een bedrag van 7,45 miljard euro overgaat naar Alstom. Tegelijkertijd trekt investeerder Caisse de dépôt et placement du Québec, mede-eigenaar van Bombardier Transportation, zich terug uit het bedrijf en wordt aandeelhouder van Alstom. Mededingingsautoriteiten, waaronder de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt, moeten zich nog wel over de overname buigen.

Nederlandse economie

CDA-Kamerleden Mustafa Amhaouch en Hilde Palland vroegen de staatssecretaris in hoeverre deze overname gevolgen heeft voor de Nederlandse economie. Keijzer geeft aan dat wanneer de overname leidt tot verminderde concurrentie dit naar verwachting nadelig zal zijn voor Nederlandse afnemers en daarmee ook voor Nederlandse consumenten. “Het is aan mededingingsautoriteiten om per casus te beoordelen of een overname leidt tot een significante beperking van de mededinging.”

Een fusie garandeert volgens de bewindsvrouw ‘niet automatisch een Europese kampioen’. Ze wijst erop dat eerdere samenvoegingen van bedrijven niet altijd een succes zijn gebleken.

Chinese treinfabrikant

De CDA’ers wijzen erop dat het Verenigd Koninkrijk voor de aanleg van een hogesnelheidslijn in gesprek is met de Chinese treinfabrikant CRCC en vragen de staatssecretaris wat zij vindt van deze ontwikkeling. Ze geeft in antwoord daarop aan dat het volgens haar aan individuele aanbestedende diensten is ‘om af te weten of zij een partij uit een derde land, zoals CRCC, toelaten tot aanbestedingen’. “China is immers geen partij bij het Government Procurement Agreement. Dat betekent dat een in China gevestigd bedrijf uitgesloten mag worden bij aanbestedingen”, aldus de staatssecretaris.

Volgens de bewindsvrouw is een gelijk speelveld belangrijk tussen Europese bedrijven en bedrijven uit landen zoals China. Daarbij is wederkerigheid belangrijk, waarbij Europese bedrijven eerlijk kunnen concurreren met derde landen, en ook ‘in gelijke mate toegang hebben tot de markt voor overheidsopdrachten in derde landen als omgedraaid’.

Die gelijke toegang is op dit moment nog geenszins het geval. Europese belangenorganisatie Unife meldde in september 2019 nog dat het aantal Europese leveranciers dat actief is in China in minder dan acht jaar gedaald van 63 naar 18 procent.

Keijzer wijst erop dat Nederland in EU-verband in onderhandeling is over de totstandkoming van een effectief internationaal aanbestedingsinstrument. Daarnaast wil Nederland met een ‘Level Playing Field Instrument’ een gelijk speelveld bevorderen.

Lees hier de Kamerbrief.

Lees ook:

Alstom en Siemens bereiken akkoord over fusie
Unife: sluit China uit van aanbestedingen EU

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.