Een goederentrein rijdt op een WILD-systeem af, foto: Otto van Rooy

ProRail vraagt markt om advies over vervanging Quo Vadis-meetsyteem

Meer dan de helft van het Quo Vadis meetsysteem van ProRail moet in de komende jaren worden vervangen. Het uit 2000 daterende systeem voor het meten van gewicht en wielkwaliteit heeft volgens de spoorbeheerder zijn maximale levensduur bereikt. ProRail is een marktconsultatie gestart om te achterhalen hoe het systeem het beste kan worden vervangen en onderhouden. 

Quo Vadis meet de doorbuiging van de spoorstaaf met optische sensoren en is op 45 plaatsen in het Nederlandse spoornetwerk geïnstalleerd. Het systeem is in de periode 2000-2004 ontwikkeld in opdracht van ProRail en NedTrain. Het wordt onder andere gebruikt om ontsporingsrisico’s te beperken, maar ook om de hoogte van de rekening te bepalen die ProRail maandelijks aan de vervoerders stuurt voor het gebruik van het spoor. Deze is onder meer gebaseerd op gereden kilometers en het gewicht van de trein.

Verder geven de metingen een indicatie van de wielkwaliteit, de staat van onderhoud van het spoor en de naleving van geluidproductieplafonds. Op dit moment is ProRail zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Quo Vadisinstallaties.

Onbetrouwbaar

Meer dan de helft van het huidige meetpark gaat richting einde levensduur en is binnen enkele jaren niet meer te onderhouden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaf eind vorig jaar in een rapport al aan dat de betrouwbaarheid van Quo Vadis te wensen over laat. “Dit komt omdat niet duidelijk is wat precies de relatie is tussen de gemeten waarden en de geconstateerde afwijkingen aan het materieel. Bovendien hebben factoren zoals de snelheid van de trein en het hebben van lading invloed op de meetgegevens.”

ProRail wil de meetinstallaties nu gaan vernieuwen en ook het onderhoud en beheer aanbesteden. Voordat deze aanbesteding definitief in de markt wordt gezet, wil ProRail met eventuele leveranciers verkennen wat de mogelijkheden zijn voor deze aanbesteding. Zelf stelt ProRail; drie verschillende opties voor.

De eerste is dat ProRail één opdracht in de markt zet voor de installatie en de levering van het meetpark in het spoor en het volledig beheer en onderhoud van het meetpark gedurende de levensduur van het meetpark. De installaties uit het meetpark moeten data leveren, die voldoen aan de eisen van ProRail. ProRail is eigenaar van het meetpark.

De tekst loopt verder onder de foto, bron foto’s: Otto van Rooy

Optie twee is dat de spoorbeheerder de Installatie en levering van het meetpark in het spoor en het beheer en onderhoud van het meetpark opdeelt in twee losse gunningen. Ook in dit geval moeten de installaties uit het meetpark data leveren, die voldoen aan de eisen van ProRail en is het zelf eigenaar van het meetpark.

In het geval van optie drie wil ProRail gebruik maken van een DAAS (Data As A Service) constructie. Waarbij het eigenaarschap van het systeem bij de leverancier ligt. Ook de installatie, beheer en onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de leverancier. ProRail ontvangt de gevraagde data als een service. Het betreft dus de levering van data conform de specificaties.

Vragenlijst

Ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding, wil ProRail de mening van marktpartijen hierover achterhalen om zo een beeld te krijgen van de beschikbare leveranciers, de ontwikkelingen en de mogelijkheden. Deze marktconsultatie is gepubliceerd op (onder andere) TenderNed als open marktconsultatie. Dit houdt in
dat alle partijen in de markt de gelegenheid krijgen deel te nemen. Deelname bestaat uit het digitaal beantwoorden van de vragenlijst gevolgd door individuele gesprekken met relevante marktpartijen die hebben gereageerd.

Marktpartijen kunnen tot en met 12 juni hun antwoorden op het vragenformulier indienen. In week 25 of 26 vinden de individuele gesprekken met geïnteresseerde marktpartijen. En in week 30 (22 t/m 26 juli) komt het eindverslag van de consultatie op Tenderned te staan. Wanneer de daadwerkelijke aanbestedingsprocedure van start gaat is nog niet bekend.

Lees ook:

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.