Treinen op station Utrecht, foto: NS

Toekomstbeeld OV: IC-netwerken sluiten aan op HSL-lijnen

Intercity-netwerken in Nederland worden vanaf 2040 beter aangesloten op Europese hogesnelheidslijnen. Dat staat in het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040 dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In dit rapport staan voorstellen om het openbaar vervoer over twintig jaar beter te laten aansluiten op de reizigersvraag. De verwachting is dat het aantal reizigers in de komende twee decennia op bepaalde plekken zal toenemen met 30 tot zelfs 40 procent.

OV-strategie

De OV-strategie richt zich twee schaalniveaus. Het eerste niveau betreft het verbinden van de grensregio’s, het tweede niveau richt zich op het snel en duurzaam verbinden van Nederland met de belangrijkste economische kerngebieden van omliggende landen. Daarbij wordt aangesloten op het Europese HSL-netwerk.

In de plannen staat verder dat in 2040 in een ring van negen grote Nederlandse steden elke tien minuten een trein gaat rijden. ProRail-topman Pier Eringa liet in een reactie aan de Volkskrant weten dat het wat hem betreft nog een “tandje ambitieuzer” mag en dat deze plannen wat hem betreft al in 2030 gerealiseerd moeten worden.

(Tekst loopt verder onder afbeelding)Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040

Rover sluit zich bij het pleidooi van Eringa aan. “De toekomst begint vandaag en het cruciale jaar is 2030”, zegt directeur Freek Bos van Rover. Rover wijst erop dat diverse ontwikkelingen voor nog meer groei van OV-reizigers zullen zorgen. Zo staat in het klimaatakkoord de ambitie om het aantal autokilometers voor 2030 met 8 miljard per jaar te willen verminderen. Daarnaast zijn voor 2030 honderdduizenden extra woningen voorzien.

De reizigersorganisatie roept het kabinet, provincies en gemeenten op besluiten snel te nemen en vóór 2030 de nodige investeringen te doen. Volgens Rover is een  verdubbeling van de capaciteit in het openbaar vervoer nodig om de groei mogelijk te maken.

Grensregio’s

Als onderdeel van de plannen wordt onderzocht of binnenlandse IC-lijnen gedeeltelijk kunnen worden doorgetrokken naar omringende landen. Daarbij wordt gedacht aan een internationale verbinding van Den Haag via Eindhoven met Duitsland en van de Randstad via Groningen naar Duitsland.

Verder dient het toekomstbeeld ervoor te zorgen dat de trein een aantrekkelijk alternatief wordt voor reisafstanden van maximaal zes uur met de auto en het vliegtuig op een reistijd. Om dit te kunnen realiseren, zal de spoorverbinding HSL-Zuid worden verbeterd. Daarnaast is in de plannen de ontwikkeling van een oostelijke railcorridor Utrecht-Arnhem-Düsseldorf meegenomen.

Bundeling goederenstromen

Om conflicten tussen het personen- en goederenvervoer in de periode 2030-2040 te voorkomen wordt er ingezet op zo veel mogelijk bundeling van goederenstromen. Daarbij wordt de Betuweroute optimaal benut in samenhang met voldoende spoorcapaciteit richting Oldenzaal/Bad Bentheim, Venlo/Kaldenkirchen en Roosendaal/Essen. De gedachte is dat er daardoor ruimte ontstaat op andere drukke delen van het netwerk voor het personenvervoer.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

10 reacties op “Toekomstbeeld OV: IC-netwerken sluiten aan op HSL-lijnen”

Pat Rick|07.02.19|15:30

Deze visie moet er niet voor zorgen dat andere knelpunten niet zoals gepland opgelost worden: Maaslijn, Valleilijn, Didam-Winterswijk

Het is belangrijk deze visie ook met buitenlandse stakeholders te delen. De Friesenbrug wordt pas na 10 jaar herbouwd. De verdubbeling naar Viersen laat ook op zich wachten. En zeker als de beloofde reisverkorting tot 4 uur naar Berlijn moet worden gerealiseerd, is er ook extra Duits HSL spoor nodig. Zonder buy-in duurt het veel te lang (zie Emmerik-O’hausen)

Theo Kuster|07.02.19|16:18

Het IC-netwerk in Nederland krijgt een uitstekende upgrade op deze wijze.
Echter, het netwerk in de richting van Groningen/Leeuwarden blijft sukkelen wanneer alleen de snelheid op de bestaande routes wordt verhoogd.
Een volwaardig netwerk ontstaat pas, wanneer Leeuwarden en Groningen op een echt moderne manier worden aangesloten op de rest van Nederland: door middel van de Zuiderzeelijn, een nieuwe spoorlijn van Lelystad via Heerenveen en Drachten naar Groningen.
Prorail: graag een verkenning!

Eric Struch|07.02.19|18:29

Hier en daar lijkt het rapport niet helemaal consistent. Enerzijds wordt voorgesteld om Intercity’s te versnellen door (belangrijke) stations over te slaan, en anderzijds wordt juist gedacht aan extra stops van Intercity’s op (kleine) “voorstadstations” rond Utrecht.

Pat Rick|08.02.19|10:28

@Theo: de Zuiderzeelijn had toen aangelegd moeten worden, maar het noorden heeft zich laten afschepen met een miljard voor verbetering van bestaande lijnen. In het kader van het verbinden van de regio’s zou dit weer op tafel kunnen komen. ProRail zal dit alleen verder uitwerken als de politiek hierom vraagt

Dit soort verbindingen zijn steeds belangrijker: Eemshaven met links voor data/energie, hightech driehoek Eindhoven–Aken–Leuven, Zeeland met NorthSea Ports en grote toekomstige windparken.

Marc Volgers|09.02.19|19:46

NL en omringende landen zou veel meer een geintegreerd netwerk moeten hebben. De IC’s die nu stoppen bij grensstations doortrekken is een goed idee. Eindhoven (Brainport) is met A’dam en R’dam Mainport, maar heeft 0,0 internationale verbindingen, terwijl de oplossing niet heel ingewikkeld is: Den Haag/Antwerpen-Bd-Ehv-Vl-Dusseldorf/Keulen 1x per uur, IC Heerlen 1x p/u naar Aken, IC Maastricht 1x p/u naar Luik en 1x p/d Luxemburg. Boogje naar Budel, voor een stoptrein naar Mol/Hasselt.

Marc Busio|10.02.19|14:04

Het schematische routekaartje voor 2040 ziet er wellicht indrukwekkend uit, maar van alle verbindingen die rood zijn gemarkeerd is er slechts een snel: de HSL-zuid. Je zou zeggen dat we nog twintig jaar hebben om er voor te zorgen dat dit ook voor de anderen geldt, maar dan zouden er nu al plannen voor moeten bestaan, en die zijn er niet. De politiek zal niet bereid zijn om de vele miljarden die de afgelopen twintig jaar in het spoor zijn gestoken ook de komende twintig jaar op tafel te leggen.

Pat Rick|13.02.19|14:36

@Marc Volgers: je hebt gelijk, het is simpel, maar ik denk dat we hier te maken hebben met het Van Veldhovensyndroom: Randstad is belangrijk en de buitengewesten vergeten we: en hier liggen juist die grensovergangen. Zelfs ProRail moest de staatssecretaris vorige week herinneren dat de regio’s steeds belangrijker worden

Overigens loopt de lijn Budel – Hamont heel dicht (circa 5 meter of minder) langs de huizen in Hamont en huisjes van een vakantiepark Weerterbergen.

Herman Hoorweg|15.02.19|12:45

Ook de verbinding Groningen via Stadskanaal naar Emmen is zeer belangrijk ; hierdoor snelle verbinding Groningen – Emmen – Almelo.
slechts circa 60 km spooer nodig om de aansluiting te maken

Herman Hoorweg|15.02.19|12:50

Ook de verbinding Groningen – Stadskanaal – Emmen is noodzakelijk .
Hierdoor een snellere verbinding mogelijk Groningen – Emmen – Almelo
Er hoeft slechts circa 60 km spoor te hoeven aangelegd om dit te realiseren
Dit is een kortereverbinding dan over Zwolle

Marc Busio|16.02.19|12:23

Ik ben bang dat in al deze bijdragen over het hoofd wordt gezien dat die regionale verbindingen bij gebrek aan voldoende reizigers verliesgevend zullen zijn. Wat dat betreft heeft het plaatje in dit artikel wel nut. Blauw en Rood: Realistisch en Relevant. Grijs: Twijfelachtig en Treurniswekkend.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.