HSL-spoor Prinsenbeek

Marktverkenning: drie partijen kunnen beter presteren op HSL dan NS

Er zijn drie andere vervoerders die het treinvervoer op de HSL-Zuid betrouwbaarder zouden kunnen uitvoeren dan de NS. Dit blijkt uit de marktverkenning die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vier partijen zouden in ieder geval kunnen voldoen aan de gestelde bodemwaardes op het gebied van klanttevredenheid en betrouwbaarheid.

De marktverkenning is een gevolg van de slechte prestaties van NS op de HSL in de voorgaande jaren. De vervoerder behaalde vorig jaar de prestatie-indicator voor punctualiteit niet en zowel in 2016 als in 2015 werd de kpi voor zitplaatskans tijdens de spits niet gehaald.

Het doel van de marktverkenning was onderzoek naar de prestaties die een andere vervoerder wellicht zou kunnen leveren op de HSL-Zuid. Er zijn dertien vervoerders benaderd, waarvan acht niet inhoudelijk in zijn gegaan op de vragen in de verkenning. Vier daarvan gaven wel aan geïnteresseerd te zijn om vervoer aan te bieden op de HSL.

Materieel

Toch moet hierbij wel een kanttekening geplaatst worden. Zo heeft geen vervoerder die door adviesbureau RebelGroup is benaderd een kant-en-klaar idee voor alternatieve treindiensten. Daarvoor zou eerst marktonderzoek en dienstregelingsontwikkeling nodig zijn. Tevens heeft geen van de door RebelGroup benaderde partijen het benodigde materieel beschikbaar om direct in te kunnen zetten.

In een reactie spreekt NS-directeur Roger van Boxtel de hoop uit dat hierdoor duidelijk is geworden dat geen enkele andere vervoerder zonder problemen over de hogesnelheidslijn zou kunnen rijden. “We moeten ons de komende tijd richten op het structureel verbeteren van de infrastructuur van de HSL. Daar is de echte winst te behalen. We zijn daarvoor met ProRail een plan aan het uitwerken wat in het voorjaar naar het ministerie zal worden gestuurd.”

Zitplaatskans

NS meent dit jaar alle bodemwaardes op de HSL gewoon te kunnen behalen. “Je ziet dat het echt beter gaat op de HSL; naar verwachting zijn de prestaties dit jaar op het gewenste niveau”, aldus Van Boxtel. Die verbetering is ook nodig, want in een begeleidende kamerbrief stelde staatssecretaris Stientje van Veldhoven dat het intrekken van de concessie in ieder geval overwogen zal worden als NS drie keer niet voldoet aan een minimale prestatie-afspraak.

Opvallend in dit onderzoek is overigens dat NS de kpi ‘Vervoercapaciteit reizigers in de spits HSL’ momenteel twee keer niet gehaald heeft. Maar de marktverkenning gaat er niet op in of de deelnemende vervoerders aan de verkenning die bodemwaarde wel zouden kunnen behalen of zouden kunnen verbeteren. “Voor alle vervoerders geldt dat binnen hun eigen concessies gewerkt wordt met gereserveerde zitplaatsen; om deze reden is het niet mogelijk een beoordeling te geven van de waarschijnlijkheid dat partijen aan de kpi vervoercapaciteit kunnen voldoen – op basis van hun huidige prestatie.”

Samenwerking

Niet alle benaderde vervoerders zijn ingegaan op het verzoek om deel te nemen aan de marktwerking. Dit was voor die vervoerders met name een strategisch besluit. Aan de wel deelnemende vervoerders is gevraagd naar maatregelen die NS zou kunnen implementeren om het vervoer op de HSL te verbeteren. Daarbij werd ook onderzocht in hoeverre een samenwerking tussen NS en andere vervoerders hiervoor noodzakelijk is.

Er zijn acht verbetermaatregelen bedacht, maar voor geen daarvan is samenwerking een vereiste. De andere vervoerders geven dan ook grotendeels aan een voorkeur te hebben om die maatregel zelfstandig uit te voeren en allen interesse te hebben in samenwerking ‘onder voorwaarden’. Ze hebben alleen interesse in deze maatregel als hierdoor ‘NS niet in het zadel gehouden wordt’.

Auteur: Inge Jacobs

Inge is redacteur van SpoorPro en vaste redacteur van OVPro, het vakblad voor OV-professionals.

7 reacties op “Marktverkenning: drie partijen kunnen beter presteren op HSL dan NS”

Henk Angenent|30.11.17|14:33

“Zo heeft geen vervoerder die door adviesbureau RebelGroup is benaderd een kant-en-klaar idee voor alternatieve treindiensten. Daarvoor zou eerst marktonderzoek en dienstregelingsontwikkeling nodig zijn. Tevens heeft geen van de door RebelGroup benaderde partijen het benodigde materieel beschikbaar om direct in te kunnen zetten.”

Dat zegt dus genoeg. Het moet eens afgelopen zijn met dat neoliberale vrije markt-/aanbestedingsgezeur.

Henk Angenent|30.11.17|14:34

“Zo heeft geen vervoerder die door adviesbureau RebelGroup is benaderd een kant-en-klaar idee voor alternatieve treindiensten. Daarvoor zou eerst marktonderzoek en dienstregelingsontwikkeling nodig zijn. Tevens heeft geen van de door RebelGroup benaderde partijen het benodigde materieel beschikbaar om direct in te kunnen zetten.”

Dat zegt dus genoeg. Het moet eens afgelopen zijn met dat vrije markt-/aanbestedingsgezeur.

gerrit de vries|30.11.17|15:21

Ik snap het niet; volgens mij moet de kop bestaan uit:
drie partijen zeggen beter te kunnen presteren dan NS op basis van 0 informatie en zonder een organisatiestructuur/materieel/mensen beschikbaar te hebben.
Ja zo lust ik er nog wel meer, zeker te diep in de wensput gekeken?

Sybo Schouwstra|30.11.17|17:27

Deze marktverkenning is een farce! De titel is gewoonweg misleidend. Het is marketing prietpraat. Je moet echt van heel goede huize komen wil je een betrouwbaar en realistisch bod kunnen uitbrengen. En dan nog: de HSL infra moet echt worden aangepakt. Deze leidt nu tot veel storingen die je op de normale infra niet hebt. Het huidige NS materieel is niet representatief van wat er moet gaan rijden. NS heeft nieuw materieel aangeschaft voor de HSL en dat is absoluut noodzakelijk.

Sybo Schouwstra|30.11.17|17:34

Deze z.g. marktverkenning is een farce.Het is marketing prietpraat van bedrijven die zich een positie willen verwerven op het Nederlandse deel van de HSL. Ze hebben geen plan, en geen geschikt materieel. De huidige storingen op de HSL worden mede veroorzaakt door problemen met de erg complexe infrastructuur, waarvan NS terecht stelt die die zowel qua techniek als v.w.b. beheer moet worden aangepast. NS heeft inmiddels voor de HSL nieuw IC materieel besteld waarvan ik hoge verwachtingen heb.

Niek van Omme|01.12.17|11:08

Sybo; top! Je raakt belangrijke aspecten.
Te realiseren is dat de bestaande HSL-infrastructuur en -exploitatie nog te maken heeft met de synchronisatie van de beperkingen en fouten uit het verleden. Zoals: na 2e wereldoorlog herkeuze voor 1500 V gelijkstroom, splitsing NS 90er jaren, Fyra, concurrentie als doel.
En nu? O.a.: zsm van 1500 V gelijkstroom naar 3000V of 25000 V 50 Hz voor het hele net, ProRail niet op de schop, NS heeft perspectief met nieuwe bestelde IC-materieel.

John rdam|01.12.17|14:05

De meest verstorende factor in dit geheel is natuurlijk ‘de politiek’ (minister, staatssecretaris en hun ambtenarij en veel kakelende kamerleden) die inhoudelijk niks begrijpen van OV, die de hele spoorsector steeds weer opzadelen met wisselende opdrachten en die als punt bij paaltje komt alleen maar gaan voor rust in de tent en zo laag mogelijke kosten. Uiteindelijk krijgen ze dus datgene waar ze zelf om gevraagd hebben. Zo’n marktverkenning is alleen maar een afleidingsmanoeuvre van hun falen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.