Goederentrein Breda

Nederland voor Europees Hof vanwege uitblijven spoorwetgeving

Nederland moet op het matje komen bij het Europese Hof van Justitie omdat Europese spoorwetgeving nog onvoldoende is uitgevoerd. De Europese Commissie is naar het Hof gestapt omdat Nederland niet aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet en regels over de vergunning voor de ingebruikname van spoormaterieel nog niet in nationale wetgeving heeft omgezet. Het gaat om twee Europese richtlijnen waaraan Nederland niet voldoet.

De spoorwegveiligheidsrichtlijn (Richtlijn 2004/49/EG) schrijft voor dat lidstaten een onafhankelijke veiligheidsinstantie en een orgaan voor ongevallen en -incidentenonderzoek moeten oprichten. Daarnaast moeten zij gemeenschappelijke beginselen vaststellen voor het beheer, de regelgeving en het toezicht op het gebied van spoorwegveiligheid. Het doel van de richtlijn is de ontwikkeling en verbetering van de veiligheid op de spoorwegen in de Unie te waarborgen en de markttoegang voor spoorwegvervoerdiensten te verbeteren.

De Nederlandse wetgeving is op twee punten strijdig met de richtlijn. Nederland heeft geen besluitvormingsbeginselen van de veiligheidsinstantie vastgesteld en er is ook niet bepaald dat veiligheidscertificaten en -vergunningen binnen vier maanden moeten worden afgegeven.

Interoperabel spoor

Richtlijn 2008/57/EG betreft de voorwaarden voor een Europees interoperabel spoorwegsysteem en zorgt ervoor  dat de infrastructuur, het rollend materieel, de seinapparatuur en andere subsystemen van het spoornet in de EU compatibel zijn. Hiermee kan de concurrentiepositie van het spoor ten opzichte van de andere vervoerswijzen worden versterken. Nederland heeft de regels inzake de vergunning tot indienststelling van voertuigen echter nog steeds niet in nationale wetgeving omgezet.

De Commissie heeft in september 2014 geconstateerd dat Nederland niet voldoet aan de regels voor  interoperabiliteit en oktober 2015 voor de spoorwegveiligheid, waarna is verzocht beide richtlijnen om te zetten in nationale wetgeving. Tot dusver heeft Nederland echter nog geen wetgevende stappen genomen. Als het Hof de Europese Commissie in het gelijk stelt, dan moet Nederland alsnog de wetgeving aanpassen. Daarna volgt een tweede procedure waarna het mogelijk is om een dwangsom op te leggen.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

3 reacties op “Nederland voor Europees Hof vanwege uitblijven spoorwetgeving”

Stoffel Bos|29.04.16|11:14

Als je daarbij bedenkt dat Nederland in de praktijk al veel verder is dan andere Europese landen, geeft dat te denken.

Stefan Van Der Veer|01.05.16|11:28

Wilde inderdaad al zeggen. In sommige landen kan men gewoon met 140 door een rood sein rijden, als maar van te voren de memor is bedient…

Wiebe Goossen|04.05.16|19:08

Inderdaad, heer Bos! Wordt Nederland nu wéér gepiepeld door ‘Europa’, of is men zo stoer ook eens naar grotere landen te kijken?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.