Rangeerterrein Kijfhoek

Speciale blusvoertuigen en extra calamiteitenwegen moeten Kijfhoek veiliger maken

Op emplacement Kijfhoek moeten twee extra calamiteitenwegen, drie nieuwe schuimblusvoertuigen en een nauwere samenwerking tussen de brandweerkorpsen van ProRail en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de veiligheid verbeteren. Eind 2022 zullen de wegen en voertuigen in gebruik genomen kunnen worden. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiervoor maandag de bestuursovereenkomst getekend.

Met de maatregelen investeren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid samen in een veiliger emplacement Kijfhoek in Zwijndrecht. Hiermee worden ook de inzetbaarheid van brandweer Zuid-Holland Zuid langs de spoorzone in Dordrecht en Zwijndrecht versterkt. Door de investeringen, die de komende twee jaar hun beslag krijgen, zijn eventuele incidenten op Kijfhoek straks beter en veiliger te bereiken en te bestrijden.

Eerder zetten directeur John Voppen van ProRail, burgemeester Hein van der Loo van Zwijndrecht en vice-voorzitter Reinie Melissant van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hun handtekening onder de overeenkomst. Zij deden dit met steun van Jan van Belzen, voorzitter Platform Veiligheid Spoor en burgemeester van Barendrecht, en Nanouke van ’t Riet, algemeen directeur van DB Cargo Nederland.

Incidentenbestrijding

In 2012 is er een bedrijfsbrandweer van ProRail op Kijfhoek geïnstalleerd naar aanleiding van de brand in een wagon ethanol het jaar ervoor. Deze brandweer is 24 uur per dag beschikbaar, maar wanneer er midden op het emplacement een incident is, kunnen ze er soms moeilijk bij komen. De extra calamiteitenwegen en bluswatervoorzieningen moeten ervoor zorgen dat incidenten beter en sneller bestreden kunnen worden. Als aanvulling op de twee veiligheidsspecialisten op het gebied van vloeistoflekkages die 24 uur per dag beschikbaar zijn komen er vier extra specialisten op oproepbasis bij.

In een onlangs verschenen rapport van CrisisLab werd geconstateerde dat de eisen die door de veiligheidsregio’s worden gesteld aan bluswatervoorzieningen en de bedrijfsbrandweer onevenredig zwaar zijn en veel geld kosten. Het rapport doet de aanbeveling aan het ministerie van IenW om te bepalen wat redelijke eisen aan emplacementen zijn waarop met gevaarlijke stoffen gerangeerd wordt en deze vast te leggen in een ministeriële regeling ex Wabo/Omgevingswet.

Samenwerking brandweer

De bedrijfsbrandweer van ProRail en de brandweer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gaan intensiever samenwerken. Dat betekent samen mensen opleiden, kennis delen op het gebied van spoorincidenten en samen trainen. Deze nauwere samenwerking zorgt voor een flexibele en dus effectievere inzet van mensen en materieel. Zo kan bij een incident de bedrijfsbrandweer van ProRail zich bijvoorbeeld concentreren op de eerste inzet met het gaspakkenteam. Dit zijn speciale pakken die kunnen worden gebruikt als vluchtige stoffen ontsnappen. De brandweer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zal snel ter plaatse zijn om de inzet van de bedrijfsbrandweer aan te vullen en over te nemen.

De verwachting is dat de extra calamiteitenwegen en de nieuwe schuimblusvoertuigen eind 2022 worden opgeleverd. De levering van de schuimblusvoertuigen duurt twee jaar. Ook nemen de voorbereidende werkzaamheden en de uiteindelijke aanleg van de calamiteitenwegen en de afstemming met vervoerders de nodige tijd in beslag.

Auteur: Esther Geerts

Redacteur van RailTech.com

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.