Europa lijkt akkoord met btw-oplossing bij omvorming ProRail

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat gaat er nog steeds van uit dat de Europese Commissie geen bezwaar heeft tegen de oplossing die Nederland voorstelt voor de btw-verrekening bij de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van mailcontact tussen het ministerie en de Europese Commissie.

Met de oplossing wil het ministerie voorkomen dat vervoerders op het spoor een hogere gebruiksvergoeding gaan betalen als ProRail zelfstandig bestuursorgaan (zbo) wordt. ProRail betaalt nu btw aan spooraannemers. Dat blijft zo in de nieuwe structuur, alleen kan de spoorbeheerder de betaalde btw waarschijnlijk niet meer gecompenseerd krijgen door de Belastingdienst. Dat zou leiden tot hogere kosten voor ProRail, die dan doorberekend moeten worden aan de vervoerders. Het is echter ook zo dat ProRail voortaan de btw die het ministerie aan de spoorbeheerder betaalt niet meer hoeft af te dragen aan de Belastingdienst. Dat compenseert weer, zodat de kosten voor ProRail niet omhoog gaan en niet doorberekend hoeven te worden aan reizigers en verladers.

Geen effect op de kosten

Van Veldhoven wil deze oplossing vastleggen in het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur. De bewindsvrouw heeft de Kamer na informeel overleg met de Europese commissie al eerder laten weten dat de commissie daar op voorhand geen bezwaar tegen had. In later mailcontact laat de commissie nog eens weten dat de oplossing lijkt op de huidige methode van aftrekken van btw en daarom “in principe geen effect zal hebben op de wijze waarop de kosten worden berekend”.

Of de Europese Commissie uiteindelijk ook echt akkoord gaat, valt nu nog niet met zekerheid te zeggen. Formele goedkeuring is in dit stadium nog niet aan de orde. Als de instellingswet voor het zbo ProRail en de aangepaste regelgeving gepubliceerd zijn, kan de commissie alsnog aan de bel trekken bij Nederland als ze meent dat de oplossing strijdig is met Europees recht.

Kamerdebat

In een debat met de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat afgelopen donderdag drong de Kamer aan op meer duidelijkheid over de financiële consequenties van de omvorming van ProRail naar zbo. De staatssecretaris benadrukte nog eens dat een van de voorwaarde voor de operatie is dat die niet leidt tot een verhoging van de kosten voor vervoerder, verladers en reizigers. De gekozen btw-constructie moet daarin voorzien. Het complete financiële plaatje krijgt de Kamer later, zo zegde ze toe.

Harde garanties dat de Europese Commissie akkoord gaat, valt in dit stadium nog niet te geven, antwoordde ze op vragen van de PVV, omdat het formele besluit pas later volgt. Het informele overleg met de commissie stemt Van Veldhoven echter optimistisch. “Er moet wel iets raars gebeuren als ze er formeel heel anders over gaan oordelen.”

Aan tafel met de sector

De felle reacties uit de sector op de voorgenomen structuurverandering van ProRail zijn haar niet ontgaan, zo liet de staatssecretaris weten. Heroverweging van het wetsvoorstel, zoals behalve de sector ook SP, PVV graag zouden zien, is wat Van Veldhoven betreft niet aan de orde. De reacties – die ze logisch noemt in deze fase – wil ze benutten om de eventuele knelpunten op te lossen. Ze kondigde aan binnenkort met de sector aan tafel te gaan om de pijnpunten te bespreken. Omvorming biedt volgens haar ook kansen om verbeteringen door te voeren. “Ik denk dat het ons beter in staat stelt te sturen en om meer uit het spoor te halen.”

Lees ook:

Auteur: Yvonne Ton

2 reacties op “Europa lijkt akkoord met btw-oplossing bij omvorming ProRail”

Pat Rick|07.12.18|12:34

ProRail hoeft niet te concurreren, dus het is geen echt bedrijf. Als je het wel een bedrijf laat zijn, dan krijg je wel de kosten, managementstructuur met bedrijfspolitiek, samen met de ondermaatste prestaties zoals dit nu is. ProRail heeft zelfs STER-spotjes om hun bestaansrecht te rechtvaardigen (alsof men voor iets anders kan kiezen). ProRail moet een saaie organisatie worden van specialisten die vakwerk afleveren (beter dan Kamperlijn, HSL-Zuid, Maaslijn, … men kan nog lang doorgaan…).

Ton Spies|13.12.18|18:57

Het BTW-verhaal lijkt me niet door een fiscalist of jurist geschreven.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.