NS, trein, sein, veiligheid

ProRail: aantal STS-passages bijna gehalveerd in 2015

Het aantal STS-passages zal in 2015 teruggebracht zijn tot 100. Dat belooft ProRail in het nieuwe beheerplan. Het aantal STS-passages nam in 2012 nog toe naar 175 ten opzichte van 155 in het jaar daarvoor. De komende jaren worden er diverse maatregelen genomen om het aantal STS-passages terug te dringen. Een ander doel is dat treinen 2015 niet meer met elkaar botsen en ontsporen.

Staatssecretaris Wilma Mansveld maakte dinsdag bekend dat ProRail in 2012 de afspraken die zijn gemaakt over de prestaties op het spoor is nagekomen. ProRail wordt in deze beoordeling niet afgerekend op het aantal STS-passages.

KPI’s

Reizigers oordeelden positief over de netheid van stations (58 procent) en de sociale veiligheid overdag (90 procent) en ‘s avonds (59 procent). ProRail voldeed in 2012 ook aan het aantal geleverde treinpaden (98,1 procent). Voor deze onderwerpen is de afgelopen jaren veel aandacht geweest in de Tweede Kamer. Vandaar dat het ministerie er extra streng op toeziet dat deze doelstellingen worden behaald.

ProRail en de NS worden door het ministerie beoordeeld op Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). KPI’s zijn variabelen om de prestaties van ondernemingen te beoordelen. Voor iedere onderdeel wordt vastgesteld welk percentage de spoorbeheerder minimaal moet behalen. ProRail heeft hier op alle punten aan voldaan.

Doelstellingen

ProRail heeft in het beheersplan 2013 naast de eisen van het ministerie ook eigen doelstellingen opgenomen zoals het terugdringen van de STS-passages, het aantal treinbotsingen, ontsporingen en aanrijdingen op overwegen.

In 2012 kwam het twee keer voor dat treinen tegen elkaar botsten. Een ervan was de ernstige treinbotsing in Amsterdam waarbij een dode en vele gewonden vielen. Het kwam in dat jaar twee keer voor dat treinen ontspoorden. Dit mag volgens ProRail in 2015 niet meer gebeuren. Ook mogen er dat jaar geen vermijdbare verstoringen meer plaatsvinden. 

Verder stelt de spoorbeheerder zich ten doel om het aantal aanrijdingen op overwegen van 35 in 2013 naar 20 in 2015 terug te brengen.

Verbeterprogramma

ProRail is in 2012 samen met vervoerders en overkoepelende instanties (FMN en KNV) een meerjaren verbeterprogramma gestart om het aantal STS-passages terug te dringen naar maximaal tien per jaar. Een van de maatregelen die daarvoor wordt genomen is dat het spoor zo wordt ingericht dat het aantal kruisende bewegingen tussen treinen zo veel mogelijk wordt beperkt.

ProRail-directeur Marion Gout van ProRail gaf onlangs aan dat er 100 miljoen euro extra nodig is om ATB Vv  (Automatische Treinbeïnvloeding, Verbeterde versie) versneld uit te kunnen rollen. Dit moet het aantal rood sein-passages tegen gaan totdat het systeem wordt vervangen door het Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Staatssecretaris Wilma Mansveld moet nog een besluit nemen over deze extra investering.

Overwegen

Overwegen die een knelpunt zijn voor veiligheid en bereikbaarheid worden in de komende jaren aangepakt en waar mogelijk opgeheven. In 2013 ligt de focus op het verder terugdringen van het aantal onbeveiligde overwegen.

ProRail gaat zich in 2013 verder richten op studie en voorbereidingen op het programma Hoogfrequent Spoorvervoer Dit programma heeft tot doel om uiterlijk in 2020 op een aantal drukke trajecten in Nederland elke 10 minuten een trein te laten rijden.

Stationsprojecten

Naast de diverse grote en regionale stationsprojecten en de bouw van nieuwe stations zijn er stationsprogramma’s die de kwaliteit van de stations voor reizigers moeten verbeteren en de reis van deur tot deur makkelijker en comfortabeler moeten maken.

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “ProRail: aantal STS-passages bijna gehalveerd in 2015”

Lennard Pankras|14.03.13|13:08

ProRail: aantal STS-passages bijna gehalveerd in 2015

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.