Spooragenda: concurrentiepositie spoorgoederenvervoer belangrijk

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil dat Nederland in 2020 een internationale toppositie heeft in de afhandeling van goederenstromen per spoor. Ons land zou daarbij de rol van ketenregisseur van internationale logistieke activiteiten op zich moeten nemen. Verder wil het ministerie voor spoorgoederenvervoerders en verladers een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat creëren. Dat staat in de Lange Termijn Spooragenda die staatssecretaris Wilma Mansveld naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Lange Termijn Spooragenda moet ervoor zorgen dat de groeiende mobiliteitsbehoefte van de reizigers en goederenvervoerders voor de periode tot 2028 wordt opgevangen.

KNV Spoorgoederenvervoer zegt in een reactie tevreden te zijn dat er in de agenda ruime aandacht wordt geschonken aan het goederenvervoer per spoor. “Mansveld sluit met haar ideeën goed aan bij de ontwikkeling van Europese corridors en onderlinge uitwisseling en communicatie”, aldus de werkgeversvereniging. Verladersorganisatie EVO is minder positief en zegt dat de maatregelen die genomen moeten worden om het spoor aantrekkelijk maken voor spoorgoederenvervoerders ontbreken.

Spoorgoederenloket

Het ministerie beslist op een later tijdstip over de rol van Keyrail en het spoorgoederenloket. De staatssecretaris wil de taken van Keyrail in de nieuwe concessie opnemen die zij gaat gunnen aan ProRail. De nieuwe beheersconcessie gaat vanaf 2015 in en geldt voor de periode van tien jaar.

Het ministerie onderzoekt op dit moment nog of Keyrail het beheer en de capaciteitsverdeling van het gehele spoorgoederenvervoer in Nederland op zich kan nemen. Andersom wordt gekeken of er taken van Keyrail bij ProRail kunnen worden neergelegd. KNV pleitte eerder al voor één spoorgoederenloket met een ‘klantvriendelijke’ benadering.

Marktwerking

De plannen van het ministerie spelen in op de wens van de Europese Commissie om de marktwerking en de samenwerking op het gebied van internationale spoorgoederenvervoer tussen EU-landen te verbeteren. Om dit voor elkaar te krijgen komen er duidelijke regels over bijvoorbeeld de gebruikersvergoeding voor het spoor.

Ook worden de bijkomende diensten en voorzieningen waar treinvervoerders recht op hebben in kaart gebracht. Er komen er nieuwe regels voor de scheiding tussen vervoersactiviteiten en het beheer van de infrastructuur.

Plan NS en ProRail

Het ministerie heeft ProRail en de NS gevraagd om een gezamenlijk plan te maken voor maatregelen die het spoorsysteem structureel verbeteren. Die moeten ervoor zorgen dat het spoor beter benut wordt en tegelijkertijd aantrekkelijk blijft voor de reizigers en goederenvervoerders.

De staatssecretaris gaat onderzoeken of het nodig is om organisatie van de spoorsector te veranderen. Zij geeft daarmee ook gehoor aan de aanbevelingen die zijn gedaan door een Eerste Kamercommissie die stelde dat de organisatie van ProRail en de NS opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. Deze commissie concludeerde dat Nederland bij de splitsing van de NS en ProRail verder ging met EU-richtlijnen dan werd gevraagd.

ERTMS

De uitrol van het Europese beveiligingssysteem ERTMS is volgens de staatssecretaris een belangrijk middel om de doelstellingen van de spooragenda te realiseren. Het systeem verbetert de veiligheid en maakt het mogelijk dat treinen elkaar korter kunnen opvolgen waardoor de frequentie kan worden verhoogd.

De aanleiding voor het opstellen van de Lange Termijn Spooragenda ligt bij het rapport van de parlementaire commissie Kuiken waarin onder meer werd gepleit voor een meerjarige spoorvisie. De commissie concludeerde dat het vanwege de verstoringen en ongelukken op het spoor van de afgelopen jaren nodig is om een visie en beleid voor de lange termijn vast te stellen.

Spooragenda

In dit eerste deel staan de doelen en ambities van de spooragenda verder uitgewerkt met aanvullingen vanuit de spoorsector. De definitieve uitwerking van de Lange Termijn Spooragenda moeten eind 2013 klaar zijn.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.