Vlaanderen komt met eigen spoorstrategie

De Vlaamse regering heeft de Vlaamse spoorstrategie goedgekeurd. Het is de eerste keer dat het Vlaamse Gewest met zo’n eigen strategie komt.

Een stipt en betrouwbaar aanbod voor personen en goederen, dat is het uitgangspunt in de spoorstrategie. Er zijn 51 zogeheten prioritaire projecten geselecteerd die hieraan bij moeten dragen.

Goederenvervoer

Wat betreft het goederenvervoer streeft de Vlaamse regering op korte termijn om het bestaande vervoer per spoor naar de en van de Vlaamse havens en bedrijven goedkoper, flexibeler en kwalitatief beter te maken. Dat gebeurt onder meer door subsidiëring van multimodaal vervoer.

Voor de lange termijn ziet de Vlaamse regering vier spoorinfrastructuurprojecten die cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van het goederenvervoer per spoor: de aanleg van de tweede haventoegang tot de haven van Antwerpen, de capaciteitsverhoging op de spoorlijn tussen Gent en Zeebrugge, de optimalisatie van de spoorverbinding tussen Antwerpen en Gent en de upgrade van de IJzeren Rijn.

Federale overheid

Andere belangrijke infrastructurele projecten om zowel goederen- als personenvervoer te verbeteren zijn onder meer: een derde spoor tussen Dudzele en Zeebrugge, een GEN-netwerk rond Brussel, op dubbel spoor brengen van het baanvak Mol – Hamont- Nederlandse grens en beseinen van regelmatig gebruikte spoorvakken op de rechteroever in de Antwerpse haven.

“Deze strategie is voor Vlaanderen de basis om een constructief gesprek aan te gaan met de federale overheid over hun spoorstrategie en investeringsplan. Vlaanderen wil ook betrokken worden bij de omzetting van de Europese regelgeving in het kader van de spoormobiliteit. Het gaat daarbij onder meer om de vastlegging van het EU-kernnetwerk, de discussie over het vierde spoorwegpakket en de uitwerking van de beheerscontracten”, zegt de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits in een toelichting.

Auteur: Bart Pals

Bart Pals is hoofdredacteur van Nieuwsblad Transport, een zusteruitgave van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.