Station Haarlem

Spooragenda: ketenregisseur voor spoorgoederenvervoerders

Voor de spoorgoederenvervoerders moet er een ketenregisseur komen die er onder meer voor zorgt dat kort voor vertrek probleemloos treinpaden kunnen worden geboekt. Zo wordt de toename van het spoorgoederenvervoer in de komende jaren opgevangen en de spoorbedrijven beter bediend. Deze plannen staan in de eerste uitwerking van de Lange Termijn Spooragenda van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ook moet de berichtgeving over verstoringen en de aansluiting en informatievoorziening op goederenterminals worden geoptimaliseerd. Om de komende jaren aan de behoefte van de reizigers en de goederenvervoerders te voldoen moet de capaciteit, veiligheid en kwaliteit van het spoor flink worden verbeterd. De Lange Termijn Spooragenda moet ervoor zorgen dat deze groeiende mobiliteitsbehoefte voor de periode tot 2028 wordt opgevangen.

Samenwerking NS en ProRail

De samenwerking tussen ProRail en de NS moet de komende jaren flink verbeteren. De voorwaarden daarvoor worden ook gedefinieerd in de nieuwe beheer- en vervoerconcessie van de spoorvervoerder en spoorbeheerder opgenomen. De concessie voor de Betuweroute wordt daar ook in ondergebracht.

Capaciteit verbeteren

Na investeringen in achterstallig onderhoud en vernieuwde stations, zijn de komende jaren maatregelen nodig om de capaciteit van spoorsysteem te verbeteren. Het Programma Hoogfrequent Spoor speelt hierin een grote rol, schrijft het ministerie in de eerste uitwerking van de Spooragenda.

De reiziger moet het openbaar vervoer in Nederland meer als één samenhangend geheel ervaren.
 Dat kan door op plekken waar het hoofdrailnet in verbinding staat met regionale OV-systemen goed samen te werken met decentrale overheden. Decentralisatie van sommige spoorlijnen zoals ook in het advies van de commissie Janse-De Jonge is aangegeven kan daarbij een rol spelen

Commissie Kuiken

De aanleiding voor het opstellen van de Lange Termijn Spooragenda ligt bij het rapport van de parlementaire commissie Kuiken waarin onder meer werd gepleit voor een meerjarige spoorvisie. Verstoringen en ongelukken op het spoor vragen om een visie en beleid voor de langere termijn.

In de eerste uitwerking staan de doelen en ambities van de Spooragenda. De definitieve uitwerking van de Lange Termijn Spooragenda moeten eind 2013 klaar zijn.

Marieke van Gompel

Lees ook: Doorgaan hoogfrequent Spoor niet ter discussie

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.