ProRail

Spoorvervoerders kunnen geen vuist maken tegen ProRail

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) stelt dat spoorvervoerbedrijven geen kopersmacht hebben bij ProRail en Keyrail. Kopersmacht is een economisch concept waarbij een afnemer tijdens onderhandelingen tegengewicht biedt aan een aanbieder.

In rechtstreekse onderhandelingen over bijvoorbeeld tarieven, zijn spoorvervoerders niet in staat een vuist te maken. Dat was wel de bedoeling bij de invoering van de regulering, aldus de NMa in haar rapport ‘Kopersmacht in de spoor- en luchtvaartsector’.

Reguleringsregime

Kopersmacht was een belangrijk uitgangspunt bij de keuze voor een licht reguleringsregime voor de spoormarkt. Die regulering moet zorgen voor een gelijk speelveld waarop elke partij een gelijke kans heeft. 

In de praktijk richten gebruikers zich vaak, bij gebrek aan onderhandelingsresultaat, tot het ministerie of de politiek om druk uit te kunnen uitoefenen. Met wisselend succes.

Volgens de NMa zijn er zo onvoldoende waarborgen dat afnemers langs deze weg daadwerkelijk een vuist kunnen maken. Daarom is het van belang de resultaten van het rapport te gebruiken als input voor verdere discussie met partijen over de versterking van regulering op het spoor en in de lucht.

Toezicht

De NMa houdt toezicht op de toegang van luchtvaartmaatschappijen en spoorwegondernemingen tot het spoor en de luchthaven Schiphol. De NMa wilde weten in hoeverre de spoorweg- en luchtvaartmaatschappijen hun kopersmacht kunnen inzetten tegenover een aanbieder. Zowel in het personen- als het goederenvervoer.

Afgelopen voorjaar heeft de NMa naar de kopersmacht van luchtvaartmaatschappijen en spoorvervoerders gekeken. Uit een eerder onderzoek in andere landen bleek dat kopersmacht vaak ontbreekt of slecht tot stand komt. Dat beeld wordt nu in Nederland bevestigd.

Gebruikers consulteren

In de wet is het zo geregeld dat Schiphol dan wel ProRail en Keyrail met hun gebruikers moeten overleggen over veranderingen in het tarief. In de praktijk krijgen de bezwaren van de gebruikers geen of nauwelijks gehoor.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een traject gestart om deze situatie te verbeteren. Zo wordt de wet Luchtvaart geëvalueerd en de onderhandelbaarheid van spoortarieven verduidelijkt.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.