ASAP ERTMS Michiel Vijverberg en Jantsje op de Hoek

Samenwerking met de markt in ASAP ERTMS smaakt naar meer voor ProRail

ProRail is onlangs een innovatiepartnerschap met twaalf bedrijven gestart om de invoering van ERTMS te versnellen. Jantsje op de Hoek, Programmamanager Innovaties Inkopen bij ProRail, vertelde woensdag in de uitzending van SpoorProTV dat de spoorbeheerder in de toekomst vaker de markt zal opzoeken voor slimme oplossingen. Het heeft zelfs al een paar dossiers op het oog die zich daarvoor lenen.

“Op onze innovatieagenda staan een aantal onderwerpen waarvan we weten dat ze beter tot ontwikkeling kunnen komen dan met de huidige manier. De wens is dan ook om dit jaar en de komende jaren op een aantal dossiers de samenwerking met de markt door te zetten”, zegt Op de Hoek.

De manier van werken waarbij ProRail de samenwerking met marktpartijen zoekt, vloeit voort uit de in juli 2021 gestarte aanbesteding ASAP ERTMS (Aanbesteding Snellere AanPak). ProRail vroeg bedrijven toen om met oplossingen te komen om de invoering van het treinbeveiligingssysteem ERTMS te versnellen. Op 31 maart maakte de spoorbeheerder bekend partnerschappen aan te gaan met Rail Connected, Heijmans Infra, Allinq Group, BAM Infra Rail, VRS Railway Industry, Tizzin, Movares, GeoNext, VolkerRail, Strukton Rail, Pilz en Delta Pi.

Drie concrete zaken in het vizier

Een dergelijke manier van samenwerken ziet Op de Hoek ook wel zitten voor de uitrol van duurzame keerwanden. Dergelijke geluidsschermen werden eerder dit jaar geïnstalleerd op Station Hollandsche Rading in gemeente De Bilt, dat een geheel circulair perron kreeg. Compleet met duurzame keerwanden.

“Daar willen we nog voor de zomer een uitvraag voor lanceren”, zegt Op de Hoek, die het ook wel ziet zitten om met marktpartijen na te denken over de stabiliteit van het baanlichaam.

Zo moet alleen al op de HSL-Zuid de komende jaren ruim 30 miljoen euro worden gestoken in het oplossen van problemen met de spoorligging en betonkwaliteit. Dat bleek vorig jaar oktober uit de 43e voortgangsrapportage die de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Ook die uitvraag kunnen we rond de zomer tegemoet zien.

Tenslotte leent ook het vervangingsprogramma voor de bovenleidingsportalen zich volgens Op de Hoek voor het opzoeken van de markt. Daar wil ProRail in de tweede helft van dit jaar de boer mee op.

Afvallers niet uitgesloten

Over de stand van zaken rondom ASAP ERTMS zegt Op de Hoek dat de kick-off inmiddels achter de rug is en de bedrijven nu in de onderzoeksfase zitten. Overigens is men niet direct in het diepe gesprongen. Eerst is er gesproken over hoe iedereen de samenwerking voor zich ziet en hoe men de komende periode te werk wil gaan.

“Een partnerschap is meer dan een procedure. Het zegt ook iets over je houding en gedrag. Hoe gaan we met z’n alleen de win-win-situatie opzoeken”, aldus Op de Hoek.

Op dit moment worden 15 innovatie-ideeën uitgewerkt, waarna in mei de business cases en testplannen opgeleverd moeten worden. Daarna wordt een plan van aanpak voor de testfase opgesteld. Dat wordt tevens de volgende fase in het proces, die na de zomer opgestart wordt.

Hoewel ProRail ervan uit gaat dat tegen die tijd alle bedrijven nog betrokken zullen zijn, is het volgens Op de Hoek niet ondenkbaar dat er bij de beoordeling van de business cases nog een selectie plaatsvindt.

Een business case wordt onder meer getoetst op wat het betekent voor de impactgebieden die ProRail heeft geïdentificeerd en in welke mate het bijdraagt aan de versnelde uitrol van ERTMS. Daarnaast wordt de haalbaarheid onder de loep genomen. Daarbij wordt ook gekeken naar het economisch perspectief. Liggen er kansen op voor opschaalbare innovaties waarin ProRail kan mee-investeren?

Bekijk hier het de nieuwsuitzending terug:

Sneller, slimmer en duurzamer

De vraagstukken die ProRail eerder dit jaar bij de marktpartijen heeft uitgezet moeten voor er onder meer voor zorgen dat sneller, slimmer en duurzamer gewerkt kan worden, of dat nu gaat over de leidingen en kabels of om de behuizingen van objecten langs de baan.

Tevens heeft de Spoorbeheerder een zogeheten wildcard uitgezet. “Innovatie laat zich soms niet in een vakje passen en daarom was een open rubriek wel zo fijn”, zegt Op de Hoek daarover. Voorbeelden van inzendingen in deze categorie variëren van veiligheidsoplossingen tot planningen, van producten tot werkwijzen.

Lees meer:

Auteur: Nick Augusteijn

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.