UNIFE pleit voor Europees platform digitalisering spoorsector

De Europese spoorbranchevereniging UNIFE roept de Europese Commissie op een coördinerende rol te vervullen voor de digitalisering van de spoorbranche. Ook zou er een centraal Europees platform moeten komen waar alle relevante partijen de krachten bundelen voor deze digitaliseringsslag, vindt UNIFE.

Digitalisering is volgens UNIFE van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de spoorbranche. De vereniging publiceerde deze week een visiedocument over dit onderwerp ‘Digital Trends in the Rail Sector.’ In dit document formuleert de branchevereniging vijf speerpunten: big data, cyberveiligheid, kunstmatige intelligentie (AI), nieuwe mobiliteitsdiensten en de digitalisering van spoorgoederenvervoer. In alle gevallen geldt dat de Europese Commissie het voortouw zou moeten nemen, wat UNIFE betreft en dat Brussel wettelijke kaders moet scheppen om digitalisering te stimuleren en te reguleren.

Big Data

“Het belang van het verzamelen, beheren en effectief verwerken van data wordt meer en meer erkend door de toeleveranciers van de spoorbranche”, signaleert UNIFE. Volgens de branchevereniging zijn spoorvoertuigen in staat om een tot vier miljard datapunten per jaar en de infrastructuur enkele miljarden boodschappen per jaar te versturen. Big data is een belangrijk onderdeel van voorspellend onderhoud van spoorinfrastructuur en energiebesparingsbeleid. Volgens UNIFE is meer transparantie nodig bij het categoriseren van data in de railsector, wat weer nodig is om een duidelijk beeld te krijgen van welke data gedeeld mag worden onder de verschillende belanghebbenden.

Cyberveiligheid

Voor meer cyberveiligheid zijn vervoerders en spoorbeheerders al gebonden aan Europese wet- en regelgeving rondom risicomanagement, het melden van cyberincidenten en dataprivacy. Maar wat volgens UNIFE nog ontbreekt is geharmoniseerde aanpak vanuit de Europese Commissie voor het opsporen en bestrijden van cyberveiligheidsrisico’s. De organisatie benadrukt het belang van het stimuleren van een cyberveiligheidscultuur en roept op tot cross sectorale samenwerking en uitwisseling van best practices.

Artificial Intelligence (AI)

UNIFE ziet veel kansen voor de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) in de spoorsector, vooral bij het onderhoud van de infrastructuur. “AI-based technologie zou gebruikt kunnen worden bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.” Volgens UNIFE zou de Europese Commissie op AI gebaseerde oplossingen moeten ondersteunen en er een gestandaardiseerd certificatieproces voor moeten inrichten. “Dit zal ook bijdragen aan meer vertrouwen tussen bedrijven, consumenten en de maatschappij als geheel.”

Nieuwe mobiliteitsdiensten

De digitalisering van spoorvervoer stimuleert de ontwikkeling en implementatie van nieuwe tools en diensten voor deur-tot-deur mobiliteit, gebaseerd op multimodale transportsystemen. In deze context gaat de spoorsector er van uit dat het aan belang wint in de steden en stedelijke regio’s. Metro’s, trams en forensentreinen zijn een praktische, veilige en emissie neutrale manier om reizigers te vervoeren. Volgens UNIFE gaat het spoor dienen als ruggengraat van duurzaam en multimodaal vervoer. UNIFE roept EU organisaties en lidstaten op om de Shift2Rail samenwerking voort te zetten en prioriteit te geven aan rail en andere vormen van ‘groene’ vervoersvormen.

Digitalisering spoorgoederenvervoer

Europese toeleveranciers van de spoorbranche zien spoorgoederenvervoer als onderdeel van een digitaal logistiek ecosysteem. Hierbinnen zou de complexiteit van de operatie afnemen terwijl de efficiency en de flexibiliteit toenemen en de kosten dalen. “Deze transformatie moet snel worden geïmplementeerd en kan worden ondersteund door geavanceerde technologie. Zo kunnen we in de pas blijven lopen met de snelle technologische vooruitgang die nu plaatsvindt in het wegvervoer.”

In het algemeen stelt UNIFE dat een eenduidig wettelijk kader nodig is op Europees niveau om het delen van data en informatie tussen relevante partijen in de logistieke keten te ondersteunen.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.