zwaan

Minder hinder op het spoor door dieren

Vorige week was het weer raak. Een zwaan raakte verstrikt in de bovenleiding op station Hoofddorp en werd met vereende krachten levend bevrijd door ProRail en de hulpdiensten. Later bezweek het dier alsnog. Door het incident raakte het treinverkeer enige tijd vertraagd. Dieren op of bij het spoor verstoren het treinverkeer geregeld, maar het aantal vertragingen neemt wel af. In 2018 waren er 4.475 vertraagde treinen door dieren, een daling van 10 procent vergeleken met 2017. In 2016 ging het nog om 6000 treinen die hinder ondervonden vanwege dieren.

Zwanen en andere vogels zijn niet de enige dieren die het spoor kruisen. Ook paarden en huisdieren lopen nog wel eens over de rails. Op de Veluwe of in de duingebieden bestaat de kans dat wild het spoor te dicht nadert. In gebieden met weilanden wil vee nog wel eens ontsnappen door een open hek en zo op het spoor terechtkomen. Soms veroorzaken dieren ook schade, zoals konijnen die aan kabels knagen. Vorig jaar kreeg ProRail zelfs meldingen over exotischere dieren. Zo legde onder meer een lama, buffels en een ontsnapte pelikaan uit Artis het treinverkeer stil.

Geurzuilen effectief

Om overlast en gevaarlijke situaties zo veel mogelijk te voorkomen maakt ProRail gebruik van verschillende methoden, die per leefgebied kunnen verschillen. Zo worden barrières opgeworpen in de vorm van sloten, hekken of afrasteringen en worden ecoducten gebouwd. Ook probeert ProRail dieren in de buurt van het spoor af te schrikken met lichtsignalen of geuren. Dat laatste gebeurt door gericht geurzuiltjes te plaatsen die gevuld zijn met tupoleum. De proeven die daarmee gedaan zijn, blijken succesvol. Dieren blijven uit de buurt van de geurzuilen en worden soms naar veilige oversteekplaatsen geleid. Op de plekken waar de palen geplaatst zijn is het aantal aanrijdingen en andere incidenten afgenomen met 63 procent, meldt ProRail.

Wat goed helpt om zwanen weg te houden van het spoor is een constructie van palen en linten bij sloten die dwars op de spoorbaan liggen. Die constructie moet de dieren doen besluiten om niet richting spoor op te stijgen, maar de andere kant op. Dat verkleint de kans dat ze de bovenleiding in vliegen. Omdat zwanen moeilijk te vangen zijn als ze bijvoorbeeld op het spoor lopen heeft een aantal incidentenbestrijders van ProRail een cursus zwanenvangen gevolgd.

Veetunnels

Veehouders aanspreken op openstaande hekken of onvoldoende afrastering blijkt eveneens effectief. Daarnaast wil ProRail met nieuwe veetunnels in plaats onbewaakte overwegen boeren de mogelijkheid geven om veilig over te steken met hun vee.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Yvonne Ton

Yvonne Ton is freelance journalist van SpoorPro.

1 reactie op “Minder hinder op het spoor door dieren”

Patrick Steijger|25.02.19|15:54

Geurzuilen met Tupoleum worden ingezet om damherten,reeën en wilde zwijnen van het spoor af te houden. Daarnaast worden geurzuilen op sommige trajecten gebruikt om konijnen,vossen en dassen uit taluds en spoordijken te houden. Dit om graafschade te voorkomen. Omdat er zetmelen zitten in de mantels van kabels knagen dieren hier aan. Met Tupoleum kunnen de dieren uit de buurt gehouden worden van kabels en regelkasten. Tupoleum heeft sinds juli 2018 een productcertificaat met nummer PCT00329-A.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.