Geert Pauwels, directeur, NMBS Logistics

Lineas-topman op klimaattop: overheid moet gelijk speelveld transportsector gelijktrekken

Lineas-topman Geert Pauwels, heeft donderdagochtend op de klimaattop in Glasgow een warm pleidooi gehouden voor het spoorvervoer. “Om de klimaatdoelstellingen te behalen, is het spoor een onmisbare schakel.” Pauwels presenteerde een vijftal technologieën om het spoorvervoer te verbeteren en vraagt overheden om steun.

“De grootste bedreiging voor onze planeet is het geloof dat iemand anders het zal redden.” Met deze quote van Robert Swan begon Lineas-directeur Geert Pauwels zijn toespraak op de klimaattop in Glasgow deze ochtend. De toespraak mondde uit in een vurig pleidooi voor de spoorsector. Door te streven naar een verdubbeling van het spoorvervoer tegen 2030 zet de sector volgens hem alvast zijn beste beentje voor.

De cijfers spreken volgens hem voor zich. Vrachtwagens voeren tachtig procent van het goederenvervoer in Europa uit. Wegen slibben hierdoor dicht en het goederenvervoer heeft een bijdragen van 20 procent in de Europese CO2-uitstoot. “En de uitstoot dreigt verder te stijgen omdat er in de komende tien jaar een toename van het goederentransport voorzien wordt van 30 procent”, aldus Pauwels.

Rail Freight Forward

Lineas en Pauwels zijn medeoprichters van Rail Freight Forward, een coalitie van Europese spoorvervoerders die het spoorvervoer in Europa willen stimuleren. Omdat treinvervoer negen keer minder CO2-uitstoot en veel vrachtwagens van de weg haalt, gelooft de railsector dat spoorvervoer een onmisbare schakel is om de klimaatdoelstellingen te realiseren en het dichtslibben van Europese wegen te voorkomen.

Rail Freight Forward pleit voor een hervormde Europese transportinfrastructuur met railvervoer als de ruggengraat. Daarbij is de inzet van drie partijen nodig, volgens Pauwels. Enerzijds de spoorvervoerders die een product op de markt moeten zetten die de concurrentie wint van het wegvervoer. Anderzijds zijn het de infrastructuurmanagers die de infrastructuur en flowmanagement moeten verbeteren zodat treinen makkelijker door Europa kunnen reizen. In het ideaal beeld van Pauwels pendelt de trein door Europa als een heftruck door een magazijn.

Overheidssteun vereist

De derde partij die een rol moet spelen om de potentieel van het spoorvervoer te verwezenlijken, is de overheid. Deze moet er volgens Pauwels voor zorgen dat het level playing field in de transportsector gelijkgetrokken wordt en de trein niet langer in het nadeel is ten opzichte van de vrachtwagen. Hij pleit voor de invoering van een Emission Trading System (ETS) in de transport sector.

Ook zou de overheid innovaties moeten steunen om de sector te moderniseren. “In grote lijnen is een trein in honderd jaar gelijk gebleven”, zegt hij. Om tot deze modernisering te komen, heeft de spoorsector een vijftal belangrijke technologieën geïdentificeerd. Zo moeten de grenzen in het spoorvervoer afgeschaft worden. “We moeten naar een European rail management system gaan, zodat treinen zonder administratieve rompslomp de staten kunnen doorkruisen”, legt Pauwels uit.

Digitalisering en informatiebundeling

De gebrekkige flexibiliteit van het spoorvervoer wil de directeur opvangen door de introductie van een digitaal capaciteitsmanagementsysteem. Dit heeft volgens hem niet alleen voordelen voor de transportsector, maar kan ook nationale infrastructuurbeheerders helpen hun capaciteit optimaler te benutten.

De derde technologie die door Pauwels en betrokkenen uit de spoorsector is geïdentificeerd als actiepunt is één digitaal platform voor informatie-uitwisseling. Hier moeten niet alleen de spoorvervoerders en andere spelers in railsector op aangesloten worden, tevens de andere modaliteiten. Pauwels: “Zodoende kan bijvoorbeeld ook de last-mile-delivery beter afgestemd worden met bijvoorbeeld wegvervoerders.”

Automatische treinen kriskras door Europa

Ook de snelheid van het treinverkeer moet omhoog. Dit kan volgens Pauwels bereikt worden met een digitaal, automatisch koppelingssysteem. Het proces verloopt nu nog handmatig, is daardoor tijdrovend en ook niet ongevaarlijk. In de verdere toekomst ligt er volgens hem een rol voor zelfrijdende treinen, de vijfde technologie waar ontwikkeling vereist is. In het ideaal beeld van Pauwels pendelt de trein ooit door Europa als een onbemande heftruck door het magazijn.

Aan het einde van zijn toespraak kreeg Pauwels nog de vraag vanuit het publiek of de automatisering van het treingoederenvervoer geen impact heeft op de werkgelegenheid. “Er heest momenteel een grote schaarste op de arbeidsmarkt. En de automatisering van bepaalde processen hoeft er niet toe te leiden dat banen verdwijnen, er kan een verschuiving optreden”, antwoordt de topman.

Spoorvervoer onmisbaar voor economische groei

Ook het tekort aan vrachtwagenchauffeurs in de UK werd door Pauwels nog aangehaald. Hierdoor raken bedrijven en winkels slecht bevoorraad, hetgeen ook slecht is voor de economie. “En als we het spoorvervoer niet op punt zetten en het vrachtverkeer niet afbouwen, slibt Europa dicht. Dat is funest voor de economie”, krijgt Pauwels nog bijval uit het publiek.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Jerom Rozendaal

Jerom Rozendaal is correspondent voor vakblad SpoorPro in België.

1 reactie op “Lineas-topman op klimaattop: overheid moet gelijk speelveld transportsector gelijktrekken”

Shella Mungra|15.11.21|12:01

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.