IJzeren Rijn, spoorlijn,

Nieuw haalbaarheidsonderzoek IJzeren Rijn 2.0 tegen zere been van Vlaams Belang

IJzeren Rijn, spoorlijn,

Er komt dit najaar een nieuw onderzoek naar de haalbaarheid van de Rhein-Ruhr-Rail Connection, ook wel 3RX genoemd. Dat heeft de Belgische minister van Mobiliteit Georges Gilkinet deze week herhaald tijdens een commissievergadering van de Commissie voor Mobiliteit. De uitleg van de minister was tegen het zere been van commissielid Frank Troosters van Vlaams Belang. Hij hekelt het gegeven dat er telkens opnieuw een studie wordt uitgevoerd, zonder dat daar concrete resultaten uit voortvloeien.

“We zijn nu dus een studie van vier jaar geleden aan het actualiseren. In het najaar zal die studie worden opgestart en ze duurt dan nog eens een jaar. Daarna zal ze misschien, naar analogie met andere dossiers, in een bureaulade belanden, waardoor we binnen twee of drie jaar misschien nog eens een update en een nieuwe studie van de actualisatie van de actualisatie kunnen doen”, aldus Troosters.

De internationale werkgroep achter het 3RX-project besloot al in juni 2020 over te gaan tot het actualiseren van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). 3XR wordt ook wel gezien als de opvolger van de IJzeren Rijn. De geactualiseerde MKBA zal breder van opzet zijn dan de vorige MKBA, die vier jaar geleden is gedaan. Daarnaast worden volgens Gilkinet “nieuwe relevante elementen en cijfers” meegewogen. Welke dat zijn, vertelde hij niet.

België neemt voortouw

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer zal het voortouw nemen in het project rond de MKBA, waar  België, Nederland en Duitsland een overeenkomst voor zullen ondertekenen, zodat de opdracht uitgezet kan worden. De kosten van het project zullen door drieën gedeeld worden. De resultaten worden eind 2022 verwacht.

Het 3RX-project is een van de vraagstukken in de Marktvisie Ambitienetwerk Spoorgoederen, waarin input van de spoorgoederensector staat op de ontwikkelagenda. De Spoorgoederentafel heeft 3RX op zijn Nederlandse wensenlijstje staan, want de verbinding “geeft enige ruimte in Brabant”, maar een werkelijk hartstochtelijke pleitbezorger van een IJzeren Rijn 2.0 toont de Nederlandse spoorbranche zich in haar Marktvisie toch niet: “De sector is van oordeel dat 3RX niet mag betekenen dat voor de treinen van en naar het chemiecluster Chemelot het aantal paden op het basisnet in 2040 gaat knellen.”

Lees meer:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Nick Augusteijn

1 reactie op “Nieuw haalbaarheidsonderzoek IJzeren Rijn 2.0 tegen zere been van Vlaams Belang”

Pat Rick|08.07.21|17:26

Er moet een tunnel komen om het natuurgebied bij Weerterbergen te sparen. Want men is net bezig geweest met ecoducten om De Peel met de Kempen te verbinden, net als de treintunnel door het Groene Hart. En anders zal de IJzeren Rijn dit en de ecologische hoofdstructuur weer teniet doen.

En nu al zijn capaciteitsproblemen te voorzien: zeker als er een extra intercity naar Aken komt en station Haelen. Verder wacht de verdubbeling aan Duitse kant tussen Kaldenkerken en Dulken al ook vele decenia

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.