Overheid wil verdubbeling goederenvervoer en proactieve houding Infrabel

De Belgische overheid wil het spoorgoederenvervoer tegen 2030 verdubbelen. Dat staat in het prestatiecontract dat de komende anderhalf jaar onderwerp is van onderhandelingen met infrabeheerder Infrabel. Daarnaast moet Infrabel het Belgische spoor actief onder de aandacht brengen van nieuwe toetreders in de markt.

De Belgische overheid is vorige week zowel Infrabel als NMBS in onderhandeling gegaan over de nieuwe beheerscontracten. Het is de bedoeling dat met Infrabel een prestatiecontract wordt gesloten met als doel de “toegankelijkheid van het grondgebied te versterken door aantrekkelijke spoorvervoersdiensten, via een efficiënte en veilige infrastructuur die volgens de hoogste standaarden wordt geëxploiteerd”.

De overheid wil onder andere inzetten op een nauwe samenwerking met spoorwegondernemingen, kandidaten, verladers, overheden, openbaarvervoermaatschappijen en andere infrastructuurbeheerders met het oog op een voortdurend verbeterde coördinatie binnen het spoorwegsysteem en tussen het spoorwegsysteem en zijn omgeving.

Nieuwe toetreders

De Belgische overheid verwacht van Infrabel dat relaties met potentiële nieuwe vervoerders onderhoudt om deze naar het spoor te lokken. “Hij promoot actief de troeven van het Belgische spoorwegnet bij potentiële nieuwe gebruikers. Hij bevordert de lancering van nieuwe diensten en ondersteunt nieuwe kandidaten die op het netwerk willen rijden”, klinkt het.

Een forse verbetering van het spoorgoederenvervoer moet ervoor zorgen dat het vervoerde volume tegen 2030 is verdubbeld. Naast een meer klantgerichte insteek dient de spoorbeheerder zich ook te richten op het verbeteren van internationale verbindingen en belangrijke economische centra, zoals havens.

In deze context sluit het kader document aan bij de spoorvisie die eerder in de haven van Antwerpen gepresenteerd werd door Infrabel, Port of Antwerp en Railport Antwerpen. Daarin wordt een verdubbeling van het spoorgebruik nagestreefd voor de afwikkeling van het achterlandvervoer. Momenteel wordt er 7 procent van het achterlandvervoer per trein afgewikkeld. Dat percentage moet opgekrikt worden naar 15 procent in 2030.

Stimuleringsmechanisme

Het contract voorziet in evenredige stimulerings- en sanctiemechanismen met betrekking tot de naleving van de doelstellingen. Er wordt een streefwaarde vastgesteld, en ook een boven- en ondergrens. Presteert Infrabel onder de minimale KPI-waarden dan wordt een boete opgelegd. Presteert het bedrijf boven verwachting dan ligt een bonus in het verschiet voor de leiding. Vijf jaar na de start van het contract wordt een grondige tussentijdse evaluatie gemaakt.

Over de precieze invulling van de doelstellingen wordt dus het komende jaar onderhandeld. In deze onderhandelingen zullen de financiën zeker ter sprake komen. In het openingsbod van de federale regering staat nog niets concreets over de financiering van het spoor. Het lijkt voor de hand liggend dat Infrabel net zoals de NMBS hun financiële eisenpakket opvoeren om de doelstellingen te realiseren.

De nieuwe contracten zullen na de uitgebreide onderhandeling naar verwachting eind 2022 worden afgesloten en gelden voor een periode van tien jaar.

Bekijk hier de ontwerpspecificaties voor de openbaredienst-verplichtingen:

Lees ook:

Belgische overheid onderhandelt met Infrabel en NMBS over nieuwe beheerscontracten

 

Auteur: Jerom Rozendaal

Jerom Rozendaal is correspondent voor vakblad SpoorPro in België.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Overheid wil verdubbeling goederenvervoer en proactieve houding Infrabel | SpoorPro.nl

Overheid wil verdubbeling goederenvervoer en proactieve houding Infrabel

De Belgische overheid wil het spoorgoederenvervoer tegen 2030 verdubbelen. Dat staat in het prestatiecontract dat de komende anderhalf jaar onderwerp is van onderhandelingen met infrabeheerder Infrabel. Daarnaast moet Infrabel het Belgische spoor actief onder de aandacht brengen van nieuwe toetreders in de markt.

De Belgische overheid is vorige week zowel Infrabel als NMBS in onderhandeling gegaan over de nieuwe beheerscontracten. Het is de bedoeling dat met Infrabel een prestatiecontract wordt gesloten met als doel de “toegankelijkheid van het grondgebied te versterken door aantrekkelijke spoorvervoersdiensten, via een efficiënte en veilige infrastructuur die volgens de hoogste standaarden wordt geëxploiteerd”.

De overheid wil onder andere inzetten op een nauwe samenwerking met spoorwegondernemingen, kandidaten, verladers, overheden, openbaarvervoermaatschappijen en andere infrastructuurbeheerders met het oog op een voortdurend verbeterde coördinatie binnen het spoorwegsysteem en tussen het spoorwegsysteem en zijn omgeving.

Nieuwe toetreders

De Belgische overheid verwacht van Infrabel dat relaties met potentiële nieuwe vervoerders onderhoudt om deze naar het spoor te lokken. “Hij promoot actief de troeven van het Belgische spoorwegnet bij potentiële nieuwe gebruikers. Hij bevordert de lancering van nieuwe diensten en ondersteunt nieuwe kandidaten die op het netwerk willen rijden”, klinkt het.

Een forse verbetering van het spoorgoederenvervoer moet ervoor zorgen dat het vervoerde volume tegen 2030 is verdubbeld. Naast een meer klantgerichte insteek dient de spoorbeheerder zich ook te richten op het verbeteren van internationale verbindingen en belangrijke economische centra, zoals havens.

In deze context sluit het kader document aan bij de spoorvisie die eerder in de haven van Antwerpen gepresenteerd werd door Infrabel, Port of Antwerp en Railport Antwerpen. Daarin wordt een verdubbeling van het spoorgebruik nagestreefd voor de afwikkeling van het achterlandvervoer. Momenteel wordt er 7 procent van het achterlandvervoer per trein afgewikkeld. Dat percentage moet opgekrikt worden naar 15 procent in 2030.

Stimuleringsmechanisme

Het contract voorziet in evenredige stimulerings- en sanctiemechanismen met betrekking tot de naleving van de doelstellingen. Er wordt een streefwaarde vastgesteld, en ook een boven- en ondergrens. Presteert Infrabel onder de minimale KPI-waarden dan wordt een boete opgelegd. Presteert het bedrijf boven verwachting dan ligt een bonus in het verschiet voor de leiding. Vijf jaar na de start van het contract wordt een grondige tussentijdse evaluatie gemaakt.

Over de precieze invulling van de doelstellingen wordt dus het komende jaar onderhandeld. In deze onderhandelingen zullen de financiën zeker ter sprake komen. In het openingsbod van de federale regering staat nog niets concreets over de financiering van het spoor. Het lijkt voor de hand liggend dat Infrabel net zoals de NMBS hun financiële eisenpakket opvoeren om de doelstellingen te realiseren.

De nieuwe contracten zullen na de uitgebreide onderhandeling naar verwachting eind 2022 worden afgesloten en gelden voor een periode van tien jaar.

Bekijk hier de ontwerpspecificaties voor de openbaredienst-verplichtingen:

Lees ook:

Belgische overheid onderhandelt met Infrabel en NMBS over nieuwe beheerscontracten

 

Auteur: Jerom Rozendaal

Jerom Rozendaal is correspondent voor vakblad SpoorPro in België.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.