Een goederentrein op de Betuweroute, foto: ProRail

Gelderland presenteert herziene plannen voor railterminal in Valburg

De gedeputeerde staten van de provincie Gelderland hebben een herzien ontwerp opgesteld voor de nog te bouwen Railterminal Gelderland (RTG) bij Valburg. Hierin is onder meer rekening gehouden met de effecten op de natuur op de Veluwe. De stukken liggen tot 21 oktober ter inzage.

De provincie Gelderland stelde in het voorjaar van 2019 al een ontwerpplan op voor de RTG. Maar door het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moest er een milieueffectrapportage (MER) komen. Sinds deze week ligt er een aangepast ontwerp op basis van de MER en een zogenaamde ADC-toets die werd uitgevoerd voor de RTG.

Veluwe

De conclusie uit de Milieueffectrapportage (MER) is dat voor een aantal gebieden op de Veluwe effecten op de natuur te verwachten zijn. Vervolgens zijn de plannen voor de terminal beoordeeld met een zogenaamde ADC-toets. Met deze toets moet het gebrek aan alternatieven voor de terminal worden aangetoond, net als de dwingende reden van openbaar belang van de terminal en de manier waarop de effecten van de deze terminal gecompenseerd gaan worden. Deze compensatie-maatregelen op de Veluwe vormen onderdeel van de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming.

Gedeputeerde Staten hebben nu een herzien ontwerp inpassingsplan railterminal Gelderland (RTG) vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen. Ook het Milieueffectrapport (MER), de passende beoordeling, twee ontwerp-omgevingsvergunningen (Wet natuurbescherming en waterwet) en het ontwerpbesluit voor hogere grenswaarden (geluid) liggen ter inzage.

Minder uitstoot

“Met dit herziene inpassingsplan zetten we een volgende, nieuwe stap op weg naar het mogelijk maken van de railterminal Gelderland. Door gebruik te maken van de bestaande Betuweroute kunnen ondernemers via de railterminal Gelderland goederen overslaan van weg naar spoor. Dat is niet alleen goed voor de regionale economie en bedrijven, maar leidt ook tot minder uitstoot bij het vervoer van goederen. We compenseren de stikstof en we investeren in gebiedsmaatregelen om de effecten van de railterminal te beperken,” aldus Gedeputeerde Christianne van der Wal.

Iedereen kan van 10 september 2020 tot en met 21 oktober reageren op het herziene inpassingsplan en de bijbehorende stukken. Afhankelijk van Covid-19 organiseert de provincie op 13 en 14 oktober inloopbijeenkomsten in Valburg. Reacties op stukken worden beantwoord en waar nodig verwerkt in het definitieve inpassingsplan. Begin 2021 besluiten Provinciale Staten naar verwachting over het inpassingsplan.

Kansen

De Railterminal Gelderland moet eind 2024 klaar zijn en dan gaan dienen als aansluiting van de regio op de Betuweroute. Valburg bied zowel voor vrachtvervoer over de weg (via de A15) als over het water (via de Waal) toegang tot het spoor. Bij Valburg ligt al een terrein voor het rangeren van containertreinen: het Container Uitwissel Punt (CUP). Omdat deze voorzieningen er al zijn, is dit volgens de provincie de beste plek in Gelderland om containers over te laden van weg naar spoor.

Uit een begin dit jaar afgeronde marktconsultatie bleek dat de marktpartijen verwachten dat de terminal op termijn genoeg volume kan aantrekken. Zeker wanneer goederen er niet alleen in de vorm van containers kunnen worden geladen. Verder zien zij mogelijkheden voor Valburg als ‘extended gateway’ van Rotterdam. Containers kunnen dan in Valburg worden gesorteerd op eindterminal in Rotterdam. Bij een ‘extended gateway’ zou de terminal onder douaneregime moeten vallen. Dan wordt het mogelijk om containers op de terminal in- of uit te klaren voor de douane.

Vanuit de regio zelf is er veel weerstand tegen de plannen vanwege de te verwachten toestroom van vrachtwagens naar Valburg en het effect hiervan op onder meer de verkeersveiligheid.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.