DB Cargo Belgium

Nettoverlies DB Cargo nadert half miljard euro

DB Cargo zag vorig jaar het nettoverlies met maar liefst 43 procent toenemen naar 488 miljoen euro, op een nagenoeg gelijk gebleven omzet van 3,36 miljard euro (-0,7procent). Het fiscale jaar 2019 is daarmee het vijfde achtereenvolgende jaar dat de spoorgoederenvervoerder rode cijfers schrijft.

Dat meldt de DB Cargo, ruim drie maanden na de publicatie van de voorlopige jaarcijfers van moederconcern Deutsche Bahn over 2019. Die lieten toen al een negatief bedrijfsresultaat (ebit) zien van de vrachtdochter van 308 miljoen euro.

Vervoersvraag

De directie van DB Cargo wijt in de definitieve jaarrekening het enorme verlies over 2019 vooral aan de slechte conjuncturele ontwikkeling in de tweede helft van vorig jaar. Daardoor nam vooral de vervoersvraag uit de belangrijke staal- en auto-industrie sterk af, schrijft het bestuur. Ook een nieuwe cao voor het personeel met een loonsverhoging van 6,1 procent verslechterde het resultaat. Daarbij steeg het personeelsbestand in 2019 met 547 medewerkers naar bijna 18.000 mensen.

De vervoersprestatie daalde intussen met 5,2 procent naar bijna 60 miljard tonkilometers, terwijl het vervoerde volume een reductie liet zien van 7,1procent naar 168,9 miljoen ton. Uit de gespecificeerde jaarrekening blijkt verder dat DB Cargo in 2019 voor het gebruik van het spoor 63 miljoen euro extra aan staatssteun kreeg vergeleken met 2018. In totaal kwam die subsidie, eigenlijk een korting om de modal shift te stimuleren, uit op 158 miljoen euro.

De klanttevredenheid en de punctualiteit stegen vorig jaar intussen licht. Daarnaast nam het aantal gestrande locomotieven door defecten af van 88 per dag naar 61.

Wagonladingvervoer

Uit de jaarcijfers blijkt verder dat het lek bij DB Cargo vooral moet worden gezocht in de slechte prestaties in het wagonladingvervoer. Deze divisie leed een verlies van 200 miljoen euro tegen 190 miljoen in 2018, ondanks ingrepen om de kosten te reduceren en de verkoopresultaten te verbeteren. De divisie kampt onder meer met een lage benuttingsgraad en hoge structurele kosten. DB Cargo verwacht intussen voor het lopende boekjaar een verdere verslechtering van het ladingaanbod door de coronacrisis. Donderdag worden de halfjaarcijfers van DB gepubliceerd.

Belangenorganisatie Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE) stelt intussen dat DB Cargo door de royale staatssteun de eigen winstgevendheid uit het oog heeft verloren en onder kostprijs werkt. Goed voor de klanten, maar slecht voor DB Cargo, voor de achterban van NEE en ook voor de Duitse belastingbetaler, die elk jaar de verliezen van DB moet aanvullen. De belangenbehartiger hekelt verder de rol van de Duitse staat, die volgens de organisatie ‘verdwaald rondloopt’ in de spoorsector en het volgens haar moeilijk heeft met zijn rol als eigenaar van DB, de grote macht van de vakbonden en de druk van de verladers.

Monopolie

NEE hamert er ook op dat de Duitse overheid voor gelijke marktvoorwaarden moet zorgen voor alle spelers. Het monopolie van DB bij het wagonladingvervoer dient te verdwijnen, vindt ze. Verder pleit NEE voor een breed stimuleringspakket dat geen enkele partij uitsluit. Geld daarvoor zou uit de verkoop van DB-aandelen of bedrijfsonderdelen kunnen komen, aldus NEE.

Auteur: John Versleijen

John Versleijen is redacteur van Nieuwsblad Transport, een zusteruitgave van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.