Discussiepanel SpoorPro Seminar

‘Inspraak nog niet goed geregeld in conceptwet voor omvorming ProRail’

Als ProRail een zelfstandige uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt, dan moet de inspraak van belanghebbenden partijen goed worden geregeld. Daarvoor pleitten RailGood, Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) en Rover dinsdag tijdens het SpoorPro Seminar ‘Omvorming ProRail tot zbo’ in Amersfoort. 

De partijen wezen er tijdens een discussiepanel op dat in het wetsvoorstel wordt gesproken over de institutionele driehoek ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en NS. Andere belanghebbenden zouden hierin nog niet specifiek genoemd worden.

De Tweede Kamer buigt zich op dit moment over het wetsvoorstel voor de omvorming van ProRail. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lichtte de beweegredenen om ProRail om te vormen uitgebreid toe tijdens het seminar. Hoewel er veel weerstand is vanuit de spoorsector tegen de voorgenomen structuurwijziging werd er tijdens het seminar wel meegedacht over hoe de inspraak in de nieuwe wetgeving geregeld zou kunnen worden.

LOCOV

RailGood, FMN en Rover willen dat als ProRail een zelfstandig bestuursorgaan wordt dat ze kunnen blijven meepraten over belangrijke spoorthema’s. Volgens directeur Freek Bos van Rover is dat nu goed geregeld in het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV). ProRail en NS zijn op dit moment verplicht om bepaalde zaken in het LOCOV te toetsen. Bos: “Wij zien dit echter nog niet terug in de lagere regelgeving voor de omvorming van ProRail tot zbo en het is wel belangrijk dat dat daarin wordt opgenomen.”

“Niet met al onze adviezen in het LOCOV wordt wat gedaan, maar je ziet bijvoorbeeld wel dat ProRail onze verbetersuggesties naar aanleiding van de werkzaamheden bij Leiden heeft overgenomen. Juist door de formele setting van het LOCOV wordt daar wat mee gedaan.”

Gebruikersraad

FMN en RailGood nemen niet deel aan het LOCOV en zien daarom meer heil in een gebruikersraad waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd. Directeur Hans-Willem Vroon van RailGood: “Ik wil niet op de stoel van het ministerie of ProRail gaan zitten, maar ik wil wel op tijd gehoord worden. Thema’s zoals aanleg of onderhoud van infrastructuur, toekennen van treinpaden, gebruikersvergoeding of omgevingseffecten hangen allemaal met elkaar samen. Met een gebruikersraad krijg je dilemma’s veel eerder en eerlijker op tafel en kun je op tijd bijsturen.”

Volgens Vroon zou de gebruikersraad een formele positie moeten krijgen en dient dit te worden opgenomen in het wetsvoorstel voor de omvorming van ProRail zbo. In de huidige vorm wordt er wel met consultaties gewerkt, maar dit werkt volgens hem onvoldoende. “Nu legt ProRail sommige aanpassingen die wij hebben voorgesteld voor de netverklaring voor het spoor, naast zich neer”, zegt hij. “Door deze inspraak in een gebruikersraad te beleggen wordt er veel minder met de vinger gewezen en hoeven wij zaken minder vaak via de Tweede Kamer te spelen. Ook als er dingen misgaan, zoals met de blusinstallatie op Waalhaven Zuid, kan dat in dit overleg worden besproken.”

Uitvoeringsorganisatie

Coen Storm, directeur Rail bij Connexxion en vertegenwoordiger van FMN ziet een “gebruikersraad of een andere vorm van inspraak” ook wel zitten. “Als de zbo-vorming doorgaat, dan zullen we iets moeten gaan regelen. Wij hebben nog steeds geen positie in de driehoek.”

“ProRail is een uitvoeringsorganisatie en moet spoor aanleggen en diensten leveren aan de sector. Een uitvoeringsorganisatie moet ook praten met partijen die verstand hebben van wat de treinoperatie inhoudt. Wij hebben op dit moment een andere positie dan NS als het om inspraak gaat. Net zoals de goederenvervoerders zouden wij een plek aan tafel moeten krijgen als het gaat over de uitvoering”, vindt hij. “Het LOCOV moet wettelijk gezien instemmen met processen en procedures. Wij zitten als regionale vervoerder niet automatisch aan tafel. In het zbo-model moet dat wel geregeld worden.”

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.