Havenspoorlijn Rotterdam

Haven was motor achter toename spoorgoederenvervoer 2019

Het spoorvervoer boekte vorig jaar 9,8 miljoen goederentreinkilometers. Dat was 5 procent meer dan het jaar ervoor. Dit was vooral te danken aan een fikse stijging op de Havenspoorlijn, die een toename zag van maar liefst 17 procent.

Op de Betuweroute groeide het aantal goederentreinkilometers met 4 procent. Op het gemengde net, waar zowel reizigers als goederentreinen rijden, nam het goederenvervoer met 3 procent toe. Dat meldde spoorbeheerder ProRail vrijdag.

Havenspoorlijn

In totaal werden er afgelopen jaar op de Havenspoorlijn 1,5 miljoen goederentreinkilometers gemaakt. Dit kwam onder meer door de 4600 extra treinritten die in 2019 zijn gemaakt op dit traject. Ook op de Betuweroute zijn meer treinkilometers gemaakt, in totaal 2,3 miljoen. Dit ondanks een toename van de werkzaamheden aan het Derde Spoor, een capaciteitsuitbreiding van het Duitse traject dat in het verlengde van de Nederlandse Betuweroute ligt.

Hoewel op de Betuweroute een toename is genoteerd, is een deel van de treinen wegens de werkzaamheden toch uitgeweken naar het gemengde net. Dit zorgde dat op deze route 6 miljoen treinkilometers werden afgelegd.

Overigens speelde niet alleen de werkzaamheden aan het Derde Spoor een rol bij deze stijging. De groei is ook ingegeven door de intrinsieke toename van het spoorgoederenvervoer. Zo gingen tussen Rotterdam en Blerick meer containershuttles rijden: van vier naar vijf per dag per richting.

Containers en kolen

Als verklaring voor het stijgende volume van het spoorgoederenvervoer wijst ProRail naar de segmenten kolen en containers. Door de lage waterstand in het tweede deel van 2018 kozen veel verladers er noodgedwongen voor om hun goederen niet via binnenvaart maar via het spoor te vervoeren. Nadat de waterstanden weer waren gestegen, besloot een deel van de verladers om toch van het spoor gebruik te blijven maken. Volgens ProRail deden ze dit om zo de leveringsrisico’s te beperken.

De sluiting van de laatste Duitse kolenmijnen eind 2018 droeg eveneens bij aan een toename van kolentreinen in Nederland. “De vraag naar kolen is er nog wel, dus de kolen worden nu geïmporteerd via onder meer Rotterdam. In vergelijking met 2018 reden er afgelopen jaar zeventienhonderd kolentreinen extra van en naar Rotterdam”, schrijft de spoorbeheerder.

Auteur: Tom van Gurp

Tom van Gurp is redacteur van SpoorPro en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.