Een goederentrein in Oberhausen, Duitsland

Stille nacht voor omwonenden Meteren-Boxtel

Goederentreinen tussen Meteren en Boxtel gaan vlak voor kerst (vanaf 23 december) langzamer rijden in de nacht. Dit doen ze bij wijze van proef, om te meten wat het effect is van langzamer rijden op trillingen die omwonenden van het spoor ervaren. Tussen 1.00 uur en 5.00 uur gaan treinen langzamer rijden.

De proefperiode duurt tot half februari en maakt onderdeel uit van een project van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail om de hinder voor omwonenden van het spoor te beperken. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): “Het wordt steeds drukker op ons spoor. Dit is een mooie ontwikkeling, maar natuurlijk verliezen we de belangen van omwonenden niet uit het oog. Met deze proef krijgen we meer inzicht in de hoeveelheid trillingen die passerende goederentreinen met verschillende snelheden veroorzaken.”

Geen wettelijk kader

Omwonenden van het spoor op verschillende plekken in ons land ervaren hinder door geluid en trillingen van passerende treinen. Voor geluid gelden wettelijke grenzen, voor trillingen is zo’n wettelijk kader er nog niet. Dit komt omdat trillingen en de mate van hinder die ze veroorzaken, complexer vast te stellen zijn dan geluidsoverlast. Voor een succesvolle aanpak hiervan is meer kennis nodig. Deze proef is een van de manieren om tot die benodigde kennis te komen. Daarnaast werkt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) aan een nieuw rekenmodel om de hinder door spoortrillingen in kaart te brengen en een grootschalig landelijk onderzoek onder omwonenden.

Tijdens de proef tussen Meteren en Boxtel rijden goederentreinen niet harder dan 60 kilometer per uur. De andere treinen rijden de op het traject gebruikelijke snelheid van 80 tot 95 km per uur. Daarnaast gaat er een speciale testtrein rijden. Deze bestaat uit goederenwagons met verschillende belastingen. De testtrein voert een reeks ritten uit met wisselende snelheden van 40, 60 en 95 km per uur.

Gevolgen voor goederenvervoerders

Naast de effecten voor omwonenden, brengt ProRail ook in kaart welke kosten langzamer rijden voor verladers en vervoerders met zich meebrengt. Ook wordt gekeken naar gevolgen voor de beschikbare capaciteit op het spoor. ProRail rapporteert de meetresultaten aan het ministerie van IenW. Deze zullen ook worden besproken met omwonenden en vervoerders. In de loop van 2020 worden de hieruit getrokken conclusies verwacht.

Lees ook:

Onderwerpen:

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.