Rob Brekelmans op de European Silk Road Summit

‘Nieuwe Zijderoute mist centraal aanspreekpunt’

Tijdens de European Silk Road Summit in Venlo werd een oproep gedaan tot het oprichten van een coördinerende instantie. Het zou de oplossing kunnen zijn voor een klassiek probleem binnen de internationale handel met Europa. Een bekende politicus vroeg zich ooit af: Wie moet ik bellen als ik Europa wil spreken?” De vraag is nu wie je moet bellen als je de nieuwe Zijderoute wilt spreken?

Tijdens een drukbezochte sessie over de uitdagingen waar Europese goederenknooppunten mee te maken hebben, gingen bezoekers in debat over een onderwerp dat al op de internationale agenda staat sinds Henry Kissinger. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en Nationaal Veiligheidsadviseur die van de ene crisissituatie in het Midden-oosten in de andere terechtkwam. Hoe gaan we de coördinatie van de Nieuwe Zijderoute vorm geven? Gelukkig leek het bereiken van wereldvrede eenvoudiger dan het bundelen de spoorlogistiek tussen Azië en Europa.

Koepelorganisatie

Er werden vier knooppunten behandeld tijdens de sessie: Zeebrugge, Luxemburg, Boedapest en Railgate Finland in Kouvola. Deze hubs bevinden zich niet alleen aan de geografische grenzen van Europa, maar laten ook de grote verschillen zien in de aanpak, de opties, de reeds beschikbare oplossingen voor vervoerders en de complexiteit van het onderwerp. Zolang onbekend is dat er een verbinding bestaat tussen Finland en Vlaanderen en alles wat er tussenin zit, kiest iedereen de meest voor de hand liggende optie en dat is transport over zee of door de lucht.

Rob Brekelmans van adviesbureau Transforium Company Support uit Tilburg stelt voor om een overkoepelende organisatie  op te richten. Deze zou namens de samenwerkende hubs in Europa kunnen adviseren en optreden. “Het zal lastig zijn om deze consensus te bereiken”, verwacht Brekelmans, met zo veel tegenstrijdige belangen en lokale prestige op het spel. “Er is altijd potentieel om in te spelen op de overheidsagenda. Het kan tot op lokaal niveau evident zijn om over de commerciële agenda heen te kijken, maar infrastructurele beslissingen zijn ook moeilijk te maken. Niemand wil investeren in faciliteiten waarvan het risico bestaat dat een andere beleidskoers van de gemeente er voor zorgt dat je die investering niet meer terug kunt verdienen.”

Verdeeld publiek

Het idee van een ‘Silk Road Association’ zorgde voor verdeeldheid onder het publiek. Vooral omdat er al een dergelijk samenwerkingsverband is – namelijk in de Scandinavische landen. Uit een stemming onder het publiek bleek dat slechts tien procent van de deelnemers bereid is het idee van een overkoepelende organisatie te steunen. Twee keer zo veel stemmers waren tegen.

Daarentegen had de grootste meerderheid (nog) geen mening. Waardoor het idee ontstaat dat er belangrijkere kwesties zijn die aandacht verdienen, dan het idee van Brekelmans. “In India en Pakistan bijvoorbeeld, is het concept van multimodaal nog redelijk nieuw. Er valt vanuit dat deel van de wereld nog heel wat ontwikkeling te verwachten. Op dit moment ontwikkelen zich hier verkeersstromen langs de Nieuwe Zijderoute en de markt in Europa is druk bezig om in te spelen op deze groeiende vraag. Hoe de hubs omgaan met de overslag van goederen en de last mile bezorging, verandert ook”, aldus een van de deelnemers.

Brekelmans wijst er op dat het spoor- en wegtransport in de toekomst ondersteuning krijgen van drones voor het afleveren van goederen. Maar ook de typisch Nederlandse oplossing van transport per binnenvaartschip als onderdeel van een viertrapsmodel.

Summit voor nu

Met de mogelijkheid dat een van de grootste delen van de Europese markt kiest voor een Brexit, is er veel onzekerheid over de vorm en toekomst van veel bestaande pan-Europese samenwerkingsverbanden en instituten. De mogelijkheid van de coördinatie van iets meer dan slechts een hub of land lijkt daarmee de meest voor de hand liggende tussenoplossing.

Het enige forum waar alle belangen samenkomen en onderwerpen zoals samenwerking en business development kunnen worden besproken, lijkt vooralsnog de European Silk Road Summit te zijn. Met gesprekken tijdens de summit over veranderingen in de Chinese hub-strategie aan de horizon, deelnemers die voor en tegen een gezamenlijke vinger aan de pols zijn, met een oproep om weer samen te komen op de Rail Feight Summit in Poznan in mei 2020 en de vierde Silk Road Summit in oktober 2020. De locatie hiervoor moet, net als de discussie over het vormen van een koepelorganisatie, nog worden besloten.

Auteur: Simon Walton

Simon Walton is de correspondent van SpoorPro, RailTech en RailFreight in het Verenigd Koninkrijk.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.