Lineas Fumigate in de haven van Antwerpen

Coalitie spoorvervoerders gaat 290 miljoen CO2-uitstoot besparen

Op de Klimaatconferentie van Katowice heeft Rail Freight Forward, een coalitie van Europese ondernemingen en verenigingen in het spoorgoederenvervoer, zich verplicht om de komende tien jaar tot 290 miljoen ton CO2-uitstoot door vervoer te besparen.

Met 275 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar neemt het goederenvervoer bijna een derde van de totale vervoersemissies (inclusief personenvervoer) voor zijn rekening. Gezien de groeiverwachting van 30 procent in 2030 neemt het klimaateffect van het goederenvervoer naar verwachting sterk toe in de komende jaren.

Om dit te voorkomen, wil Rail Freight Forward het aandeel van het spoorvervoer in het totale goederenvervoer verhogen van 18 nu naar 30 procent in 2030. Omdat het goederenvervoer per spoor negen keer minder CO2 uitstoot dan het goederenvervoer over de weg, is deze modal shift volgens de coalitie “een cruciale stap voor de vervoerssector om de klimaatdoelen te halen die in het Akkoord van Parijs zijn vastgelegd”.

Aandeel spoorgoederenvervoer

Elk jaar wordt meer dan 19 miljard ton goederen vervoerd. Het goederenvervoer is daarmee goed voor 6 procent van het Europese BBP. Omdat 75 procent van al het goederenvervoer momenteel over de weg gaat, heeft de sector een geschatte CO2-uitstoot van 275 miljoen ton per jaar. Dat komt neer op 30 procent van de totale vervoersemissies al het goederen- en personenvervoer).

Naar verwachting groeit het goederenvervoer tussen nu en 2030 met 30 procent. Dat is ongeveer de omvang van de hele Duitse goederenvervoersmarkt ofwel één miljoen extra vrachtwagens op de Europese wegen in het komende decennium. Gezien de strikte doelen voor de vervoerssector in het Akkoord van Parijs is volgens de coalitie geen duurzame optie om sterk afhankelijk te blijven van goederenvervoer over de weg.

Duurzaam goederenvervoer

De huidige ondertekenaars van Rail Freight Forward zijn ervan overtuigd dat spoorvervoer een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling van een duurzamer goederenvervoer, dat Europa helpt om zijn klimaatambities te verwezenlijken. Rail Freight Forward roept beleidsmakers en belangrijke stakeholders op om “samen te werken bij het realiseren van de externe voorwaarden die nodig zijn voor een succesvolle modal shift”.

Om dit mogelijk te maken dienen infrastructuurbeheerders volgens de coalitie “een eenvoudig toegankelijk, goed beheerd en betrouwbaar netwerk uit te rollen”.

In de tweede plaats roepen de spoorbedrijven nationale en Europese overheden op om “een transparant en solide regelgevingskader voor infrastructuurbeheerders te bieden” om dit netwerk te realiseren. De coalitie vraagt de overheden verder om onder meer de belastingen, administratiekosten en infrastructuurtoegangskosten voor de verschillende vervoerswijzen gelijk te trekken om een gelijk speelveld te creëren.

Rail Freight Forward

Rail Freight Forward is een coalitie van Europese spoorgoederenvervoerders die het negatieve effect van goederenvervoer op onze planeet en mobiliteit drastisch willen verminderen door innovatie en een intelligentere vervoersmix. Rail Freight Forward is een coalitie die uit spoorgoederenvervoerders bestaat en door de sectorverenigingen CER, UIC, EFRA en VDV wordt gesteund.

De huidige leden van de Rail Freight Forward-coalitie zijn BLS Cargo, CD Cargo, CFL Cargo, DB Cargo, GreenCargo, Lineas, LTE Group, Mercitalia, Ost-West Logistik, PKP Cargo, Rail Cargo Group, SBB Cargo, SNCF Logistics en ZSSK Cargo.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.