Een goederentrein met gevaarlijke stoffen op treinstation Tilburg Centraal

Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor afgenomen in 2017

Over het spoor is in 2017 13 procent minder gevaarlijke stoffen vervoerd dan het jaar ervoor. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg nam in datzelfde jaar juist met 8 procent toe. Het totale vervoer van gevaarlijke stoffen via pijpleidingen, binnenvaart, weg en spoor bleef in 2017 nagenoeg gelijk ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 

In 2017 is 240 miljoen ton aan gevaarlijke stoffen in Nederland vervoerd over binnenwater, via een pijpleiding, over de weg en over het spoor. De meeste gevaarlijke stoffen worden via pijpleidingen (52 procent) en binnenwateren (40 procent) vervoerd. Dit vervoer is in 2017 vrijwel net zo omvangrijk als in 2016.

(Tekst loopt verder onder grafiek)

Vervoer van gevaarlijke stoffen naar vervoerswijze in 2017, bron: CBS

Vervoer gevaarlijke stoffen

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is met 8 procent toegenomen. Dit betrof vooral vloeibare geraffineerde aardolieproducten zoals benzine. Het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor daalde met 13 procent, vooral door de daling van het vervoer van chemische producten.

In 2017 zijn ruim 8 procent meer gevaarlijke stoffen vervoerd dan in 2013. Via alle vier de vervoerswijzen werden er, in vergelijking met 2013, meer gevaarlijke stoffen vervoerd. Deze toename over vijf jaar was met 22 procent het sterkst bij het spoorvervoer. Bij de overige vervoerswijzen lag de groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen rond 8 procent.

(Tekst loopt verder onder grafiek)

Vervoerd gewicht gevaarljike stoffen, bron: CBS

Modaliteiten

Gevaarlijke stoffen maken in 2017 18 procent uit van al het vervoer via pijpleiding, binnenvaart, per spoor en over de weg. Het aandeel van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het totale goederenvervoer over de weg is met 2 procent het laagst. Via pijpleidingen worden vrijwel alleen maar gevaarlijke stoffen vervoerd. Gevaarlijke stoffen vormen ruim een kwart van het goederenvervoer per binnenvaartschip, en 8 procent van het goederenvervoer per spoor.

Het merendeel van alle gevaarlijke stoffen bestaat uit brandbare vloeistoffen (62 procent). Het gaat om benzine, diesel en olie. Een kwart bestaat uit samengeperste of vloeibaar gemaakte gassen, zoals lng, stikstof en kooldioxide. Het vervoer van giftige en bijtende stoffen heeft een aandeel van 2 procent en 1 procent.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor afgenomen in 2017”

John rdam|06.09.18|12:57

Waarmee dus het bewijs geleverd is dat de burgemeesters van o.a. Dordrecht en Zwijndrecht zich minstens 3x zo veel zorgen moeten maken over de onbeveiligde en ongecontroleerde binnenvaart dan over het goederenvervoer per spoor

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.