ProRail Incidentbestrijding, emplacement Kijfhoek, goederentrein, wagons

Landelijke uitrol van cameraherkenning goederenwagons met gevaarlijke stoffen

Een systeem waarbij baansensoren en slimme camera’s goederenwagons met gevaarlijke stoffen automatisch herkennen, wordt doorontwikkeld en landelijk uitgerold. Dat meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer. In de afgelopen jaren werd een proef met deze techniek succesvol uitgevoerd op Kijfhoek.

Op emplacement Kijfhoek staat sinds najaar 2016 een blauwe testcontainer waar sensoren en andere nieuwe technieken op worden uitgetest. Het systeem met baansensors en slimme camera’s wordt nu verder ontwikkeld en uitgerold op alle emplacementen waar met gevaarlijke stoffen wordt gerangeerd. Het totale traject zal ongeveer twee tot drie jaar duren. Met een andere pilot, waarbij wagons werden voorzien van GPS, is gestopt.

Registratie gevaarlijke stoffen

Uit cijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport bleek uit controles dat in 2016 op emplacementen slechts 75 procent van de wagons met gevaarlijke stoffen correct zijn geregistreerd. Om die reden zijn ProRail en TU Delft het systeem met cameradetectie gaan ontwikkelen. Het zal volgens de staatssecretaris echter wel twee tot drie jaar duren voordat deze techniek op alle emplacementen is uitgerold.

De juiste registratie van wagons met gevaarlijke stoffen stond voor het eerst grootschalig ter discussie toen op 14 januari 2011 een grote brand uitbrak op rangeerterrein Kijfhoek. De brand brak uit doordat een aantal goederenwagons met gevaarlijke stoffen op elkaar botsten tijdens het rangeren. Tijdens de brand werd groot alarm geslagen, waarna bewoners uit de omgeving werden geëvacueerd.

Nederland heeft 25 emplacementen in Nederland waar met gevaarlijke stoffen gerangeerd mag worden. De sector, ministerie van Infrastructuur en Milieu en Brandweer Nederland zijn in de zomer van 2016 gestart met een intensief verbeterprogramma (Railmap W-LIS) met als doel de registratie van gevaarlijke stoffen op 100 procent te krijgen.

Basisnet spoor

Staatssecretaris Van Veldhoven meldt in haar Kamerbrief dat het aantal trajecten met overschrijdingen van de risicoplafonds van goederentreinen in 2017 is afgenomen. Ook de hoogte van de overschrijdingen is afgenomen. “Op locaties waar de overschrijdingen bestaan is de veiligheid gewaarborgd.”

Op de Bentheimroute en Brabantroute rijden er meer goederentreinen met gevaarlijke stoffen dan het maximum dat in Basisnet is vastgesteld. Om die reden zijn er op de Brabantroute inmiddels ongeveer honderd extra seinen met Automatische treinbeïnvloeding, Verbeterde versie (ATB Vv) uitgerust. Daarnaast komen er nog twintig ATB Vv-systemen bij op routes waar wordt gereden met gevaarlijke stoffen om flankaanrijdingen te voorkomen. Deze zijn naar verwachting eind 2020 gereed.

Betuweroute

De bewindsvrouw benadrukt dat het uitgangspunt is om de goederentreinen met gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk via de Betuweroute te leiden, maar dat er externe factoren zijn die dit bemoeilijken. Zo wordt het gebruik van deze goederenspoorlijn onder meer belemmert door werkzaamheden aan het derde spoor en ontwikkelingen in de energiemarkt en het goederenvervoer. Niet alle locomotieven zijn geschikt om over de Betuweroute te rijden. Verder houdt DB Netze bij de verdeling van de capaciteit op het Duitse spoornetwerk ‘geen rekening met de lading van een trein’. De Duitse spoorbeheerder kijkt volgens haar meer ‘naar de meest logische route in Duitsland’.

“Het systeem zat bij aanvang als het ware in een te krap jasje en van een daadwerkelijke balans die het Basisnet voorstond was daardoor geen sprake.” Van Veldhoven gaat daarom samen met decentrale overheden en de sector de risicoplafonds aanpassen ‘die beter rekening houden met de ontwikkelingen in de vervoermarkt’. Dit zal naar verwachting in 2020 klaar zijn.

Compensatie

Het ministerie wil vervoerders die moeten omrijden om van de Betuweroute gebruik te maken compenseren voor hogere omrijkosten. Dit kan volgens het departement via ‘prijsprikkels en het faciliteren van geschikte locomotieven’. De bewindsvrouw wijst er verder op dat ProRail in oktober 2017 is gestart met een serviceloket om vervoerders, verladers en decentrale overheden te informeren over het vervoer van gevaarlijke stoffen. De eerste ervaringen met dit loket zijn volgens haar positief.

Lees ook:

Proef: automatische cameradetectie van wagons met gevaarlijke stoffen

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

2 reacties op “Landelijke uitrol van cameraherkenning goederenwagons met gevaarlijke stoffen”

Henk Angenent|22.06.18|10:11

Man, man, die veiligheidshysterie mag wat kosten.
Wanneer krijgen we zo’n systeem voor het wegverkeer?

Rob Kerner|26.06.18|19:11

Haha, mooi dat het geregistreerd word, en wat gebeurt er praktisch? Wanneer krijgen alle Veiligheidsregio’s eindelijk de verplichting om snel met Schuimblusvoertuigen terplaatse te kunnen komen? En dan niet 1 centraal in een regio maar gewoon binnen 15 minuten waar dan ook in de regio!!! Verder moet er railinfra technisch een alternatief komen voor de Betuweroute o.a. om een goede en logische en juiste aansluiting met Duitsland mogelijk te maken. Dus Venlo, Roermond.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.